Sivilingeniør/Masterprogram, 5-årig, Trondheim

Energi og miljø

– Studiets oppbygging

Informasjonens gyldighet

Tabellene under gjelder for studieåret 2017/2018. Det kan komme endringer i studieplanene i senere studieår.

Studieplan

Studieløpet forklart

Etter formell immatrikulering til studiet, bruker studentene de to første ukene på introduksjonsprogrammet Teknostart. Her jobbes det i grupper med prosjektoppgave knyttet til energi og miljø, studentene får omvisning i laboratoriene våre, vi arrangerer et seminar med foredragsholdere fra industri og forvaltning, og linjeforeningen EMIL står for et omfattende bli-kjent-program.

Etter Teknostart begynner vanlig undervisning for høstsemesteret.

I studiets to første år er alle emner obligatoriske, og mange av dem er felles for alle sivilingeniørstudiene ved NTNU. Dette gjelder for eksempel Filosofi og vitenskapsteori og alle matematikkfagene.

Samtidig skal dere lære grunnleggende teori og analysemetoder i de fagdisiplinene energi og miljø studiet bygger på: elektroteknikk, termodynamikk og mekanikk.

De to første årene sikrer også breddekunnskap gjennom innføring i generell fysikk og kjemi og ikke minst filosofi.

De tre siste årene av programmet skal gi spesialisering innenfor en av tre studieretninger. Du kan velge mellom .

I fjerde studieår skal du velge din hovedprofil (se figur over). Denne vil sammen med studieretning utgjøre din valgte spesialisering.
Din spesialisering gir deg spisskompetanse innenfor energi og miljø, for eksempel energianalyser og energiplanlegging, energiforsyning og klimatisering av bygninger, energi- og miljøanalyse, termisk energi, industriell prosessteknikk, strømningsteknikk, elektriske anlegg, elektrisk energiomforming eller elektriske kraftsystemer.

5. og siste studieår gjennomfører dere et prosjektfag på 15 studiepoeng, to fag på 7,5 studiepoeng og i siste semester masteroppgaven på 30 studiepoeng. Denne fyller altså hele det siste semesteret