Sivilingeniør/Masterprogram 5-årig

Teknologiretninger

– Industriell økonomi og teknologiledelse

Studieprogrammet er femårig. Hvert årskurs består av to semester, ett høstsemester og ett vårsemester. I de fire første årskursene består hvert semester av fire emner og det blir gitt karakter i hvert emne etter hvert semester.

Studieprogrammet består av ca. 40% teknologiske emner, 20% metodeemner som matematikk, statistikk og fysikk, og ca. 40% økonomisk/administrative emner. Mengden teknologiemner er størst i de tre første årene og avtar i de to siste, samtidig som mengden økonomi- og administrasjonsemner (Indøk-emner) øker.

1., 2. og 3. årskurs – Ulike teknologiretninger og felles, obligatoriske indøkemner
Allerede ved studiestart skal studentene velge én av teknologiretningene:

Teknologien står sentralt i programmet og studentene opparbeider seg dybdekunnskap innenfor det valgte teknologiområdet. Alle emner, både teknologi- og metodeemner, er obligatoriske i første og andre årskurs. Det eneste som skiller Indøk fra andre teknologiprogram i de to første årene, er ett innføringsemne i økonomi og ett i organisasjon og ledelse.

Teknologiemnene i tredje årskurs er valgbare innenfor den teknologiretningen og fagretningen den enkelte student følger. Instituttet utarbeider en studieplan for hvert studieår. Studieplanen viser hvilke emner som er obligatoriske og hvilke som er valgbare.

Thu, 05 Feb 2015 20:01:05 +0100

Ordforklaring:

Årskurs = Klassetrinn

Emne = Det faget som det gis undervisning i gjennom semesteret, og som avsluttes med karakter.

Teknologiretning = En samling teknologiemner som utgjør en teknologisk helhet i det tverrfaglige Indøk-programmet.

Fagretning = Spesialisering innenfor en teknologiretning.

Hovedprofil = Faglig fordypning i 4. og 5. årskurs i Indøk-utdanningen