Teknologiretning: Energi og miljø

Studieprogram Industriell økonomi og teknologiledelse

Teknologiretning: Energi og miljø

Norge har lang tradisjon og høy kompetanse innen energisektoren. Kombinasjonen av energifag og økonomi og ledelse er ettertraktet og gir spennende muligheter. Kunnskap innenfor disse fagområdene gir kunnskap om planlegging og utforming av fremtidens energisystemer til det beste for både næringsliv, samfunn og miljø.

Energi er helt nødvendig i vårt samfunn. Dagens energibruk er basert på utnyttelse av ressurser som medfører alvorlige miljøproblemer. I tillegg er nesten all energibruk i verden basert på ikke-fornybare ressurser. Vi står derfor overfor betydelige utfordringer. Energi- og miljøstudiet ble opprettet i 1998 fordi vi trenger sivilingeniører som kan jobbe med disse utfordringene.

Blant utfordringer du vil kunne jobbe med er:

  • utviklingen av ny teknologi for å utnytte fornybare ressurser som sol, vann, vind, bioenergi og bølger.
  • etablering av det beste samspill mellom fornybare og ikke-fornybare energiressurser.
  • arbeidet med å effektivisere og økonomisere vårt energibruk.
  • videreutvikling av energisparende teknologi som varmepumper og intelligente styresystemer.
  • videreutvikling av tekniske og økonomiske systemer for transport og handel med energi.

De to første årskursene på Indøk - Energi og miljø består av felles metodeemner og grunnleggende energitekniske emner.

Fra og med tredje årskurs velger studentene en av to fagretninger:

  • Energi- og prosessteknikk
  • Elektrisk Energiteknikk

Emnebeskrivelser for alle emner finnes ved å bruke søkefunksjonen i "Alle emner fra A-Å".