SIVILINGENIØR/MASTERPROGRAM, 5-ÅRIG, TRONDHEIM

Energi og Miljø


Velkommen til studiestart 2019

Mandag 5.- Fredag 9. august – Oppfriskningskurs i matematikk

Et frivillig og gratis kurs over én uke. Avholdes før den ordinære undervisningen og Teknostart begynner. 

Kurset er ment for deg som ønsker en litt mykere start på semesteret. Kurset er ment å gi et bedre grunnlag for å gå løs på matematikkemnene ved NTNU. 

Påmeldingen stenger dersom kurset blir fullt (og senest fredag 4. august). 

Les mer om innhold og påmelding. 

Mandag 12. august – Immatrikulering

Kl. 09.30-11.30 Studiestart med immatrikulering 

Den store plena bak hovedbygget (Gløshugen)

Velkomstsermoni for alle nye NTNU-studenter. Møt opp i god tid før sermonien starter.

Les mer om programmet for immatrikulering. 

Immatrikuleringen har obligatorisk oppmøte.

Kl. 12.15-13.00 Velkomstseremoni for Energi og miljø

Auditorium KJL1 (Gløshaugen) 

Velkomstseremoni for studenter ved Energi og miljø. 

Merk: Det er her du bekrefter at du har møtt til studiestart.
Obligatorisk oppmøte.

Tirsdag 13. august - Kom-i-gang-dagen

Kl. 10.00-14.00 Kom-i-gang-dagen

Stripa (Sentralbygget)

Du kan bruke dagen til å møte linjeforeningen Online, studentorganisasjoner, studentsamskipnaden (SiT) og studieveiledere. For mer informasjon og program gå til Kom-i-gang-dag.

Merk: Kom-i-gang-dagen er et frivillig tilbud for å gjøre studiestarten din enklere. Vi anbefaler deg å bruke dagen for å ordne de viktigste tingene som semesteravgift, adgangskort osv. om du ikke har gjort dette før. 

Onsdag 14. august – Velkomstmøte fra fakultetet

Kl. 12.15-14.00 Velkomstmøte fra fakultet

Auditorium KJL1 (Kjelhuset) 

Velkomstmøte fra fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk (IE) for nye studenter ved Energi og miljø. 

Torsdag 15.– fredag 23. august – Teknostart

Teknostart er et obligatorisk oppstartsprogram for førsteårs sivilingeniørstudenter ved NTNU. 

Teknostart består av forskjellige deler, hvor alle er obligatoriske:

  1. Matematikk; dette er starten på emnet TMA 4100 Matematikk 1.
  2. Grupperefleksjon; for å utvikle ferdigheter i teamarbeid.
  3. Prosjekt; et gruppearbeid innenfor fagfeltet du har valgt. Det vil være fokus både på fagfeltet og bruken av matematikk i dette.

Teknostart-timeplan for Energi og miljø

 

Fredag 23. august - Seminar med Energikontakten

12.00 - 16.00: Seminar med Energikontakten

Sted: S8 (Sentralbygget)

EnergiKontakten er et nettverk av bedrifter og organisasjoner knyttet til teknologistudiet Energi og miljø ved NTNU. EnergiKontakten skal være et bindeledd mellom studentene, faglærerne og næringslivet. EnergiKontakten har som formål å bidra til å sikre rekruttering av høyt kvalifiserte sivilingeniører til energisektoren ved å legge til rette for nær kontakt mellom næringsliv, studenter og faglærere. 

Merk: Obligatorisk oppmøte for å kunne delta på hytteturen.

Nyttig å vite

Fritak fra emner

Dersom du har fullført emner fra høyere utdanning, kan du søke om fritak fra emner ved Energi og miljø.

For å behandle din søknad om fritak fra emner raskest mulig, oppfordrer vi deg til å sende dokumentasjon og søknad pr epost til halsten.aastebol@ntnu.no innen 6. august.

I hensyn til personvern oppfordrer vi deg til å fjerne sensitive personopplysninger før du sender inn dokumentasjon.

Bli med på fadderuka

Bli med på Fadderuka – det vil gi deg en enklere hverdag de første ukene i Trondheim. Alle nye studenter kan delta, og du blir kjent med dine medstudenter allerede første dag på NTNU.

