Sivilingeniør/Masterprogram 5-årig, Trondheim

Elektronisk systemdesign og innovasjon

– Studieveiledning

Generelt om studiet, praktiske spørsmål

E-post: studinfo@ime.ntnu.no

 

Vil du snakke med en av våre studenter?

Peter Uran er 3-års student, og gir deg førstehånds erfaring om å studere Elektronisk systemdesign og innovasjon

 

Faglige spørsmål

E-post: studier@ies.ntnu.no

Innvevde systemer, Nanoelektronikk og fotonikk, Design av digitale systemer, Analog kretsteknikk og radiosystemer


Fri, 27 May 2016 10:50:31 +0200