Energi og Miljø

MASTERPROGRAM (SIVILINGENIØR), 5-ÅRIG, TRONDHEIM

Energi og Miljø


studyprogramme-facts-portlet

Fakta


  • Master

  • Heltid
  • 15. april Søknadsfrist

Energi og miljø

Om Energi og miljø

Visste du at det finnes en bil laget av studenter ved NTNU, som kan kjøre nesten 200 mil på 1 liter drivstoff? Eller hvordan kan flytende vindmølleparker installeres og driftes langt til havs? Og hvordan kan CO2 fra fossile energikilder fanges inn og lagres, for å hindre utslipp til atmosfæren?
 

Dette programmet passer for deg som er interessert i teknologi og hvordan denne kan utnyttes for å tilfredsstille samfunnets behov for energi på en miljøvennlig måte. Dette gjelder alt fra storindustri til små husholdninger. Som energi-ingeniør vil du ta stilling til utfordringer knyttet til valg av energikilder og energibærere, tekniske løsninger med mer. 

Les mer om Energi og miljø

Søk opptak

Søknadsfrist 15. april

Du søker om opptak via Samordna Opptak. For studieåret 2019-2020 var opptaksrammen for dette studieprogrammet 140 plasser, og opptaksgrensen var  54,40 poeng i førstegangsvitnemålskvoten og 54,40 poeng i ordinær kvote.

Les mer om opptak

Jobbmuligheter

Når du er ferdig utdannet sivilingeniør i energi og miljø, vil du ha verktøy og kunnskap som gjør deg i stand til å løse fremtidige oppgaver og utfordringer på mange samfunnsområder. Arbeidsgiverne ønsker seg flere ansatte med kompetanse fra energi og miljø.

Du vil kunne velge blant jobber innenfor en lang rekke bransjer. Oppgavene de arbeider med er innen energirådgiving, teknisk-økonomisk planlegging, prosjektering, kraftomsetning, produktutvikling med mer.

Les mer om jobbmuligheter

Studiets oppbygging

Energi og miljø er et femårig masterprogram. De to første årene gir deg et solid faglig grunnlag. Du får innsikt i grunnleggende energiemner og får et godt matematisk grunnlag. Studieprogrammet har tre studieretninger. Valg av studieretning gjøres etter to år. De tre studieretningene er: Energi- og prosessteknikkEnergiplanlegging og miljøanalyse og Elektrisk energiteknikk og smarte nett

Din valgte spesialisering gir deg spisskompetanse innenfor energi og miljø, for eksempel energianalyser og energiplanlegging, energiforsyning og klimatisering av bygninger, energi- og miljøanalyse, termisk energi, industriell prosessteknikk, strømningsteknikk, elektriske anlegg, elektrisk energiomforming eller elektriske kraftsystemer.

Les mer om studiets oppbygging

Kontakt

Kontakt gjerne studieveileder. Studieveilederens oppgave er å gi råd og veiledning i faglige spørsmål eller spørsmål knyttet studieløpet, utveksling, studiemiljø, trivsel, tilrettelegging, sykdom, psykososiale spørsmål og annet du måtte lure på som ny student eller underveis i studiet.

Les mer om studieveiledning


Fakta om studieprogrammet

Fakta

Gradsnavn: Master i teknologi

Studieprogramkode: MTENERG
Undervisningsform: Heltid
Studiepoeng: 300

Søknadsfrist: 15. april
Studiekode: 194769 (Samordna opptak)

Sted: Trondheim, Gløshaugen

Institutt for elkraftteknikk
Institutt for energi og prosessteknikk

Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk

1268790186 Krysspublisert Fortsatt i tvil?

ID: 1273379250 Krysspublisert Nyhetsartikkel

Lurer du på noe?

Studentene deler fra studentlivet, og svarer på spørsmål på Instagram: @ntnustudent


Korona: Informasjon om NTNUs håndtering av koronaviruset finner du på www.ntnu.no/korona

ID: 1286089954 Krysspublisert Sivilingeniør

Sivilingeniør

Du har rett til å bruke den beskyttede tittelen sivilingeniør etter endt studium. Dette vil fremgå av vitnemålet.

Krysspublisert! IKKE rør!!! Søknadsfrist søknad gjennom samordna opptak (deling)

Søknadsfrist 15. april

Du registrerer søknad direkte til Samordna opptak.

Søk opptak