Ingeniørvitenskap og IKT

Masterprogram (Sivilingeniør) 5-årig, Trondheim

Ingeniørvitenskap og IKT

– Studiets oppbygning

1. - 2. år

Studiet innledes med to felles år, hvor hovedfokuset ligger på å danne et solid grunnlag innenfor matematikk, mekanikk og datafag. Her får du erfaring med blant annet programmeringsspråk som Java og SQL, dimensjonering av konstruksjoner, regning på væskestrømmer og matriser, grunnleggende algoritmedesign og mye mer. I tillegg gjennomføres et introduksjonsfag, hvor hensikten er å gi en smakebit av ulike valgmuligheter senere i studieløpet.

3. - 5. år

I forkant av tredje studieår velger du mellom seks ulike hovedprofiler ut fra dine interesser. Variasjonen mellom disse profilene er stor, men med bruk av IKT-systemer som en gjennomgående fellesnevner. De seks hovedprofilene er:

  • Geomatikk: Her lærer studentene om bruk av GPS, utvikling av 3D-modeller, bruk av satellittdata og mye mer. Dette kan brukes innenfor for eksempel navigasjon av store og små fartøy, styring av droner og utvikling av avanserte kartsystemer.
  • IKT og konstruksjonsteknikk: Bruk av digitale verktøy har revolusjonert byggeindustrien, og ingeniører med spisskompetanse innenfor utvikling og bruk av digital programvare er svært ettertraktet.
  • IKT og marin teknikk: Akkurat som for bygg på land er det også stort behov for ingeniører med IKT-kompetanse innenfor maritime fag. Arbeidsoppgaver kan omfatte blant annet avanserte numeriske beregninger og utvikling av geometriske modeller for konstruksjoner til havs.
  • IKT og petroleumsfag: Petroleumsnæringen er og vil fortsette å være en av bærebjelkene i norsk industri i mange år fremover. For å effektivisere lete- og utnyttelsesprosessene i oljebransjen er det stort fokus på bruk av IKT-ressurser som numerisk simulering og geologisk modellering.
  • IKT og produksjonsledelse: Her får studentene erfaring med å knytte teknologiske løsninger opp mot industri og globale verdikjeder. Relevante arbeidsoppgaver er blant annet styring og behandling av informasjon, systemanalyser og utvikling av brukerstøtte.
  • IKT og maskinteknikk: Ønsker du å blande ingeniørfag og teknologi med kreativitet og innovasjon? På maskinteknikk er det utvikling og produksjon av produkter og prosesser som står i fokus, med særlig vekt på IKT-systemer og digitale verktøy.

Studieplan

Under ser du studieplanen for Ingeniørvitenskap og IKT. Ved å velge inneværende år får du opp emnene som studentene som startet opp i år har. Ved å velge fjoråret får du opp emnene for de studentene som startet opp dette året osv. Klikk på emnene i tabellen for å få mer informasjon om emnets innhold.

NB! Det kan komme endringer i studieplanen i senere studieår.

studyprogramme-planner-portlet

Studieplan