SIVILINGENIØR/MASTERPROGRAM, 5-ÅRIG, TRONDHEIM

Energi og miljø

– Studentintervju

Intervju med tidligere studenter fra Energi og miljø

Halvor Lie gikk ut fra Energi og miljø i 2008 og jobber i dag som assisterende prosjektleder i prosjektet Skagerrak 4 hos Statnett

SK4 prosjektet skal bygge en ny, fjerde likestrømskabel mellom Kristiansand stasjon i Vennesla kommune til Tjele i Danmark med konverterstasjon på dansk og norsk side. Prosjektet har et budsjett på ca. 3 mrd. NOK og skal være ferdigstilt i desember 2014. Kabelen vil øke overføringskapasiteten fra dagens 1000 MW til 1700 MW. Prosjektet er i Norge delt opp i to delprosjekter, Kabel og Stasjonsanlegg.

Hva er dine arbeidsoppgaver?
I noen måneder har det vært løpende og varierte oppgaver for å bli kjent med prosjektet, prosjektteamet på norsk og dansk side, milepæler, teknologileveranser og leverandører. Fra april vil jeg fungere som delprosjektleder (DPL) for konverterstasjon på norsk side da fungerende DPL skal ut i permisjon i et år. Da vil det være 100 % fokus på kontrakten mellom Statnett og leverandør av konverterstasjonen for å påse at alle leveranser går iht. kontrakt. Til å følge opp dette er det et prosjektteam med teknisk, økonomisk og juridisk kompetanse som jeg vil spille på lag med. Ettersom leveransen er veldig lik den til energinet.dk i Danmark er en tett dialog med de svært viktig. I januar og deler av februar skal jeg jobbe på dansk side ved deres hovedkontor i Tjele for utveksling av kompetanse og forberedelse til arbeidet som delprosjektleder.Hvordan ser en normal arbeidshverdag ut for deg?
En normal arbeidsdag i prosjektet består i å løse konkrete problemstillinger som kommer kontinuerlig. Tekniske dokumenter fra leverandør som beskriver leveranser skal kommenteres og godkjennes. I dette arbeidet må ofte flere fagmiljøer sette seg ned og diskutere problemstillingen før man enes om hvordan Statnett ser på saken. Kristiansand stasjon i Vennesla kommune er en av Norges største. Det er flere prosjekter som har grensesnitt til stasjonen og koordinering av byggeaktivitet kombinert med drift av stasjonen for å sikre forsyningssikkerheten parallelt er utfordrende og spennende.

Hvordan bruker det du lærte på Energi og miljøstudiet i din jobb?
Det går ikke en dag uten at kompetansen fra Energi og Miljøstudiet tas i bruk. Den grunnleggende elkraftforståelsen med tilhørende komponentkjennskap og detaljer fra hovedoppgaven er alt svært nyttig for å forstå utfordringer og kunne se løsninger i prosjektarbeidet. 

 

Anders Foosnæs gikk du ut fra Energi og miljø i 2007 og jobber i dag som Smart Grid Sales Manager hos Siemens AS

 Hva er dine arbeidsoppgaver?
Jeg er ansvarlig for å bygge opp et forretningsområde rundt mulighetene innenfor Smart Grid.

Hvordan ser en normal arbeidshverdag ut for deg?
Ingen dager er like - det blir mye reising med møter hos kunder, deltakelse i bransjenettverk og interne nettverk i regi av Siemens HQ. Når jeg er på kontoret brukes tiden til for eksempel strategiarbeid, interne work shops eller utarbeidelse av tilbud til kunder. 

Hvordan bruker det du lærte på Energi og miljøstudiet i din jobb?
Jeg bruker den elementære kunnskapen jeg fikk om de forskjellige produktene som til sammen utgjør elsystemet. Jeg husker spesielt godt fagene "Kraftmarkeder, ressurs og miljø", "Stabilitet i elkraftsystemer" og "Høyspenningsanlegg". Men det viktigste med studiet har egentlig vært å lære å lære. Det å kunne ta til seg mye informasjon på kort tid er en verdifull egenskap når man kommer ut i arbeidslivet.
 
Hvorfor bør ungdom velge Energi og miljøstudiet ved NTNU?
Velg E&M dersom du ønsker et variert og spennende studie, bestående av mange ulike dagsaktuelle tema. Etter studiet er du sikret en jobb med stor variasjon, og tro det eller ei, du vil få muligheten til å være med å gjøre jorden til et bedre sted.