Masterprogram / Sivilingeniør 5-årig, Trondheim

Ingeniørvitenskap og IKT

– Jobbmuligheter

Næringslivet har etterlyst sivilingeniører som er spesialisert i både ingeniørfag og IKT. Dette studieprogrammet er et svar på det, og ferdig utdannede kandidater er derfor svært ettertraktet. Under kan du lese intervjuer med tidligere I&IKT-studenter som nå er ute i arbeidslivet:

Foto av Marianne Hønsi

"Jeg er produktsjef for Office/Office 365 i det norske forbrukermarkedet"

Navn: Marianne Hønsi
Arbeidssted: Microsoft Norge
Hovedprofil: IKT & produksjonsledelse, 2014

Hvorfor valgte du I&IKT? Da jeg gikk ut fra VGS var jeg bestemt på at jeg skulle gå sivilingeniørstudier på NTNU, men usikker på hvilken linje jeg skulle velge. Valget falt derfor på I&IKT, der kunne jeg tilegne meg IT-ferdigheter som jeg tenkte alltid ville komme godt med og trengte ikke velge fordypning før senere. I&IKT har flere valgmuligheter enn noen av de andre linjene.

Hvor jobber du nå? Hos Microsoft Norge, og er en del av noe de kaller MACH-programmet. MACH står for Microsoft Academy for College Hires. Det er et globalt opplegg som går over 2 år, der vi skal på seminarer og kurs rundt om i Europa og USA sammen med resten av MACHene i verden.

Hva er dine arbeidsoppgaver? Jeg er produktsjef for Office/Office 365 i det norske forbrukermarkedet, og for Microsoft Project & Visio som er rettet mot bedriftssegmentet. Enkelt forklart så vil det å være produktsjef si at man sitter på oversikten over hvordan produktet klarer seg i det norske markedet.

Hvordan har valget av I&IKT vært fordelaktig i arbeidslivet? I&IKT er et genialt studium! Slik samfunnet endrer seg i dag er det et enormt fokus på IKT og smarte løsninger. Både forbrukere og bedrifter blir mer digitale, og at man som uteksaminert fra I&IKT forstår to verdener og kan knytte disse sammen opplever jeg og flere arbeidsgivere som meget attraktivt.


Foto av: Margrete Olsen

"Arbeidsoppgavene er veldig varierte, noe jeg liker svært godt med jobben min"

Navn: Marianne Hønsi
Arbeidssted: Geodata AS
Hovedprofil: Geomatikk, 2013

Hvorfor valgte du I&IKT? Jeg ikke var helt sikker på hvilken retning og spesialisering jeg ville gå, og I&IKT virket dermed perfekt for meg siden man ikke tar valget før i 3. klasse. Jeg kjente noen som hadde studert på I&IKT og syntes det hørtes ut som et spennende studium.

Hva er dine arbeidsoppgaver? Jeg jobber som konsulent, derfor varierer prosjektene basert på oppdragene vi får. Vi har kunder i alle sektorer, fra Rema 1000 til Statoil, så en uke kan jeg jobbe med et prosjekt innenfor transportsektoren, mens neste uke innenfor bygg- eller oljebransjen. Arbeidsoppgavene er veldig varierte, noe jeg liker svært godt med jobben min.

Hvordan har valget av I&IKT vært fordelaktig i arbeidslivet? Jeg tror at IKT er en stor fordel når man kommer ut i arbeidslivet. I jobben min så ser jeg at jeg kan være med på flere prosjekter, og istedenfor at en kanskje må sette to personer til å gjøre en ting, kan jeg gjøre det samme alene, siden jeg har en tverrfaglig kompetanse. Det kan også være at prosjektene vi har blir løst i samarbeid av konsulenter og systemutviklere, og da er det også nyttig å ha en bedre forståelse av hva systemutviklerne gjør og hvordan deres arbeid integreres med det som en selv gjør.


Foto av Mats Nåvik hval

"Med min utdanning med stort fokus på IKT har jeg en unik rolle i Aqualine"

Navn: Mats Nåvik Hval
Arbeidssted: Aqualine
Hovedprofil: IKT & marin teknikk, 2012

Hvorfor valgte du I&IKT? Jeg valgte I&IKT fordi jeg hadde teknisk interesse og var nysgjerrig på hvordan ting er bygd opp og fungerer, i tillegg til interesse for datamaskiner og programmering.

Hvor jobber du nå? Jeg jobber i Aqualine, verdens største produsent av plastmerder til fiskeoppdrettsnæringen.

