Fagretning: Driftsteknikk

Moderne skip og offshore produksjonsanlegg for olje og gass er kapitalintensive. De stiller høye krav til sikkerhet, miljøhensyn og effektivitet. Evne til å drive slike enheter optimalt er derfor meget viktig. Fagretningen skal gi studentene grunnleggende innsikt i driftsteknikk for marine systemer og anlegg. Den gir kunnskap om elementene som påvirker effektivitet, sikkerhet, miljø og kostnader, og om hvordan man tar hensyn til disse i ulike livsfaser hos et teknisk anlegg. Videre får studentene grunnleggende kunnskap om strategier, systemer og krav til kontroll og styring av disse elementene.

Obligatoriske fagretningsemner i 3. årskurs:

Mer informasjon kan også finnes på hjemmesiden til studieretningen Driftsteknikk, ved studieprogrammet Marin teknikk.

Emnebeskrivelse for alle emner finnes ved å bruke søkefunksjonen i "Alle emner fra A til Å".


Fri, 20 Mar 2015 13:47:14 +0100