Ingeniørvitenskap og IKT

Masterprogram (Sivilingeniør) 5-årig, Trondheim

Ingeniørvitenskap og IKT

– Kontakt

Krysspublisert - Studieveiledning

Studieveiledning


Studieveilederne våre kan hjelpe deg med:

  • Utdanningsplan
  • Studieprogresjon
  • Utenlandsopphold
  • Permisjon
  • Retningsvalg
  • Utfordringer i studiehverdagen

Du kan kontakte studieveilederne våre her: studier@iv.ntnu.no | 73 59 37 00

Er du allerede tatt opp som student ved NTNU? Da ønsker vi at du tar kontakt med oss via selvhjelpsportalen NTNU Hjelp, i stedet for å sende e-post direkte til en studieveileder. Kanskje du også finner svaret på spørsmålet ditt der?
 

Åpen skranke i Zoom


Mandag - fredag kl. 13.00 - 15.00

For spørsmål om studier og studentlivet, ta gjerne kontakt med våre studentkontakter i Zoom.

Når du trykker på Zoom-knappen under kommer du først til et venterom, før du blir invitert videre til å snakke med en studentkontakt.

Åpen skranke i Zoom

Se studieveiledningstilbudet ved Fakultet for ingeniørvitenskap.

Lurer du på noe?

Lurer du på noe om Ingeniørvitenskap og IKT?

Sjekk ut om andre har lurt på det samme!

Lurer du på noe?

Absolutt ikke! Fåtallet av våre elever har særlig erfaring med dette før de begynner på studiet. Det viktigste er at du har motivasjon til å lære. Innføringsemner i første- og andre semester dekker det grunnleggende innenfor relevante fagområder, før vanskelighetsgraden øker gradvis i senere årskull.

Nei. De ulike programmene vi benytter oss av på I&IKT stiller ingen store krav til hverken maskinvare eller operativsystem. Du står dermed fritt til å velge modell og prisklasse selv, men av erfaring er studentene tjent med å unngå de aller rimeligste alternativene. Det er også mulig å bruke datamaskiner utplassert på diverse datasaler etter behov. Har du konkrete spørsmål angående valg av datamaskin kan du spørre oss her.

Ingeniørvitenskap & IKT er et krevende studieprogram der særlig matematikk og datafag står i fokus. De fleste vil oppleve å måtte jobbe en del hardere i løpet av en sivilingeniørutdanning enn på videregående. Vi opplever likevel å ha svært motiverte og engasjerte studenter, kanskje spesielt på grunn av det gode faglige og sosiale miljøet på linja. NTNU er også flinke til å bidra med studentassistenter og andre læringsressurser man kan benytte seg av dersom noe oppleves som spesielt utfordrende.

Hverdagen er jevnt fordelt mellom ordinære forelesninger og øvinger med studentassistenter. Ellers sitter studentene ofte sammen, enten på lesesal eller grupperom, og arbeider med øvinger, prosjekter og annet relevant arbeid. Med unntak av obligatoriske øvingsoppgaver og laboratorie timer i enkelte fag er undervisningsopplegget stort sett frivillig.

Generell studiekompetanse

Matematikk R1 og R2 (3MN eller 3MX for eldre studenter)

Fysikk 1 (2FY for eldre studenter)

Karakteren 4 eller bedre i Matematikk R2 (Tilsvarende fra 3MN/3MX for eldre studenter)

I&IKT er en forholdsvis liten linje med omtrent 50 elever i hvert kull. Dette er med på å skape svært tette bånd både innad og på tvers av årstrinn, med en typisk “alle-kjenner-alle”-kultur. Linjeforeningen Hybrida er sentral i arbeidet med å opprettholde studentenes trivsel gjennom arrangementer av ulike slag. Her kan I&IKT-elever fra alle årstrinn være med og bidra i en rekke komiteer, som for eksempel bedriftskomiteen eller linjen sin avisredaksjon.

Linjeforeningen er også ansvarlig for å arrangere fadderperiode for nye studenter hvert år, som er en unik og utrolig morsom måte å bli kjent med medstudenter, NTNU og Trondheim. Les mer om vårt studiemiljø.

I&IKT-elever fra samtlige spesialiseringer hos oss er svært ettertraktet i arbeidslivet. Digitalisering og utvikling av IKT-systemer er et stort satsningsområde innenfor så godt som alle bransjer. Kombinasjonen av IT- og realfagskompetanse som studiet tilbyr gir deg kompetanse til å jobbe i mange ulike bransje og i et bredt spekter av stillinger. Du kan lese mer om akkurat dette ved å gå inn på vår side om jobbmuligheter.

Ingeniørvitenskap & IKT ble opprettet da næringslivet etterspurte ingeniører med kombinert kompetanse innen klassiske ingeniørfag og IKT. Denne kompetansen er svært sentral i utvikling av nye teknologiske løsninger. Nevnte fagfelt som marin og bygg bygger gjerne videre på realfagskompetansen med fag som kjemi, materiallære og liknende, hvorav vi på I&IKT heller fokuserer på IT-fag.

Til å begynne med tar studentene ved I&IKT og Datateknologi mange av de samme grunnleggende IT-fagene. Hos oss er det derimot også fokus på en del andre spennende fag som mekanikk, fysikk og fluidmekanikk. Istedenfor disse har Datateknologi gjerne mer spesialiserte fag som for eksempel krets- og digitalteknikk. Etter valg av spesialisering kan man ved I&IKT i stor grad selv velge om man ønsker å ha hovedvekt av IT-relaterte fag eller kombinere disse med mer klassiske ingeniøremner.

Krysspublisert: Andre tjenester

Spørsmål og svar

Utdanningsvalg og karriere

  • for deg som ønsker tips og råd om utdanningsvalg, om det å være ny student, studie- og eksamensteknikker, presentasjonsteknikk, bevisstgjøring av kompetanse og jobbmuligheter

Tilrettelegging av studiene

Studieveiledning


Ikke send personlige opplysninger, som for eksempel fødselsnummer og opplysninger om sykdom, i e-post.