Hva er dine arbeidsoppgaver? Jeg er ansatt som mariningeniør og utfører og verifiserer fortøyningsanalyser for oppdrettsanlegg og forflåter både innen- og utenlands, basert på kommunikasjon og besøk hos våre kunder. I tillegg lager jeg arbeidstegninger til montører og utsettere, følger opp leveranser fra våre underleverandører og følger våre leveranser til de står i sjøen.

Hvordan har valget av I&IKT vært fordelaktig i arbeidslivet? I løpet av studiet tilegnet jeg meg mye grunnleggende ingeniørkunnskap og ved spesialiseringen innen marin teknikk lærte jeg hvor viktig ingeniørene i Norge har vært for fiskeri-, havbruks- og oljenæringen her til lands. Med min utdanning med stort fokus på IKT har jeg en unik rolle i Aqualine. Med kunnskap innen programvareutvikling og databehandling i tillegg til tradisjonelle ingeniørfag har jeg en unik og etterspurt kompetanse i industrien.


Foto av Eirik Wie Furunes

"Det å ha en tverrfaglig bakgrunn er til stor hjelp når man skal forstå og ivareta behov mellom andre fag"

Navn: Eirik Wie Furunes
Arbeidssted:  Norconsult
Hovedprofil: IKT & konstruksjonsteknikk, 2010

Hvorfor valgte du I&IKT? Kombinasjonen av de mer tradisjonelle ingeniørstudiene og IKT gjorde at I&IKT var det rette valget for meg. Dette kombinert med en spesiell interesse for IKT gjorde at jeg valgte I&IKT med hodet og den gode magefølelsen.

Hvor jobber du nå? Norconsult AS i Bergen. Norconsult AS er Norges største og en av de ledende tverrfaglige rådgiverbedrifter i Norden.

Hva er dine arbeidsoppgaver? Jeg jobber i hovedsak med prosjektering av broer – alt fra gangbroer til hengebroer og undersjøiske flytebroer. Som fagansvarlig for konstruksjoner i et større samferdselsprosjekt jobber jeg i stor grad tverrfaglig, og det å ha en tverrfaglig bakgrunn er til stor hjelp når man skal forstå og ivareta behov mellom andre fag.

Hvordan har valget av I&IKT vært fordelaktig i arbeidslivet? På samme måte som man får en grundig forståelse i sivilingeniørstudiene innen fysikk, matematikk og spesialiserte fag, er særegenheten og styrken til I&IKT at man samtidig får en grundig forståelse for IKT og på denne måten får en styrket bakgrunn i et arbeidsliv som benytter avanserte IKT- løsninger.


Foto av Gaute Gamst

"Jeg har merket at den spesielle kompetansen jeg har er svært ettertraktet hos arbeidsgiver"

Navn: Gaute Gamst
Arbeidssted: Blueback Reservoir
Hovedprofil: IKT & Petroleumsfag, 2007

Hvorfor valgte du I&IKT? Jeg var interessert i teknologi og data, men ønsket ikke å bli dataingeniør.  Samtidig ønsket jeg en bredere utdannelse og flere ben å stå på, og valgte dermed I&IKT. En stor fordel var også valg av hovedprofil først i tredje klasse. Jeg visste jeg at jeg vill bli sivilingeniør, men brant ikke for en spesiell retning. Jeg «kjøpte» dermed tankegangen om at man kan utsette retningsvalget noen år.

Hvor jobber du nå? Da jeg gikk ut fra Ingeniørvitenskap og IKT fikk jeg jobb for Schlumberger, der jobbet jeg frem til 2013. Jeg ble stadig promotert, og hadde mange forskjellige arbeidsoppgaver. Nå jobber jeg for Blueback Reservoir som «Software Portfolio Manager».

Hva er dine arbeidsoppgaver? Jeg har som oppgave å lede videreutvikling av programvareporteføljen til Blueback. Dette inkluderer personalansvar for produkteiere og mellomledere i programutviklingsavdelingen, markedsposisjonering av produktene våre, analyse av konkurrenter, støtte og samarbeid med salg, inngåelse av kontrakter og samarbeidsavtaler med oljeselskaper, innovasjon og investeringsbeslutninger.

Hvordan har valget av I&IKT vært fordelaktig i arbeidslivet? Jeg har klart å være bindeleddet mellom utviklere og petroleumsingeniører (en typisk Hybrid!). Siden jeg gikk ut fra NTNU i 2007, har jeg hatt mange forskjellige jobber, og jeg har merket at den spesielle kompetansen jeg har er svært ettertraktet hos arbeidsgiver. Ingeniørvitenskap og IKT har et mål om å utdanne sivilingeniører med en tverrfaglig kompetanse. Min karriere er et bevis på at dette fungerer godt også i praksis.


