Masterprogram / Sivilingeniør 5-årig, Trondheim

Ingeniørvitenskap og IKT

– Studentintervjuer
  • Studenter
  • Studenter
  • Studenterhverdagen

Hvorfor velge ingeniørvitenskap og IKT?

Dette er studieprogrammet for de som:

  • Er interessert i realfag og data.
  • Kan tenke seg å jobbe med teknologi.
  • Vil gå på et program med store valgmuligheter.
  • Ønsker en utfordring! Ingeniørvitenskap og IKT er et krevende studium der blant annet programmering og ingeniørfaglige kunnskaper benyttes sammen for å skape fremtidens teknologi.
  • Kan tenke seg en spennende rolle som brobygger mellom kolleger med data- og ingeniørbakgrunn.
  • Ønsker å oppnå en kompetanse det er stor etterspørsel etter.
 

Utfordrende og fremtidsrettet

Datamaskinen er ingeniørens viktigste verktøy. Velger du Ingeniørvitenskap og IKT setter du standarden for hva morgendagens ingeniører kan skape.

For studentene ved Ingeniørvitenskap & IKT vil bruk av data være mer integrert i undervisningen enn for mange av de andre studieprogrammene ved NTNU. De fleste fag inneholder en form for undervisningsopplegg der bruk av spesifikk programvare vil være nødvendig. Studiet legger derfor til rette for bruk av private bærbar PC. NTNU og studieprogrammet sørger for at studentene får lisenser og tilgang til aktuell programvare.

Gjennom programmet “Teknostart” de første ukene på NTNU vil nye studenter få oppfølging av et utvalg studenter fra høyere årskull. Disse vil gi opplæring innen bruk av den relevante programvaren for innledende prosjekter. NTNU tilbyr også brukerstøtte til alle studenter, og kan bidra med råd innen anskaffelse av egnet datamaskin


Studenter bygger roboter
Robot Challenge: Lagene bygger og programmerer avanserte roboter. Foto: Johan Røed (IVT)


Intro til studieprogrammet

En 3D-tur rundt NTNU som viser aktuelle fagretninger i studiet, modellene er laget av førsteårsstudenter i studiet.

Følg oss på Facebook