Studieprogram Industriell økonomi og teknologiledelse

Fagretning: Kunstig intelligens

Innenfor denne fagretningen er det fokus på å utvikle systemer som hjelper brukere til å ta vanskelige beslutninger. En viktig del av dette er å få datamaskiner til å forstå naturlig språk; til å "se" og "høre".

Vi samarbeider over hele verden ved hjelp av nettet. Avansert kommunikasjon med samtidige bruk av data, lyd, video og tekst er i ferd med å bli hverdagslig. Det verdensomspennende nettet som gjør dette mulig, er verdens største tekniske innretning. Den utvides og forbedres stadig. Det kreves et nært samspill mellom teknologi, økonomi og mennesker for å utvikle dette videre.

Mer informasjon om fagtilbud tilknyttet fagretningen kan også finnes på hjemmesiden til studieprogrammet Datateknikk .

Emnebeskrivelse for alle emner finnes ved å bruke søkefunksjonen på emnesidene.