Rolls-Royce Marine om I&IKT

For Rolls-Royce Marine er det flere grunner til at vi verdsetter en integrert fagkombinasjon som det I&IKT er.

Rolls-Royce Marine om I&IKT

For Rolls-Royce Marine er det flere grunner til at vi verdsetter en integrert fagkombinasjon som det I&IKT er.

Vesentlig her er de muligheter som ligger i bruken av avanserte IKT verktøy relatert til samarbeid. Dette gjelder både samarbeid på tvers av våre Centre of Excellence i prosjekt - og designfasen, og samarbeid/forsyning av informasjon fra engineering utover i verdikjeden til brukerne av denne informasjonen (innkjøp, tilvirkning og ettermarked). Vi forsøker etterstrebe en prosess hvor all informasjon relevant for et produkt skal være knyttet til produktdefinisjonen. Dette betyr at all informasjon relevant for videre bruk, enten fordi noen skal benytte denne informasjonen for å kjøpe, lage eller vedlikeholde et produkt, eller man har behov for å analysere i ettertid hva som har blitt gjort, skal være knyttet sammen i én virtuell produktdefinisjon.

Arngeir Syversen
Rolls-Royce Marine

Hydro om Integrerte Operasjoner

Integrerte Operasjoner representerer et nytt utviklingstrekk innen olje og gass industrien som bygger på omfattende bruk av informasjons- og kommunikasjonsteknologier i planlegging og drift av anleggene i Nordsjøen.

Hydro om Integrerte Operasjoner

Integrerte Operasjoner representerer et nytt utviklingstrekk innen olje og gass industrien som bygger på omfattende bruk av informasjons- og kommunikasjonsteknologier i planlegging og drift av anleggene i Nordsjøen.

En systematisk kompetanseoppbygging på dette område vil bidra til økt effektivitet og sikkerhet på sokkelen og styrke norsk oljeindustris posisjon på hjemmebane og internasjonalt.

Hydro ser det som meget positivt at NTNU klart ser disse utviklingstrekkene og bygger opp et tilbud til nye studenter knyttet til Center for Integrerte Operasjoner og studieprogrammet Ingeniørvitenskap og IKT.

På vegne av Hydro , Olje og Energi,
Trond Lilleng, Prosjektleder Integrerte Operasjoner

Ceetron om behov for kandidater med ingeniørfag og datateknikk

Behovet for avanserte tekniske beregninger er økende. Kravene til brukervennlighet og effektiv bruk gir et sterkere krav til flerfaglig innsats i programutviklingen. Studieprogram ingeniørvitenskap og IKT ved NTNU har som mål å utdanne kandidater med en god innsikt i både ingeniørfag og datateknikk.

Ceetron om behov for kandidater med ingeniørfag og datateknikk

Behovet for avanserte tekniske beregninger er økende. Kravene til brukervennlighet og effektiv bruk gir et sterkere krav til flerfaglig innsats i programutviklingen. Studieprogram ingeniørvitenskap og IKT ved NTNU har som mål å utdanne kandidater med en god innsikt i både ingeniørfag og datateknikk.

Illustrasjonsbilde/FOTO

Kandidater fra studieretningen får dermed et godt grunnlag for å delta i programutvikling rettet mot ingeniøranvendelser. For vår bedrift vil kandidater med en slik profil vil være interessante.

Ceetron tilbyr programvare og tjenester innen avansert 3D visualisering og interaktiv animasjon. Skjermbildet er fra SIMLA - et programsystem for simulering av rørlegging på ujevn sjøbunn, som kan vise en leggeprosess i detalj. I dette tilfellet gjelder det ilandføring av gass fra Ormen Lange feltet gjennom det smale Bjørnsundet.

Programsystemet er utviklet på oppdrag fra Norsk Hydro i et samarbeid mellom MARINTEK, Ceetron ASA og Systems In Motion AS. Det er MARINTEK som har hatt prosjektlederansvaret og stått for utviklingen av nye numeriske beregningsmetoder, mens Ceetron har hatt ansvaret for visualiseringsløsningen. Her vises rørledningens trase i store terrengmodeller, samtidig som beregnede krefter og påkjenninger på røret visualiseres.

Hva med en akademisk karriere?

kanskje jeg skal bli doktor

Les mer om vårt doktorgradstudie!