Studieprogram Industriell økonomi og teknologiledelse

Teknologiretning: Datateknikk og kommunikasjonsteknologi

Gjennom datateknikk og kommunikasjonsteknologi blir det umulige mulig. Gode problemløsere med evne til å sette seg inn i komplekse problemstillinger trengs for bringe utviklingen videre.

Datasystemer skal oppfylle menneskers ønsker og behov - av og til også deres drømmer. En god forståelse for mennesker, og for kommunikasjon mellom mennesker, er viktig å ha som dataingeniør. En stor del av et datastudium er derfor prosjektarbeider, der problemstillingene du møter er hentet fra virkeligheten. Oppgavene du får vil være knyttet til industri, næringsliv og offentlig forvaltning, og de løses av studenter i samarbeid med oppdragsgiverne.

Du vil få en bred utdanning innen informasjons- og kommunikasjonsteknologi. Utdanningen omfatter oppbygging og virkemåte, utvikling og realisering av kommunikasjonssystemer. Det er lagt opp til økende valgfrihet jo lenger i studiet du kommer.

I Trondheim utdanner NTNU flere sivilingeniører i datateknikk og kommunikasjonsteknologi enn alle de øvrige lærestedene i Norge til sammen. Fagmiljøet ved Institutt for datateknikk og informatikk representerer en bredde som gir studentene både valgfrihet og solid, faglig spisskompetanse. Vi gjør deg godt rustet til å møte utfordringene.

 

De to første årskursene på Indøk, teknologiretning Datateknikk og Kommunikasjonsteknologi inneholder felles metodeemner og felles grunnlagsemner innen datateknikk og kommunikasjonsteknologi. Se infoboksen til høyre for full emneoversikt.

Merk at teknologiretningen gir mulighet fordypningskompetanse ved begge de to studieprogrammene Datateknikk og Kommunikasjonsteknologi.

Fra og med tredje årskurs velger studentene en av to fagretninger:

  • Kunstig intelligens
  • Programvaresystemer