Masterprogram / Sivilingeniør 5-årig, Trondheim

Ingeniørvitenskap og IKT

– Studiemiljø

Linjeforening: Hybrida

Hybridagames

Linjeforeningen Hybrida er en svært sentral del av det sosiale- og akademiske miljøet på I&IKT, og et viktig bindeledd for studentene opp mot fakultet, næringslivet og andre studieprogram. Høy deltakelse, et bredt utvalg komiteer, svært engasjerte medlemmer og titalls årlige arrangementer gjør Hybrida til en av de mest aktive linjeforeningene på NTNU, og bidrar til å ivareta den gode trivselen blant våre studenter. Høydepunkter i regi av linjeforeningen hvert år inkluderer nyttårsball, hytteturer, bedriftspresentasjoner, generalforsamling og mye annet. Jentene på studiet gjennomfører også egne aktiviteter av både faglig og sosial karakter.

Utenom sosiale arrangementer er studentene ivrige til å bidra i studieprogrammet sitt faglige miljø. Mange av studentene benytter de samme lesesalene og jobber sammen med øvinger, prosjekter og annet studierelatert arbeid. Hybrida bidrar også med å holde kurs i noen av de fagene som kan være spesielt krevende.

Fadderperioden

En av Hybrida sine aller viktigste oppgaver er å arrangere fadderperiode for de nye I&IKT-studentene. Faddersjef og fadderstyre velges av linjeforeningen ved begynnelsen av vårsemesteret, og de utvalgte jobber deretter jevnt gjennom våren og sommeren for å planlegge to uker med aktiviteter for alle og enhver. De nye studentene fordeles jevnt utover fire ulike grupper med fargene rød, grønn, blå og rosa. Gruppene består da allerede av en gruppeleder og flere faddere fra høyere årskull, primært andreklasse. Fadderens oppgave er å legge til rette for sosialisering og trivsel blant de nye studentene, og å hjelpe disse med å bli kjent i studentbyen Trondheim og på NTNU. Med rundt 50 elever per kull blir så godt som alle kjent med hverandre i løpet av kort tid.

Hybridaarrangement

Utover fadderperioden legges det opp til en rekke arrangementer der hensikten er å bli bedre kjent både innad og på tvers av faddergruppene. Opplegget varierer fra år til år, men blant gjengangerne finner vi rebusløp, grilling, idrettsdag, togafest og en minneverdig hyttetur. Gruppene konkurrerer hele tiden med hverandre, og én gruppe kan til slutt smykke seg med tittelen “Årets faddergruppe” på Hybridas storslåtte immatrikuleringsball etter endt fadderperiode. Nettopp denne gjennomgående konkurransen er med på å skape et unikt samhold innad i gruppene, samtidig som vennskapene på tvers av disse pleies mellom slagene.

Lite kan måle seg med den stemningen man opplever gjennom en fadderperiode i Trondheim, og mange ser tilbake på denne perioden som to av de beste ukene de har hatt. Det tett sammensatte sosiale miljøet på studiet gjør også fadderperioden til en samlingsarena for studenter fra alle årskull på I&IKT. De nye studentene får dermed mulighet til å utvide sitt nettverk ytterligere.

Studiebyen Trondheim

Trondheim har flere ganger blitt kåret til Norges beste studentby. En av grunnene til dette er de flere titalls studentorganisasjonene som fins. Disse er med på å bidra til en variert og spennende studietilværelse. Hver femte innbygger i Trondheim er også student.

Samfundet, UKA , ISFIT, Tekna, Teknologiporten, NTNUI, Revolve er alle eksempler på samlesteder for engasjement, læring og trivsel. Her får de studenter som ønsker det også nyttig organisasjons- og arbeidserfaring.

 • Gløshaugen i Nordlys
  NTNU Gløshaugen
 • Pstereo-festivalen
  Pstereo
 • Realfagbygget NTNU Gløshaugen Trondheim
  Realfagbygget NTNU Gløshaugen
 • UKA NTNU Trondheim
  UKA - Norges største kulturfestival

Sosiale medier

Er du nysgjerrig på livet som student ved NTNU?

 Facebook  Facebook: NTNU neste stopp 

 Instagram: NTNUstudent

Følg oss på Facebook