Energi og Miljø

MASTERPROGRAM (SIVILINGENIØR), 5-ÅRIG, TRONDHEIM

Energi og Miljø


studyprogramme-facts-portlet

Fakta


  • Master

  • Heltid
  • 15. april Søknadsfrist

Velkommen til studiestart 2020

Velkommen til studiestart 2020

Et frivillig og gratis kurs over én uke. Avholdes før den ordinære undervisningen og Teknostart begynner.

Kurset er først og fremst for deg som ønsker en litt mykere start på ditt første semester. Kurset gir et godt grunnlag for å gå løs på matematikkemnene ved NTNU.

Mer informasjon om innhold.

Immatrikuleringssermonien blir digital. Hvordan tilhørende velkomstaktiviteter vil foregå, er foreløpig ikke avklart.

Vi ønsker at alle skal få en god start og raskt bli en del av studentmiljøet på NTNU.

Forberede dere på en studiestart med en kombinasjon av digitale forelesninger, gruppeaktiviteter og faglige treff på campus.

Følg med på nettsiden for immatrikulering for å se hvordan programmet blir:

Ler mer om immatrikuleringen

Kl. 13.15 Orienteringsmøte for nye studenter

Auditorium F1, IT-bygget, sydfløy


Vi planlegger med utgangspunkt i at fysisk oppmøte vil være mulig å gjennomføre. Dersom fysisk oppmøte ikke blir mulig i august, vil møtet bli holdt digitalt.

På orienteringsmøtet får du viktig informasjon om Energi og miljø studiet. Du møter de du skal studere med, foreleserne og studieveiledere. Vi vil også gi mer informasjon om programmet for resten av oppstartsuka, og du vil få møte linjeforeningen EMIL.

Vi legger stor vekt på at alle som skal starte på studiet møter på dette informasjonsmøtet.

NB! Det kan forekomme små endringer i programmet før studiestart.

Teknostart

Teknostart er et obligatorisk oppstartsprogram for studenter på NTNUs teknologiutdanninger. På Energi og miljø vil dere få en praktisk gruppeoppgave knyttet til fornybar energi.

Besøk Teknostart sin nettside for mer informasjon og timeplan.
 

Kl. 10.00–14.00 med base i elektrobygget på Gløshaugen.

Oppgaven har form som en konkurranse der det deles ut priser i to kategorier. Mer informasjon om selve oppgaven får du i informasjonsmøtet 10. august.

Dersom smittesituasjonen i august tilsier at gruppeoppgaven ikke kan gjennomføres, jobber vil med alternative løsninger.

NB! Det kan forekomme små endringer i programmet før studiestart.

"Kom-i-gang-nettsiden" gir deg som ny student et innblikk hva som rører seg på NTNU.

På siden vil du finne informasjon om studentorganisasjoner, linjeforeninger og annen nyttig informasjon for deg som er ny student.

Besøk Kom-i-gang-nettsiden

Ny student

Hva du må gjøre – og i hvilken rekkefølge.

Studiekalender 2020/2021

Oversikt over frister og eksamensperioder gjennom studieåret

Linjeforening

EMIL er linjeforeningen for studentene ved Energi og miljø. Dem har ansvaret for fadderuka og vil skape sosiale og faglige møteplasser underveis i studietid. Besøk hjemmesiden for å bli bedre kjent med EMIL.

Buss til og fra NTNU

Billettpriser, korttyper og rutetider

Kart over NTNU

MazeMap i nettleser | For Android (Google Play) | For iPhone (App Store)

Bli med på Fadderuka – det vil gi deg en enklere hverdag de første ukene i Trondheim. Alle nye studenter kan delta, og du blir kjent med dine medstudenter allerede første dag på NTNU.

Linjeforeningen EMIL arrangerer fadderuken for 5-årig master i Energi og miljø
På nettsiden kan du lese mer informasjon om planene for fadderuka.

Dersom du ønsker å delta er det viktig at du fyller ut skjema for deltakelse i fadderuka 2020

Kontakt oss gjerne på epost dersom du har spørsmål om fadderuka: fadderansvarlig@emilweb.no

Timeplan

Din personlige timeplan blir tilgjengelig i "Timeplan" fanene på Innsida når du har meldt deg opp i emner. Timeplan for hvert emne finner du også på emnets nettside.

Om du ikke finner informasjon nå om dine emner vil det være klart til studiestart. 

Pensum 

Oversikten over alle publiserte digitale pensumlister finner du i bibliotekets database. Om du ikke finner dine emner, så vil det være klart til studiestart. 

Mange har behov for tilrettelegging i løpet av studietiden. Det kan være i kortere perioder eller gjennom hele studiet.

Har du behov tilrettelegging vil vi gjerne få kontakt med deg så så snart som mulig etter at du har fått opptak, slik at studietiden ved NTNU blir best mulig.

Sende e-post til tilrettelegging@st.ntnu.no.
NB! Ikke send sensitiv informasjon. Det kan vi ta over telefon eller i et møte.

