Fysikk og matematikk

Sivilingeniør/Masterprogram 5-årig, Trondheim

Fysikk og matematikk

– Oppbygning

NTNU har et nasjonalt ansvar for teknologiutdannelsen i Norge. En av tre studenter er jenter, og deler av studiet kan tas utenlands.

Studiet har basis i klassiske matematiske og naturvitenskapelige fag. Blandet med teknologiske problemstillinger gir dette en profesjonsrettet utdanning med spennende utfordringer. Et knippe obligatoriske humanistiske fag eller samfunnsfag sikrer deg bredden i studiet. Utstrakt bruk av prosjektarbeid stiller krav til selvstendig arbeid.

De to første årene gir deg grunnleggende kunnskaper innen:

  • Matematikk
  • Fysikk
  • Informasjonsteknologi
  • Kjemi
  • Vitenskapsteori

studyprogramme-planner-portlet

Studieplan

3. år: Valg av studieretning

3. år: Valg av studieretning

Superleder får toget til å flyte på et magnetfelt. Foto.

Sivilingeniørutdanningen gjennomføres på fem år. De to første årene er et fastlagt løp med felles emner for alle i kullet. De siste tre årene skal du spesialisere deg innenfor en av tre studieretninger, og dette velger du i løpet av det andre året.

Sivilingeniørutdanningen fysikk og matematikk tilbyr følgende studieretninger:


Studieplan og studiehåndbok

Studieplan og studiehåndbok

For mer informasjon om dette studieprogrammet, se studieplan for fysikk og matematikk, eller studiehåndbok for teknologistudiene (sivilingeniør) ved NTNU.