Sivilingeniør/Masterprogram, 5-årig, Trondheim

Energi og miljø

– Studiemiljø

Linjeforeningen EMIL

EMIL er navnet på linjeforeningen til Energi og miljø. Gjennom EMIL kan du være med og forme alle deler av studentlivet. Når du begynner på studiet er det EMIL som tar imot deg og sørger for at du finner deg til rette i Trondheim og på NTNU. Fadderperioden er en periode der du kan stifte nye vennskap, få hjelp til bli kjent i NTNU-jungelen, og ha mye moro! Det blir også arrangert EMIL-festival!

EMIL er bygget opp av komitéer. Vi har eget festlokale, linjeavis og idrettskomite. KomPTur arrangerer turer i skog og mark, til fots og på ski. Hver vår settes det opp revy. I Fagkomitéen jobbes det for gjøre studiet vårt enda bedre. Komitéene er EMILs hjerte, og du er velkommen inn fra første dag.

Besøk EMIL sin hjemmeside

Klasseturer/Ekskursjonener

Som en del av vårt undervisningstilbud arrangerer vi ekskursjoner til aktuelle bedrifter i Norge både i første og andre årskurs. Studentene får gjennom disse turene oppleve vannkraftverk, fjernvarmesentral, vindmøllepark, gassprosesseringsanlegg, produksjonsbedrifter etc. Det vil variere fra år til år hvilke ekskursjonsmål vi besøker. 

I 4. årskurs reiser studentene på sin hovedekskursjon til utlandet, hvor vi besøker relevante bedrifter. Eksempler på steder vi har reist til er Brasil, Kina, India, Argentina, Singapore og Japan.

Læringsmiljø

Muligheten til utprøving i spesialbygde laboratorier med avansert måleutstyr er et av NTNUs fortrinn. I tilknytning til Energi og miljø har vi laboratorier for blant annet:

  • Forbrenning
  • Testing av vindturbiner (Vindtunnel)
  • Elektriske motorer og generatorer
  • Kraftelektronikk
  • Høyspenningsutstyr
  • Testing av vannkraftturbiner
  • Varmepumper
  • Intelligente bygningsinstallasjoner