Fagretning: Elektrisk energiteknikk

Studieprogram Industriell økonomi og teknologiledelse

Fagretning: Elektrisk energiteknikk

Fagretningen elektrisk energiteknikk er særlig rettet mot å styre alt fra energibruk i bygninger og industri til store kraftsystemer og generatorer i kraftverk. Fagretningen gir kunnskap om kraftelektronikk og høyspenningsteknikk og konstruksjon og styring av elektriske motorer.

Eksempler på utfordringer er elkraftutveksling over landegrensene, elforsyning til oljeboringsinstallasjoner på havbunnen og effektiv og miljøvennlig utnyttelse av elkraft.

Mer informasjon kan også finnes på hjemmesiden for studieretning Elektrisk energiteknikk og smarte nett, ved studieprogrammet Energi og miljø.