Sivilingeniør/Masterprogram 5-årig, Trondheim

Fysikk og matematikk

– Videre studier

Doktorgradsutdanning (ph.d.)

PhD candidate Katherine Inzani in the NTNU NanoLab. Photo: Geir Mogen/NTNU

Brenner du for forskning?

Hvis du ønsker dyp kompetanse innenfor et interesseområde, er kanskje en ph.d.-utdanning noe for deg?

Lønnet utdanning: Med en sivilingeniørutdannelse innenfor fysikk og matematikk kan du velge blant flere ulike ph.d.-utdanninger ved Fakultet for naturvitenskap.

Disse ph.d.-programmene har til formål å utdanne selvstendige forskere på internasjonalt nivå i samspill med nasjonale og internasjonale forskningsmiljøer.

Les mer om de aktuelle ph.d.-programmene