Studieprogram Industriell økonomi og teknologiledelse

Fagretning: Produksjons- og kvalitetsteknikk

Ved å velge fagretningen Produksjons- og kvalitetsteknikk vil du lære om hvordan man produserer varer som for eksempel mobiltelefoner, vaskemaskiner, lenestoler og fly på en forsvarlig måte og som gjør produktene gode, billige og sikre. Du vil lære om hvordan man utformer fabrikker og hvordan man kan bruke avanserte produksjonsmaskiner, datamaskiner, roboter, IKT-løsninger og kunstig intelligens for å gjøre produksjonen mest mulig automatisk og dermed gjøre bedrifter konkurransedyktige. Ledelse av fabrikker for å produsere varer av god kvalitet på en bærekraftig og effektiv måte og samtidig ta vare på de ansattes kreativitet og kunnskap, står også sentralt. Et viktig tema er hvordan fabrikker bør samarbeide for å lage kompliserte produkter som fly og datamaskiner og levere produktene raskest mulig til kunden. Videre vil du lære om hvordan man kan redusere risikoen for å skade mennesker, miljø og utstyr ved alt fra produksjon av varer til aktivitet på oljeinstallasjoner.

Mer informasjon kan også finnes på hjemmesiden til studieretningen Produksjons- og kvalitetsteknikk, ved studieprogrammet Produktutvikling og produksjon.

Emnebeskrivelse for alle emner finnes ved å bruke søkefunksjonen i "Alle emner fra A til Å".