Energi og miljø

MASTERPROGRAM (SIVILINGENIØR), 5-ÅRIG, TRONDHEIM

Energi og miljø

– Studiets oppbygging

studyprogramme-planner-portlet

Studieplan

Studieløpet forklart fra start til slutt

Studieløpet forklart fra start til slutt

Før undervisningen begynner

Etter formell immatrikulering til studiet, bruker studentene de to første ukene på introduksjonsprogrammet Teknostart. Her jobbes det i grupper med prosjektoppgave knyttet til energi og miljø, studentene får omvisning i laboratoriene våre, vi arrangerer et seminar med foredragsholdere fra industri og forvaltning, og linjeforeningen EMIL står for et omfattende bli-kjent-program.

De to første årene

Etter Teknostart begynner vanlig undervisning for høstsemesteret.

I studiets to første år er alle emner obligatoriske, og flere av dem er felles for mange sivilingeniørstudier ved NTNU. Dette gjelder for eksempel matematikkfagene og IT grunnkurs.

Samtidig skal dere lære grunnleggende teori og analysemetoder i de fagdisiplinene energi og miljø studiet bygger på: elektroteknikk, termodynamikk og mekanikk.

De to første årene sikrer også bred naturvitenskapelig basis gjennom innføring i generell fysikk og kjemi. Digitalisering er på full fart inn i energisektoren, og studiet styrker nå sin fokus på IKT-fag for å sikre at du blir rustet til å bidra til det digitale grønne skiftet. Derfor lærer du også programmering, digitalteknikk og bruk av digitale verktøy. Sammen med den energiteknologiske kompetansen og god kunnskap om miljøpåvirkninger gir dette deg en faglig profil som sivilingeniør fra Energi og miljø som gjør deg svært ettertraktet på arbeidsmarkedet.


3. - 5. år

3. - 5. år

De tre siste årene av programmet skal gi spesialisering innenfor en av tre studieretninger. Du kan velge mellom:

Grafisk fremstilling av de tre studieårene.

I fjerde studieår skal du velge din hovedprofil (se figur over). Denne vil sammen med studieretning utgjøre din valgte spesialisering.

Din spesialisering gir deg spisskompetanse innenfor energi og miljø, for eksempel energianalyser og energiplanlegging, energiforsyning og klimatisering av bygninger, energi- og miljøanalyse, termisk energi, industriell prosessteknikk, strømningsteknikk, elektriske anlegg, elektrisk energiomforming eller elektriske kraftsystemer.

5. og siste studieår gjennomfører dere et prosjektfag på 15 studiepoeng, to fag på 7,5 studiepoeng og i siste semester masteroppgaven på 30 studiepoeng. Denne fyller altså hele det siste semesteret

Informasjonens gyldighet

Informasjonens gyldighet

Tabellene over gjelder for studieåret 2020/2021. Det kan komme endringer i studieplanene i senere studieår.