Studieprogram Industriell økonomi og teknologiledelse

Fagretning: Elektrisk energiteknikk

Fagretning elektrisk energiteknikk er særlig rettet mot å styre alt fra energibruk i bygninger og industri til store kraftsystemer og generatorer i kraftverk. Fagretningen gir kunnskap om kraftelektronikk og høyspenningsteknikk og konstruksjon og styring av elektriske motorer.

Eksempler på utfordringer er elkraftutveksling over landegrensene, elforsyning til oljeboringsinstallasjoner på havbunnen og effektiv og miljøvennlig utnyttelse av elkraft.

Obligatoriske fagretningsemner i 3. årskurs:

Anbefalt valgbart fagretningsemne i 3. årskurs:

Eksempel på valgbare emner. (Gyldig for nåverende studenter på 4. årskurs, noen emner kan bli fjernet og andre emner lagt til.)

Mer informasjon kan også finnes på hjemmesiden for studieretning Elektrisk energiteknikk, ved studieprogrammet Energi og miljø.

Studieplaner for fagretning Elektrisk energiteknikk