Teknologiretning: Datateknologi

Studieprogram Industriell økonomi og teknologiledelse

Teknologiretning: Datateknologi

Gjennom datateknologi blir det umulige mulig. Gode problemløsere med evne til å sette seg inn i komplekse problemstillinger trengs for bringe utviklingen videre.

Datasystemer skal oppfylle menneskers ønsker og behov - av og til også deres drømmer. En god forståelse for mennesker, og for kommunikasjon mellom mennesker, er viktig å ha som dataingeniør. En stor del av et datastudium er derfor prosjektarbeider, der problemstillingene du møter er hentet fra virkeligheten. Oppgavene du får vil være knyttet til industri, næringsliv og offentlig forvaltning, og de løses av studenter i samarbeid med oppdragsgiverne.

Du vil få en bred utdanning innen informasjons- og kommunikasjonsteknologi. Utdanningen omfatter oppbygging og virkemåte, utvikling og realisering av kommunikasjonssystemer. Det er lagt opp til økende valgfrihet jo lenger i studiet du kommer.

I Trondheim utdanner NTNU flere sivilingeniører i datateknologi enn alle de øvrige lærestedene i Norge til sammen. Fagmiljøet ved Institutt for datateknologi og informatikk representerer en bredde som gir studentene både valgfrihet og solid, faglig spisskompetanse. Vi gjør deg godt rustet til å møte utfordringene.

 

De to første årskursene på Indøk, teknologiretning Datateknologi inneholder felles metodeemner og felles grunnlagsemner innen fagområdet.

Merk at teknologiretningen gir mulighet for videre fordypning.

Fra og med tredje årskurs velger studentene en av to fagretninger:

  • Kunstig intelligens
  • Programvaresystemer