Masterprogram / Sivilingeniør 5-årig, Trondheim

Ingeniørvitenskap og IKT

– Studiets oppbygning

Studiet innledes med to felles år, hvor hovedfokuset ligger på å danne et solid grunnlag innenfor matematikk, mekanikk og datafag. Her får du erfaring med blant annet programmeringsspråk som Java og SQL, dimensjonering av konstruksjoner, regning på væskestrømmer og matriser, grunnleggende algoritmedesign og mye mer. I tillegg gjennomføres et introduksjonsfag, hvor hensikten er å gi en smakebit av ulike valgmuligheter senere i studieløpet.

I forkant av tredje studieår velger du mellom seks ulike hovedprofiler. Variasjonen mellom disse profilene er stor, men med bruk av IKT-systemer som en gjennomgående fellesnevner. De seks hovedprofilene er:

 • Geomatikk: Her lærer studentene om bruk av GPS, utvikling av 3D-modeller, bruk av satellittdata og mye mer. Dette kan brukes innenfor for eksempel navigasjon av store og små fartøy, styring av droner og utvikling av avanserte kartsystemer.
 • IKT og konstruksjonsteknikk: Bruk av digitale verktøy har revolusjonert byggeindustrien, og ingeniører med spisskompetanse innenfor utvikling og bruk av digital programvare er svært ettertraktet.
 • IKT og marin teknikk: Akkurat som for bygg på land er det også stort behov for ingeniører med IKT-kompetanse innenfor maritime fag. Arbeidsoppgaver kan omfatte blant annet avanserte numeriske beregninger og utvikling av geometriske modeller for konstruksjoner til havs.
 • IKT og petroleumsfag: Petroleumsnæringen er og vil fortsette å være en av bærebjelkene i norsk industri i mange år fremover. For å effektivisere lete- og utnyttelsesprosessene i oljebransjen er det stort fokus på bruk av IKT-ressurser som numerisk simulering og geologisk modellering.
 • IKT og produksjonsledelse: Her får studentene erfaring med å knytte teknologiske løsninger opp mot industri og globale verdikjeder. Relevante arbeidsoppgaver er blant annet styring og behandling av informasjon, systemanalyser og utvikling av brukerstøtte.
 • IKT og maskinteknikk: Ønsker du å blande ingeniørfag og teknologi med kreativitet og innovasjon? På maskinteknikk er det utvikling og produksjon av produkter og prosesser som står i fokus, med særlig vekt på IKT-systemer og digitale verktøy.

Tabellene under viser en skisse av studieforløpet. Oversikten over emnene er publisert med forbehold om evt. endringer. Studenter bør alltid konferere med studieplanen.

Informasjonens gyldighet

Tabellene under gjelder for studieåret 2017/2018. Det kan komme endringer i studieplanene i senere studieår.


1. år

Emnekode Emnenavn Studiepoeng
TDT4105 Informasjonsteknologi, grunnkurs 7,5
TMA4100 Matematikk 1 7,5
TMA4140 Diskret matematikk 7,5
TMR4325 Ingeniørvitenskap og IKT, introduksjon 7,5
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
EXPH0004 Examen philosophicum for naturvitenskap og teknologi 7,5
TDT4100 Objektorientert programmering 7,5
TKT4116 Mekanikk 1 7,5
TMA4105 Matematikk 2 7,5

2. år

Emnekode Emnenavn Studiepoeng
TDT4120 Algoritmer og datastrukturer 7,5
TMA4240 Statistikk 7,5
TKT4122 Mekanikk 2 7,5
TMA4110 Matematikk 3 7,5
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
TDT4140 Programvareutvikling 7,5
TDT4145 Datamodellering og databasesystemer 7,5
TEP4100 Fluidmekanikk 7,5
TFY4106 Fysikk 7,5

3. - 5. år

Etter to år med fastlagte felles emner skal du velge en av seks hovedprofiler ut fra dine interesser:

 1. Geomatikk
 2. IKT og konstruksjonsteknikk
 3. IKT og Marin teknikk
 4. IKT og Petroleumsfag
 5. IKT og maskinteknikk
 6. IKT og produksjonsledelse

Studieplan og studiehåndbok

For mer informasjon om emnene det undervises i:
Se studieplan for
Ingeniørvitenskap og IKT, 

eller studiehåndbok for teknologistudiene (sivilingeniør) ved NTNU.

Studiekalender og emner

Fellesemner

Ex.phil., ex.fac. og perspektivemner 
Fellesemnene er obligatoriske i alle bachelorprogram og 5-årige masterprogram ved NTNU.

Eksperter i Team (EiT):
Felles tverrfaglig emne for alle som tar mastergrad ved NTNU.

data maskin og en skiftenøkkel
Bruk av data er mer integrert i undervisningen enn for mange andre studieprogrammer, og studenter fra Ingeniørvitenskap og IKT stiller sterkere i en industri der gode datakunnskaper blir stadig viktigere.

EiT: Virtual Reality landsbyen

En Eksperter i Team landsby tok sikte på å løse problemer knyttet til temaet VR (virtual reality) og visualisering. Flere «I og IKT» studenter deltok, og i denne forbindelse fikk hver gruppe beskjed om å lage en video som beskrev produktet. Studentvideoen om «multi-user interaction on large screens» gir et veldig godt eksempel på hvordan ingeniørvitenskap kobles mot IKT.