Fagretning: Programvaresystemer

Studieprogram Industriell økonomi og teknologiledelse

Fagretning: Programvaresystemer

Innenfor denne fagretningen er det fokus på å planlegge, konstruere, drifte og vedlikeholde store datasystemer.

De fleste bedrifter og organisasjoner er i dag avhenhengig av avanserte systemer for lagring, behandling og tolking av data. Disse systemene blir stadig mer kompliserte, og det stilles større og større krav til at de skal fungere sammen og utveksle data seg i mellom.

Teknologer som skal utvikle og forbedre datasystemene trenger også kunnskap om økonomiske og organisasjonsmessige forhold som påvirker bruken av ny teknologi.

Mer informasjon om fagtilbud tilknyttet fagretningen kan også finnes på hjemmesiden til studieprogrammet Datateknologi.

Emnebeskrivelse for alle emner finnes ved å bruke søkefunksjonen på emnesidene.