Sivilingeniør/Master, 5-årig

Elektronikk

– Ingen flere opptak

Operasjonsal - medisinsk teknologi

Det siste opptaket til det 5-årige studieprogrammet "Elektronikk" ble gjort høsten 2013. Fra høsten 2014 er det 5-årige studieprogrammet endret til "Elektronisk systemdesign og innovasjon".

Det 2-årige masterstudiet "Elektronikk", som bygger på bachelor fra ingeniørhøgskole, har det siste opptaket høsten 2016. Fra 2017 vil også det 2-årige masterstudiet endres til Elektronisk systemdesign og innovasjon.