Masterprogram/Sivilingeniør 5-årig, Trondheim

Datateknologi

– Studieveiledere

Lurer du på noe om datateknologi?

Sjekk ut om andre har lurt på det samme!

Trine-Lise, Julie, Miriam, Rikke, Christoffer og Olav er studentkontaktene som svarer på alle spørsmål mellom himmel og jord.

Må jeg bruke Windows og ha en kraftig datamaskin for å studere Datateknologi?

Du står fritt i valg av både operativsystem og datamaskin.
Du trenger ikke kjøpe dyrt utstyr for å studere Datateknologi.

Trenger jeg forkunnskaper innen programmering og datamaskiner før jeg begynner?

Det er ingen datarelaterte forkunnskapskrav til studiet.

Er det vanskelig for nyutdannede IT-folk å finne seg jobb?

Markedet for nyutdannede med IT-kompetanse kunne ikke vært bedre. Bedrifter som ønsker å ansette IT-folk inviterer datateknologistudenter på NTNU til middager og presentasjoner flere ganger i uken.

Må jeg legge mye arbeid i studiene for å klare meg? Er det mye vanskelig matte?

De to første årene på Datateknologistudiet inneholder en del matte. Du finner fort ut om det blir for vanskelig, men med litt innsats kommer de fleste igjennom. Når du er igjennom er du klar for all verdens utfordringer! 

Hvor dyptgående er Datateknologistudiet? Hvor langt kommer jeg etter ett år?

Studiet i sin helhet er veldig dyptgående, en sivilingeniør skal ha inngående kunnskaper i det meste, men i starten tar det for seg grunnleggende ting slik at de som ikke har mye erfaring med datamaskiner også får kunnskapen de trenger videre i studiet.

Fra starten får studentene en praktisk innføring i sivilingeniørstudiet gjennom ingeniørstigen. Studentene skal ha flere ingeniør-relevante emner gjennom de fire første semestrene, der to av emnene er prosjektemner. 

Emnene som er en del av ingeniørstigen det første året er Informasjonsteknologi, Introduksjon, Objektorientert programmering og Programmeringsprosjekt 1. Disse fagene skal sammen gi en introduksjon i programmering og webdesign, og gi studentene praktisk erfaring med programmering.

Hvilke jobbmuligheter har jeg som nyutdannet innen spillteknologi?

Du kan jobbe i spillindustrien selvfølgelig, men spesialiseringen gir også store muligheter innenfor oljeindustri og andre bedrifter som bruker visualisering og simulering. Spørsmål angående spillteknologi kan rettes direkte til Alf Inge Wang (alfw@idi.ntnu.no).

Hva er opptakskravene til Datateknologi?

  • Generell studiekompetanse Reform 94: 3MN eller 3MX og 2FY
  • Kunnskapsløftet: R1+R2 og Fysikk 1
  • Karakteren 4 eller bedre i 3MX, 3MN eller R2

Hva kan jeg jobbe som nyutdannet innen Datateknologi?

Hva er forskjellen mellom Datateknologi og Informatikk?

Tradisjonelt sett har Datateknologi hatt best rykte fordi det er en av de gamle "sivilingeniør"-retningene og karaktersnittet har ofte vært litt høyere, men de ansettes gjerne til de samme jobbene som de med informatikkbakgrunn.

Datateknologi et mer standardisert studieløp de to første årene med en grundigere innføring i matte, mens informatikk har veldig mange valgfag hvor en spesialiserer seg innen ønskede områder som kan være vanskeligere eller lettere enn hva som er valgt for de som velger Datateknologiutdannelsen.

En har de samme mulighetene innen informatikk som en har med Datateknologi om en velger fag med det ønsket i bakhodet.

Finner du ikke svar på det du lurer på?

Spør studentkontaktene!

Studieveiledning

Våre studieveiledere og faglig veileder svarer på studiespørsmål knyttet til datateknologi- og informatikkstudiene.


Faglig veileder

Portrett av Letizia Jaccheri. Foto.

Letizia Jaccheri
IT-bygget, rom 111
Gløshaugen

 

Faglig veileder har kontortid tirsdager klokken 11.00 - 13.00


Studieveiledere

Portrett av Berit Hellan. FotoBerit Hellan
IT-bygget, rom 162C
Gløshaugen

 

Portrett av Kristian Drøsshaug. FotoKristian Drøsshaug
IT-bygget, rom 162B
Gløshaugen

 

Portrett av Kristin Karlsen. Foto.Kristin Karlsen
IT-bygget, rom 162A
Gløshaugen

 

Portrett av Unni Kringtrø Eide. Foto.Unni Kringtrø Eide
IT-bygget, rom 161
Gløshaugen

 

 

Praktiske spørsmål

Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk (IE-fakultetet) hjelper deg  med praktiske spørsmål om:

  • søknadsprosedyre
  • opptakskrav
  • muligheter for deltidsstudier

 

 

Studieveiledere for informatikk ved IE-fakultetet

1.-3. årskurs

Portrett av Ellen Hove. Foto.Ellen Hove
Elektro A, rom A396B
Gløshaugen

 

4.-5. årskurs

Portrett av Julie Elisabeth Takacs. Foto.

Julie Elisabeth Takacs
Elektro A, rom A394A
Gløshaugen