Datateknologi

Masterprogram (sivilingniør), 5-årig, Trondheim

Datateknologi

– Studieveiledere

Lurer du på noe om datateknologi?

Sjekk ut om andre har lurt på det samme!

Ofte stilte spørsmål

Ofte stilte spørsmål

Du behøver ikke noe mer enn en helt ordinær datamaskin for å studere datateknologi. 
Nei, dette spiller ingen rolle.
Det stilles ingen forkunnskapskrav til programmering. Dette lærer du på studiet. 

Markedet for ferdigutdannede sivilingeniør i datateknologi kunne knapt vært bedre!

En rekke bedrifter, private så vel som offentlige, inviterer til presentasjoner og middager flere ganger i uken hele året gjennom for å gi et så godt inntrykk som mulig til datateknologistudentene. Svært mange datateknologistudenter får tilbud om fast jobb allerede 10-12 måneder før endt utdanning.  

Det bugner av ulike jobbmuligheter, i nær sagt alle sektorer, for nyutdannede innen datateknologi.

Les mer på “Jobbmuligheter” 

Oppfyller du kravet om R1 + minimum karakteren 4 i R2 skal du være rustet til å håndtere de matematiske fagene på datateknologistudiet.

En del av matematikkfagene vil dog likevel kunne oppleves som utfordrende, men med god egeninnsats har du gode forutsetninger for å kunne komme igjennom.  

De første årene har datateknologi et mer standardisert studieløp med bredere innføring i matematiske fag enn hva tilfellet er for informatikk, som i stedet har en del valgfrihet hva gjelder valg av fag.

Ved endt studieløp på datateknologi oppnår du, i motsetning til ved Informatikk, graden sivilingeniør. Datateknologistudenter og informatikkstudenter søker likevel på de samme jobbene, da de begge besitter svært attraktiv og etterspurt kompetanse innen IT 

Om du har gjennomført og bestått emner fra tidligere utdanning har du mulighet til å søke om å få de innpasset i datateknologigraden. Det er også mulig å få innpasset emner som en del av de valgbare emnene du skal ha i løpet av datateknologistudiet.

For å søke om innpass av emner må du sende en e-post til studier@idi.ntnu.no med informasjon om hvilke emner du har hatt og hvor du har tatt dem.

KRYSSPUB – Studentkontaktknapp_med_tekst kilde: MTDT

Finner du ikke svar på det du lurer på?

Spør studentkontaktene!

ID til krysspublisert artikkel - studieveiledning


Studieveileder hjelper deg med:

 • informasjon om studieprogrammet
 • utdanningsplan
 • studieprogresjon
 • utenlandsopphold
 • permisjon
 • utfordringer i studiehverdagen

Send oss gjerne en e-post og eventuelt be om et møte.


Søknad og opptak

Har du spørsmål om søknadsprossen eller opptak, ta kontakt med Opptakskontoret:
opptak@ntnu.no  |  73 59 77 00


Faglig veiledning for studenter

Faglig veileder hjelper deg som allerede er student med:

 • studieretningsvalg
 • faglig godkjenning før og etter utveksling
   

KRYSS_Faglige godkjenning utveksling BIT MSIT MTDT MIDT

Faglig godkjenning før og etter utveksling

Se IDIs wikiside for utveksling for informasjon hva du gjør før du avtaler møte med veileder på utveksling@idi.ntnu.no

 

 


Krysspublisert: Andre tjenester

Spørsmål og svar

Utdanningsvalg og karriere

 • for deg som ønsker tips og råd om utdanningsvalg, om det å være ny student, studie- og eksamensteknikker, presentasjonsteknikk, bevisstgjøring av kompetanse og jobbmuligheter

Tilrettelegging av studiene

Studieveiledning


Ikke send personlige opplysninger, som for eksempel fødselsnummer og opplysninger om sykdom, i e-post.