Linjeforeningen EMIL arrangerer fadderuken for 5-årig master i Energi og miljø.
Se linjeforeningens hjemmeside for mer informasjon om fadderuka.

Når du har takket ja til studieplass kan du trykke på knappen under for å melde deg på fadderuka

Bli med på fadderuka

Det er også viktig at du melder deg inn i Facebook-gruppen for kull 2019. Det meste av kommunikasjon fra linjeforeningen vil foregå her.

Timeplan og pensum

Timeplan

Din personlige timeplan blir tilgjengelig i "Timeplan" fanene på Innsida når du har meldt deg opp i emner. Timeplan for hvert emne finner du også på emnets emneside, lenker til emenen i datateknologi finner du under studiets oppbygning. 

Om du ikke finner ditt emne, vil det være klart til studiestart. 

Pensum 

Det vil bli informert om pensum ved undervisningsstart. 

Om Energi og miljø

Visste du at det finnes en bil laget av studenter ved NTNU, som kan kjøre nesten 200 mil på 1 liter drivstoff? Eller hvordan kan flytende vindmølleparker installeres og driftes langt til havs? Og hvordan kan CO2 fra fossile energikilder fanges inn og lagres, for å hindre utslipp til atmosfæren?
 

Dette programmet passer for deg som er interessert i teknologi og hvordan denne kan utnyttes for å tilfredsstille samfunnets behov for energi på en miljøvennlig måte. Dette gjelder alt fra storindustri til små husholdninger. Som energi-ingeniør vil du ta stilling til utfordringer knyttet til valg av energikilder og energibærere, tekniske løsninger med mer. 

Les mer om Energi og miljø

Søk opptak

Søknadsfrist 15. april

Du søker om opptak via Samordna Opptak. For studieåret 2019-2020 var opptaksrammen for dette studieprogrammet 140 plasser, og opptaksgrensen var  54,40 poeng i førstegangsvitnemålskvoten og 54,40 poeng i ordinær kvote.

Les mer om opptak

Jobbmuligheter

Når du er ferdig utdannet sivilingeniør i energi og miljø, vil du ha verktøy og kunnskap som gjør deg i stand til å løse fremtidige oppgaver og utfordringer på mange samfunnsområder. Arbeidsgiverne ønsker seg flere ansatte med kompetanse fra energi og miljø.

Du vil kunne velge blant jobber innenfor en lang rekke bransjer. Oppgavene de arbeider med er innen energirådgiving, teknisk-økonomisk planlegging, prosjektering, kraftomsetning, produktutvikling med mer.

Les mer om jobbmuligheter

Studiets oppbygging

Energi og miljø er et femårig masterprogram. De to første årene gir deg et solid faglig grunnlag. Du får innsikt i grunnleggende energiemner og får et godt matematisk grunnlag. Studieprogrammet har tre studieretninger. Valg av studieretning gjøres etter to år. De tre studieretningene er: Energi- og prosessteknikkEnergiplanlegging og miljøanalyse og Elektrisk energiteknikk og smarte nett

Din valgte spesialisering gir deg spisskompetanse innenfor energi og miljø, for eksempel energianalyser og energiplanlegging, energiforsyning og klimatisering av bygninger, energi- og miljøanalyse, termisk energi, industriell prosessteknikk, strømningsteknikk, elektriske anlegg, elektrisk energiomforming eller elektriske kraftsystemer.

Les mer om studiets oppbygging

Studieveiledning

Studieveilederens oppgave er å gi råd og veiledning i faglige spørsmål eller spørsmål knyttet til utdanningsplan, utveksling, studiemiljø, trivsel, tilrettelegging, sykdom, psykososiale spørsmål og annet du måtte lure på som ny student eller underveis i studiet.

Les mer om studieveiledning


Fakta

Gradsnavn: Master i teknologi

Studieprogramkode: MTENERG
Undervisningsform: Heltid
Studiepoeng: 300

Søknadsfrist: 15. april
Studiekode: 194769 (Samordna opptak)

Sted: Trondheim, Gløshaugen

Institutt for elkraftteknikk
Institutt for energi og prosessteknikk

Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk

Søknadsfrist 15. april

Du registrerer søknad direkte til Samordna opptak.

Søk opptak

Studiestart 2019

Spørsmål om opptaket

Her finner du ofte stilte spørsmål om opptaket til NTNU