Masterprogram / Sivilingeniør 5-årig, Trondheim

Ingeniørvitenskap og IKT

– Studieveiledning

Lurer du på noe om Ingeniørvitenskap og IKT?

Sjekk ut om andre har lurt på det samme!

Trenger jeg forkunnskaper innen programmering og datamaskiner før jeg begynner?

Absolutt ikke! Fåtallet av våre elever har særlig erfaring med dette før de begynner på studiet. Det viktigste er at du har motivasjon til å lære. Innføringsemner i første- og andre semester dekker det grunnleggende innenfor relevante fagområder, før vanskelighetsgraden øker gradvis i senere årskull.

Må jeg ha en kraftig og dyr datamaskin for å studere Ingeniørvitenskap & IKT?

Nei. De ulike programmene vi benytter oss av på I&IKT stiller ingen store krav til hverken maskinvare eller operativsystem. Du står dermed fritt til å velge modell og prisklasse selv, men av erfaring er studentene tjent med å unngå de aller rimeligste alternativene. Det er også mulig å bruke datamaskiner utplassert på diverse datasaler etter behov. Har du konkrete spørsmål angående valg av datamaskin kan du spørre oss her.

Hvordan er arbeidsmengden på studiet? Er det mye vanskelig matematikk?

Ingeniørvitenskap & IKT er et krevende studieprogram der særlig matematikk og datafag står i fokus. De fleste vil oppleve å måtte jobbe en del hardere i løpet av en sivilingeniørutdanning enn på videregående. Vi opplever likevel å ha svært motiverte og engasjerte studenter, kanskje spesielt på grunn av det gode faglige og sosiale miljøet på linja. NTNU er også flinke til å bidra med studentassistenter og andre læringsressurser man kan benytte seg av dersom noe oppleves som spesielt utfordrende.

Hva består en ordinær studiedag på I&IKT av?

Hverdagen er jevnt fordelt mellom ordinære forelesninger og alternativ studieaktivitet. Dette inkluderer blant annet øvingsforelesninger, plenumsregninger og saltid med tilgjengelige studentassistenter. Ellers sitter studentene ofte sammen, enten på lesesal eller grupperom, og arbeider med øvinger, prosjekter og annet relevant arbeid. Med unntak av obligatoriske øvingsoppgaver og labtimer i enkelte fag er undervisningsopplegget stort sett frivillig.

Hva er opptakskravene til Ingeniørvitenskap & IKT?

Generell studiekompetanse

Matematikk R1 og R2 (3MN eller 3MX for eldre studenter)

Fysikk 1 (2FY for eldre studenter)

Karakteren 4 eller bedre i Matematikk R2 (Tilsvarende fra 3MN/3MX for eldre studenter)

Hvordan er studiemiljøet ved Ingeniørvitenskap & IKT?

I&IKT er en forholdsvis liten linje med omtrent 50 elever i hvert kull. Dette er med på å skape svært tette bånd både innad og på tvers av årstrinn, med en typisk “alle-kjenner-alle”-kultur. Linjeforeningen Hybrida er sentral i arbeidet med å opprettholde studentenes trivsel gjennom arrangementer av ulike slag. Her kan I&IKT-elever fra alle årstrinn være med og bidra i en rekke komiteer, som for eksempel bedriftskomiteen eller linjen sin avisredaksjon. Linjeforeningen er også ansvarlig for å arrangere fadderperiode for nye studenter hvert år, som er en unik og utrolig morsom måte å bli kjent med medstudenter, NTNU og Trondheim. Du kan lese mer om vårt sosiale miljø på denne siden.

Hva kan jeg jobbe som etter endt studium ved Ingeniørvitenskap & IKT?

I&IKT-elever fra samtlige spesialiseringer hos oss er svært ettertraktet i arbeidslivet. Digitalisering og utvikling av IKT-systemer er et stort satsningsområde innenfor så godt som alle bransjer. Kombinasjonen av IT- og realfagskompetanse som studiet tilbyr gir deg kompetanse til å jobbe i mange ulike bransje og i et bredt spekter av stillinger. Du kan lese mer om akkurat dette ved å gå inn på vår side om jobbmuligheter.

Hva skiller I&IKT fra andre studieprogram som marin, bygg, petroleum og lignende?

Ingeniørvitenskap & IKT ble opprettet da næringslivet etterspurte ingeniører med kombinert kompetanse innen klassiske ingeniørfag og IKT. Denne kompetansen er svært sentral i utvikling av nye teknologiske løsninger. Nevnte fagfelt som marin og bygg bygger gjerne videre på realfagskompetansen med fag som kjemi, materiallære og liknende, hvorav vi på I&IKT heller fokuserer på IT-fag.

Hvor mye datafag har man på I&IKT sammenliknet med Datateknologi?

Til å begynne med tar studentene ved I&IKT og Datateknologi mange av de samme grunnleggende IT-fagene. Hos oss er det derimot også fokus på en del andre spennende fag som mekanikk, fysikk og fluidmekanikk. Istedenfor disse har Datateknologi gjerne mer spesialiserte fag som for eksempel krets- og digitalteknikk. Etter valg av spesialisering kan man ved I&IKT i stor grad selv velge om man ønsker å ha hovedvekt av IT-relaterte fag eller kombinere disse med mer klassiske ingeniøremner.

Finner du ikke svar på det du lurer på?

Studieveileder på programmet du tilhører kan hjelpe deg med:

  • Utdanningsplan
  • Studieprogresjon
  • Utenlandsopphold
  • Permisjon
  • Retningsvalg
  • Utfordringer i studiehverdagen

Utdanningsvalg og karriere

  • for deg som ønsker tips og råd for utdanningsvalg, om det å være ny student, studie- og eksamensteknikker, presentasjonsteknikk, bevisstgjøring av kompetanse og jobbmuligheter

Tilrettelegging av studiene