Fysikk og matematikk

Sivilingeniør/Masterprogram 5-årig, Trondheim

Fysikk og matematikk

– Om studieprogrammet

Hvordan skal vi forstå den fysiske verden rundt oss? Fysikkforståelse og matematiske modeller lar oss trekke konklusjoner om for eksempel utvikling av klima, flyt i oljereservoarer, utvikling av nye materialer og nanoteknologi.

Det ville ikke ha vært noe menneske på månen, og foreldre kunne ikke ha sett sitt kommende barn på ultralyd hadde det ikke vært for kreative personer med solid bakgrunn i fysikk og matematikk. Transistorer og lasere la grunnlaget for utviklingen av data og kommunikasjonsteknologien, og matematiske disipliner som tallteori, numerikk og statistikk ligger til grunn for store deler av datateknologien. Fysikk og matematikk ligger til grunn for nesten all teknologisk utvikling.

Gi ligningene liv... Hva er fysikk og matematikk?

Fysikk og matematikk danner basis for all teknologisk utvikling. Fysikk er naturvitenskap som bygger på eksperimenter, målinger og matematisk analyse for å finne fysiske lover for alt fra mikrokosmos til makrokosmos. Matematikk er teknologiens og naturvitenskapens språk. Matematikken er også en viktig del av kulturarven, og den er i stadig utvikling.

Tiden det tar fra en idé blir unnfanget i fysikk til den kommer til teknologisk anvendelse blir stadig kortere. Matematisk og statistisk analyse, matematisk modellering og beregningsteknikker kan brukes til å løse vidt forskjellige problemer innenfor ulike fagområder. Klimastudier, medisin, elektronikk og fornybar energi kan illustrere bredden av anvendelser.

Som sivilingeniør i fysikk og matematikk vil du tilegne deg kunnskap som gjør at du kan bidra til den teknologiske utviklingen. Du vil også være med på å øke forståelsen av verden rundt oss – og hvordan den utvikler seg.


Studer fysikk og matematikk

Studer fysikk og matematikk

NTNU er hele Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet. Her vil du møte venner både fra Norge og fra utlandet. Tiden det tar fra en idé blir unnfanget i fysikk til den kommer til teknologisk anvendelse blir stadig kortere. Matematisk og statistisk analyse, matematisk modellering og beregningsteknikker kan brukes til å løse vidt forskjellige problemer innenfor ulike fagområder. Bredden av anvendelsesområdene er blant annet medisin, elektronikk og fornybar energi.

Kunne du tenke deg å studere i utlandet, har du mange muligheter på NTNU. En femdel tar deler av studiet utenfor Norge. Les mer under Utenlandsopphold...

11 apr 2017

møtNTNU på YouTube!

møtNTNU på YouTube!

møtNTNU på YouTube

André slår sprekker i transportnettverk