Energi og miljø

MASTERPROGRAM (SIVILINGENIØR), 5-ÅRIG, TRONDHEIM

Energi og miljø

– Om studieprogrammet
Foto: Geir Mogen

Om Energi og miljø

Om Energi og miljø

Sivilingeniørutdanningen i energi og miljø gir deg et solid faglig grunnlag slik at du kan være med å forme fremtidens energiløsninger. Programmet er tverrfaglig og spenner over en rekke disipliner innenfor teknologi, i tillegg til økonomiske og miljørelaterte fag. De to første årene legges det stor vekt på grunnleggende fag som matematikk, fysikk, energiteknologi, elektroteknikk og IT. Fra det tredje året velger du en av tre
studieretninger. Studiet avsluttes med en masteroppgave.

Hvorfor velge dette studiet

Energi og miljø er for deg som vil vite hvordan vi best kan utnytte våre energiressurser på en effektiv og miljøvennlig måte. Du må være interessert i å bruke matematikk og fysikk for å løse energi- og miljøspørsmål. Studieprogrammet er kjent for sitt gode studiemiljø, og har en jevn kjønnsbalanse. Innenfor studieprogrammet kan du velge ulike studieretninger:

Energi og prosessteknikk dreier seg om hvordan elektrisitet og varme produseres fra både fossile og fornybare energikilder.

Energiplanlegging og miljøanalyse fokuserer på samspill mellom ulike
energibærere, energikilder, energibruk og miljøpåvirkning. 

Elektrisk energiteknikk og smarte nett dreier seg om hvordan elektrisk energi kan fremstilles, overføres og brukes forurensningsfritt og i smart samspill med IKT-systemer.

Dette programmet passer for deg som er interessert i teknologi og hvordan denne kan utnyttes for å tilfredsstille samfunnets behov for energi på en miljøvennlig måte. Dette gjelder alt fra storindustri til små husholdninger. Som energi-ingeniør vil du ta stilling til utfordringer knyttet til valg av energikilder og energibærere, tekniske løsninger med mer. 

Vi legger vekt på å utvikle kreativitet med tanke på;

  • å finne nye energieffektive og miljøvennlige produkter
  • å oppnå forståelse for sammenhengen mellom samfunnsutvikling og energibruk og økonomi
  • å utvikle gode ferdigheter i planlegging og utforming av morgendagens energisystem.

Studiet kombinerer energi- og prosessteknikk med elkraftteknikk slik at du får gode kunnskaper innenfor begge felter. Dette gjør deg meget godt egnet til å arbeide med løsninger på aktuelle problemstillinger og teknologiske utfordringer i energisektoren.

Veien videre

Utdanningen gir deg en bred og allsidig teknologisk utdanning som kan brukes i en rekke yrker. Eksempler på jobber etter endt utdanning er energirådgiver, energihandel, forskning og undervisning, utvikling av ny energiteknologi, olje- og gassutvinning, forvaltning av energiressurser, bruk av naturgass, prosjektledelse, elektrifisering i u-land og produksjon og
overføring av energi.

Andre studiemuligheter

Om du synes dette programmet virket spennende, tilbyr NTNU også bachelorgrad i Fornybar energi og Elektroingeniør.
Hvis du allerede er ingeniør, kan du søke på vårt 2-årige masterprogram i Energi og miljø eller vår internasjonale 2-årige masterprogram Electric Power engineering.

NTNU tilbyr 17 forskjellige 5-årige Sivilingeniørprogram og 11 ulike ingeniørstudier.