Les mer om tilrettelegging ved NTNU

Dersom du har studert tidligere kan du ha rett/krav eller mulighet til å få fritak for emner ved Energi og miljø.

Dersom du ønsker å søke om innpassing av emner sender du epost med karakterutskrift og hvilke emner du ønsker innpasset / fritak for til Halsten Aastebøl.

Det er fint hvis du gjør dette i god tid før studiestart.
Gjerne innen 3. august, så er det meste klart til studiestart.

Energi og miljø

Om Energi og miljø

Visste du at det finnes en bil laget av studenter ved NTNU, som kan kjøre nesten 200 mil på 1 liter drivstoff? Eller hvordan kan flytende vindmølleparker installeres og driftes langt til havs? Og hvordan kan CO2 fra fossile energikilder fanges inn og lagres, for å hindre utslipp til atmosfæren?
 

Dette programmet passer for deg som er interessert i teknologi og hvordan denne kan utnyttes for å tilfredsstille samfunnets behov for energi på en miljøvennlig måte. Dette gjelder alt fra storindustri til små husholdninger. Som energi-ingeniør vil du ta stilling til utfordringer knyttet til valg av energikilder og energibærere, tekniske løsninger med mer. 

Les mer om Energi og miljø

Søk opptak

Søknadsfrist 15. april

Du søker om opptak via Samordna Opptak. For studieåret 2019-2020 var opptaksrammen for dette studieprogrammet 140 plasser, og opptaksgrensen var  54,40 poeng i førstegangsvitnemålskvoten og 54,40 poeng i ordinær kvote.

Les mer om opptak

Jobbmuligheter

Når du er ferdig utdannet sivilingeniør i energi og miljø, vil du ha verktøy og kunnskap som gjør deg i stand til å løse fremtidige oppgaver og utfordringer på mange samfunnsområder. Arbeidsgiverne ønsker seg flere ansatte med kompetanse fra energi og miljø.

Du vil kunne velge blant jobber innenfor en lang rekke bransjer. Oppgavene de arbeider med er innen energirådgiving, teknisk-økonomisk planlegging, prosjektering, kraftomsetning, produktutvikling med mer.

Les mer om jobbmuligheter

Studiets oppbygging

Energi og miljø er et femårig masterprogram. De to første årene gir deg et solid faglig grunnlag. Du får innsikt i grunnleggende energiemner og får et godt matematisk grunnlag. Studieprogrammet har tre studieretninger. Valg av studieretning gjøres etter to år. De tre studieretningene er: Energi- og prosessteknikkEnergiplanlegging og miljøanalyse og Elektrisk energiteknikk og smarte nett

Din valgte spesialisering gir deg spisskompetanse innenfor energi og miljø, for eksempel energianalyser og energiplanlegging, energiforsyning og klimatisering av bygninger, energi- og miljøanalyse, termisk energi, industriell prosessteknikk, strømningsteknikk, elektriske anlegg, elektrisk energiomforming eller elektriske kraftsystemer.

Les mer om studiets oppbygging

Studieveiledning

Studieveilederens oppgave er å gi råd og veiledning i faglige spørsmål eller spørsmål knyttet til utdanningsplan, utveksling, studiemiljø, trivsel, tilrettelegging, sykdom, psykososiale spørsmål og annet du måtte lure på som ny student eller underveis i studiet.

Les mer om studieveiledning


Fakta om studieprogrammet

Fakta

Gradsnavn: Master i teknologi

Studieprogramkode: MTENERG
Undervisningsform: Heltid
Studiepoeng: 300

Søknadsfrist: 15. april
Studiekode: 194769 (Samordna opptak)

Sted: Trondheim, Gløshaugen

Institutt for elkraftteknikk
Institutt for energi og prosessteknikk

Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk

1268790186 Krysspublisert Fortsatt i tvil?

IE-artikkel Trondheim - Søkere til teknologi, ingeniør & realfag

Søkere til teknologi, ingeniør & realfag

Bli kjent med studenter og spør om alt du lurer på.

  Facebook

  Snapchat

ID: 1273379250 Krysspublisert Nyhetsartikkel

Lurer du på noe?

Studentene deler fra studentlivet, og svarer på spørsmål på Instagram: @ntnustudent


Ofte stilte spørsmål og svar om opptaket


Studiestart 2020: Vi gleder oss til å ønske våre nye studenter velkommen til immatrikulering 10. august 2020.
Høsten 2020: Det blir undervisning på campus. Det legges til rette for en kombinasjon av digitale forelesninger, gruppeaktiviteter og faglige treff. Husk å ta vårt obligatoriske kurs i smittevern.

ID: 1286089954 Krysspublisert Sivilingeniør

Sivilingeniør

Du har rett til å bruke den beskyttede tittelen sivilingeniør etter endt studium. Dette vil fremgå av vitnemålet.

Krysspublisert! IKKE rør!!! Søknadsfrist søknad gjennom samordna opptak (deling)

Søknadsfrist 15. april

Du registrerer søknad direkte til Samordna opptak.

Søk opptak