Energi og miljø

MASTERPROGRAM (SIVILINGENIØR), 5-ÅRIG, TRONDHEIM

Energi og miljø

– Doktorgrad (ph.d.)

foto NTNU/Geir Mogen

Hva er en doktorgrad (ph.d.)?

En ph.d. er det høyeste nivået for formell utdanning i Norge. Det er en betalt jobb hvor du jobber innenfor en spesialisert fagfelt i 3-4 år, og undersøker hva som er gjort i verden for å finne nye løsninger på problemstillinger.

Du vil med andre ord få betalt for å gjøre dine egne undersøkelser i forskningsverdenen og bidra til å finne nye løsninger. Dette er en unik mulighet for å spisse deg inn på et forskningstema og bli en driver innenfor feltet framover i tid.

Fra student til ph.d til arbeidslivet

En ph.d. kan bli sett på som en smidig overgang fra studiehverdagen som masterstudent til arbeidslivet. Et ph.d. arbeid skiller seg ikke så mye fra masteroppgave-tilværelsen, men den har lenger varighet og vil kanskje kreve litt mer selvstendighet. Som ph.d. får du muligheten til å dykke dypere inn i et fagområde du selv finner spennende og utforske de nyeste løsningene innenfor dette feltet. Til slutt vil du ende opp som en ekspert på dette området og besitte god kunnskap som vil kunne være verdifull for samfunnet og deg selv.

Etter endt doktorgrad åpner det seg opp et hav av jobbmuligheter i alt fra forskerstillinger til stillinger i både privat- og offentlig sektor. Industrien er ofte veldig interessert i kandidater med en ph.d., da man innehar viktig kunnskap for industrien. Akademia er også en spennende karrieremulighet hvor man enten kan fortsette arbeidslivet i universitetssektoren eller ved diverse forskningsinstitusjoner. Kunnskapen din ofte ligge i et krysningspunkt mellom mange ulike forskningsområder og kan derfor passe godt inn i forskjellige arbeidsplasser.

Hvordan er en ph.d.-hverdag?

Som ph.d.-student styrer du mye av hverdagen din selv. Som regel driver man med selvstendig forskning, med litteraturstudie, modellering eller labarbeid. Om du har en 4-årig kontrakt, kan hverdagen også inkludere pliktarbeid for instituttet. Dette kan være oppgaver som å være vitenskapelig assistent (vit.ass.) i et fag, administrative oppgaver, medveiledning av masterstudenter mm. I løpet av perioden må man også ta 30 studiepoeng, som regel med egne ph.d.-emner. Dette er emner som gir deg muligheten til et dypdykk innen et relevant tema for din forskning. Det er også en svært sosial hverdag, hvor mye kan komme ut av en diskusjon med en kollega i kaffepausene.

Kan jeg ta en ph.d.?

Hvis du er motivert og interessert i de mulighetene en ph.d. kan gi deg videre i din karriere, er det et supert utgangspunkt. En ph.d. er en betalt videreutdanning etter fullført 5-årig master, og det er fullt mulig å ta kontakt for interessen underveis i masterløpet for å planlegge veien videre mot en ph.d.

Om du er nysgjerrig, oppsøk relevant institutt eller en professor innenfor fagfeltet du interesserer deg for. Da kan dere sammen diskutere mulighetene for en ph.d., kravene som stilles, og hva slags tema du kunne tenkt å dykke inn i. Om du er tidlig ute, er det mulig å kombinere masteroppgaven din med ph.d. eller ha oppgaven relevant for ditt forskningstema.

Det stilles noen karakterkrav og andre forutsetninger for å kunne bli tatt opp til ph.d., men en viktig faktor i en slik mulighet er interessen og engasjementet. Om du er usikker på om du er kvalifisert, ta gjerne kontakt med professoren du kunne tenkt å samarbeide med eller snakk med en PhD-student. Les mer om forutsetninger og karakterkrav.


Deling! Ikke rør!!!!Doktorgradsutdanning (ph.d.)

Doktorgradsutdanning (ph.d.)

Etter et masterprogram er det mulig å ta en doktorgradsutdanning (ph.d.).

En ph.d. er det høyeste nivået for formell utdanning i Norge.

En doktorgrad fra NTNU kvalifiserer deg for ledende arbeid innen næringsliv, forvaltning, høyere utdanning og forskning.