Sivilingenør/Masterprogram, 5-årig

Industriell matematikk

– Studere videre?

Muligheter etter studiet

Når du er ferdig sivilingeniør eller har fått mastergraden, er det hovedsakelig to muligheter:

  • Starte i arbeid
  • Ta doktorgrad

Starte på doktorgrad

For å komme inn på en ph.d.-utdanning, må du oppfylle visse krav. De fleste ph.d.-studentene er ansatt som stipendiater ved instituttet. Utlysninger kommer jevnlig, og det er som regel tøff konkurranse om å nå opp.

Jobbmuligheter

Intervjuer med tidligere studenter


Doktorgradsutdanning (ph.d.)

Etter et masterprogram er det mulig å ta en doktorgradsutdanning (ph.d.).

En ph.d. er det høyeste nivået for formell utdanning i Norge.

En doktorgrad fra NTNU kvalifiserer deg for ledende arbeid innen næringsliv, forvaltning, høyere utdanning og forskning.

Undersøkelser viser at personer med doktorgrad har svært høy grad av sysselsetting. Akademia blir ofte ansett som den vanligste karriereveien for personer med doktorgrad, men en stor andel av våre doktorer går videre til ledende jobber innen privat næringsliv.