Sivilingeniør/Masterprogram 5-årig, Trondheim

Fysikk og matematikk

– Oppbygning

NTNU har et nasjonalt ansvar for teknologiutdannelsen i Norge. En av tre studenter er jenter, og deler av studiet kan tas utenlands.

Studiet har basis i klassiske matematiske og naturvitenskapelige fag. Blandet med teknologiske problemstillinger gir dette en profesjonsrettet utdanning med spennende utfordringer. Et knippe obligatoriske humanistiske fag eller samfunnsfag sikrer deg bredden i studiet. Utstrakt bruk av prosjektarbeid stiller krav til selvstendig arbeid.

De to første årene gir deg grunnleggende kunnskaper innen:

  • Matematikk
  • Fysikk
  • Informasjonsteknologi
  • Kjemi
  • Vitenskapsteori

1. år

Emner for sivilingeniørutdanning i fysikk og matematikk 1. år høstsemester 
Emnekode Emnenavn SP
TMA4100 Matematikk1 7,5
FY1001 Mekanisk fysikk 7,5
TDT4110 Informasjonsteknologi 7,5
EXPH0004 Filosofi og vitenskapsteori 7,5

 

Emner for sivilingeniørutdanning i fysikk og matematikk 1. år vårsemester
Emnekode Emnenavn SP
TMA4105 Matematikk 2 7,5
TMA4115 Matematikk 3 7,5
FY1003 Elektrisitet og magnetisme 7,5
TMT4110 Kjemi 7,5

 

2. år

Emner for sivilingeniørutdanning i fysikk og matematikk 2. år høstsemester
Emnekode Emnenavn SP
TIØ4258 Teknologiledelse 7,5
TFY4165 Termisk fysikk 7,5
TMA4120 Matematikk 4K 7,5
TEP4105 Fluidmekanikk  7,5

 

Emner for sivilingeniørutdanning i fysikk og matematikk 2. år vårsemester
Emnekode Emnenavn SP
TFY4215 Innføring i kvantefysikk 7,5
TMA4320 Introduksjon til vitenskapelige beregninger 7,5
TDT4102 Prosedyre- og objektorientert programmering 7,5
TMA4245 Statistikk 
7,5

3. år: Valg av studieretning

Superleder får toget til å flyte på et magnetfelt. Foto: Julian Tolchard /NTNUSivilingeniørutdanningen gjennomføres på fem år. De to første årene er et fastlagt løp med felles emner for alle i kullet. De siste tre årene skal du spesialisere deg innenfor en av tre studieretninger, og dette velger du i løpet av det andre året.

Sivilingeniørutdanningen fysikk og matematikk tilbyr følgende studieretninger:


Studieplan og studiehåndbok

For mer informasjon om dette studieprogrammet, se studieplan for fysikk og matematikk, eller studiehåndbok for teknologistudiene (sivilingeniør) ved NTNU.