Elektronisk systemdesign og innovasjon

MASTERPROGRAM (SIVILINGENIØR), 5-ÅRIG, TRONDHEIM

Elektronisk systemdesign og innovasjon

– Om studieprogrammet

Elektronisk systemdesign løser mange viktige samfunnsutfordringer. Studiet gir deg etterspurt kompetanse der du lærer å skape løsninger innen viktige områder som for eksempel bærekraftig samfunnsutvikling og moderne helsevesen. Studiet baserer seg på matematikk, fysikk, datateknologi og samarbeid i tverrfaglige team.

Bilde av studenter som jobber med antenner i rekonfigurerbare radionettverk

Elektronisk systemdesign har allerede endret hverdagen vår dramatisk. Eksempler på dette er:

  • avanserte koblinger mellom elektronikk og nerver slik at døve kan "høre" og blinde kan "se"
  • trådløst kroppsbårent medisinsk sensornettverk for pasientovervåking
  • interaktivt 3D TV med kinokvalitet
  • maskiner som du kan snakke til og som automatisk oversetter til et annet språk
  • biler som automatisk kjører deg trygt dit du ønsker
  • kunstig intelligens og maskinlæring

Studiet er bygd opp med grunnlag i matematikk og fysikk i de to første årene av studiet. I tillegg til den teoretiske basisen er studieprogrammet preget av at teorien skal brukes i praksis. Innovasjon vektlegges og studenter med egne ideer kan få støtte til å utvikle disse til kommersielle produkter. Nyskapingstanken vil prege alle prosjektarbeidene allerede fra første semester.

Etter tre år kan du spesialisere deg i én av de seks hovedprofilene

Hoveprofiltabell

Hovedprofil Beskrivelse
Innvevde system Spesifiser og design digitale system med integrert prosessor, og fordele designet på maskinvare, programvare og operativsystem. Behersk høynivåspråk for konstruksjon og programmering av slike system
Design av digitale system Design av integrerte kretser, énbrikkesystemer, programmerbar logikk, mikrokontrollere og -prosessorer
Analog kretsdesign og radioteknikk Design og simulering av analoge, blandede og RF-integrerte kretser for ulike anvendelser, med fokus på lav effekt
Signalbehandling og kommunikasjon Digital signalbehandling, kommunikasjons- og informasjonsteori, og deres anvendelse innen bredbåndskommunikasjon, multimedieteknologi, sensornett, tingenes internett og medisinsk bildediagnostikk
Akustikk Lyd i luft og vann, vibrasjoner, akustisk måleteknikk og signalbehandling, hørsel og lydoppfatning
Nanoelektronikk og fotonikk Produksjon av elektroniske komponenter, mikro- og nanosystemer og deres egenskaper. Optiske komponenter som lasere, lysdioder og optiske fibre og deres anvendelse innen bredbåndskommunikasjon og medisin

Elsys video 2014


Hvem passer studiet for

Hvem passer studiet for?

Studiet passer for deg som har lyst til å kombinere realfag med digitale system for å løse spennende problemstillinger. Studiet byr også på gode tverrfaglige muligheter for de som har interesse for både teknologi og for fagområder som medisin, språk eller lyd. For deg som har lyst til å teste teoretiske løsninger i praksis har vi flere moderne forskningslaboratorier som gir muligheten til dette. Studieprogrammet gir et godt og bredt teknologisk grunnlag med mange valgmuligheter. Arbeidsmarkedet er hele verden og muligheten er mange.

Påbygging fra ingeniør

Er du ingeniør og vil bygge på til Master i teknologi? Les mer om vårt 2-årige internasjonale masterprogram.

19 des 2019

Hva er elektronisk systemdesign?

Hva er elektronisk systemdesign og innovasjon?

Bilde av professor Lars Lundheim som foredrar om elektronisk systemdesign
Hva er likheten mellom en legotiger og elektronisk systemdesign? Og hva har en sprettert med dette å gjøre?
 
Alt dette og enda litt mer kommer professor Lars Magne Lundheim inn på i dette foredraget. Videoen er laget av NRK Skole i samarbeid med NTNU.