Fysikk og matematikk

Sivilingeniør/Masterprogram, 5-årig, Trondheim

Fysikk og matematikk

– Jobbmuligheter

Etter endt studium må du velge hvilken bransje du ønsker å vie ditt profesjonelle liv til. Det er en viktig beslutning.

Studiene i fysikk og matematikk gir deg generisk kunnskap, det vil si kompetanse som kan brukes i et bredt spekter av bransjer. Mange, nesten halvparten av studentene, velger å fortsette med ph.d-studier. Dette gjør de enten innen den bransjen de velger eller som fordypning i fysikk eller matematikk.

Mer enn en tredjedel av de tidligere studentene arbeider i forskningsinstitutter eller konsulentfirma; omtrent en fjerdedel er ansatt i industri mens en av ti arbeider i oljeselskap. Disse tre bransjene omfatter omtrent tre fjerdedeler av studentmassen. Andre bransjer som tidligere studenter er ansatt i er: bank og finans, universitet og høgskole samt offentlig forvaltning.

Mer enn en tredjedel av de tidligere studentene repporterer at hovedbeskjeftigelsen er innen forskning og utvikling. Videre angis IKT-arbeid, ledelse og prosjektering som beskjeftigelser for omtrent en av ti spurte. En mindre gruppe angir kontroll, undervisning og markedsføring.

Tidligere studenter fra studieprogrammet kjennetegnes ved at de lett setter seg inn i nye problemområder og at de er spesielt egnet til å løse ikke-tradisjonelle problemstillinger. Disse egenskapene gjør at de tidlig kommer i kontakt med fremtidsrettede problemstillinger. Stor faglig bredde i tidløse fagfelt som matematikk, fysikk og biologi gir stor fleksibilitet i framtidens omskiftelige arbeidsmarked.


Fremtidens yrker

Fremtidens yrker

Hva gjør en sivilingeniør eller en med master i realfag etter endt studietid ved NTNU? Her kan du lese om flere studenter som er ferdig med sin utdannelse ved NTNU, og som har relevante jobber rundt i landet. Hvor arbeider de i dag og hvilke arbeidsoppgaver møter studentene etter at de er ferdig med sin utdannelse? Les mer om Fremtidens yrker og jobbmuligheter...

Karriereveiledning

Karriereveiledning

NTNU Karriere kan hjelpe deg med å sortere dine muligheter, og tilbyr blant annet kurs, foredrag og veiledning innenfor områdene utdanningsvalg, å være ny student, studie- og eksamensteknikker, bevisstgjøring av kompetanse og jobbmuligheter.

NTNU Bridge kobler NTNU-studenter og arbeidslivet. Her finner du arbeidsgivere som søker studenter til prosjektoppgaver, masteroppgaver, praksisplasser, sommerjobber og del- og heltidsjobber.