Datateknologi

Masterprogram (sivilingniør), 5-årig, Trondheim

Datateknologi

– Utveksling i utlandet

KRYSS – data_utenlands_intro

IT-bransjen er internasjonal av natur. Studerer du datateknologi hos oss har du gode muligheter til å ta deler av utdanningen i utlandet. Kjennskap til andre kulturer, fremmede språk og nye venner er alle ingredienser i et slikt opphold. Dette gir deg internasjonal erfaring som er verdifullt både for deg selv og næringslivet.

De siste tre årene har studenter fra datateknologi studert ved universiteter i Canada, Sverige, Italia, New Zealand, USA, Storbritannia, Singapore, Nederland, Spania, Frankrike, Etiopia, Tyskland, Sveits og Australia.

NTNU har avtaler med universiteter i mange land og Internasjonal seksjon hjelper til med søknader både til disse og andre universiteter. Kravet for å ta delstudier ved et annet universitetet er at fagene passer inn i studieplanen din og en veileder fra instituttet hjelper deg med dette.

En stor fordel ved å ta deler av studiet utenlands er at du får mulighet til å spesialisere deg på områder innen IT hvor andre universiteter har større kompetanse. Fjerde og femte studieår er årene da du spesialiserer deg og valgmulighetene er store, dermed passer disse årene spesielt godt til å bruke i utlandet.


Faglig godkjenning før og etter utveksling

Faglig godkjenning før og etter utveksling

For informasjon om hvordan du søker faglig godkjening for utvekslingen din se Innsida: Utveksling - IDI.


KRYSSPUBLISERT – Fellestekst om utenlandsopphold under studieprogram

Hvorfor studere i utlandet?

Ønsker du å ta en utdanning i Norge – og drømmer du om å studere i utlandet? Visste du at det er mulig å få til begge deler?

Som student på NTNU har du gode muligheter til å ta et studieopphold utenlands, noe som har mange fordeler. Du blir kjent med et nytt land og får innsyn i dette landets språk og kultur. Du får nye perspektiver, anledning til å studere emner eller spesialisere deg på områder som kanskje ikke finnes i Norge eller hvor andre universiteter har større kompetanse. Samtidig viser du at du er selvstendig, tar initiativ og er åpen for nye impulser, noe som ikke er dumt å ha på CV-en.

Du bør starte planleggingen i god tid, senest i løpet av høstsemestret året før du ønsker å reise.


Til hvilket land, og til hvilken institusjon?

Her er mulighetene mange. NTNU har avtaler med over 500 universiteter i mer enn 100 land og i alle verdensdeler. Før du bestemmer deg bør du tenke over hvilket undervisningsspråk du ønsker i utlandet, og om det er noen bestemte land eller områder i verden du ønsker å dra til.

Ta kontakt med studieveileder for å få mer informasjon om hvilke muligheter du har.


Erfaring fra andre studenter

Det er nyttig å høre litt om hva andre utvekslingsstudenter har erfart på sine reiser. 


Veiledning og hjelp

Studieveileder på ditt studieprogram kan gi deg råd om forhåndsgodkjenning og emnevalg, og om tidligere godkjente utvekslingsopphold for din utdanning.

Informasjon om den praktiske delen av planleggingen som søknadsprosedyrer, frister og stipend, kan du lese mer om på temasiden om utenlandsstudier på Innsida


Finansiering

Lånekassen tilbyr lån, stipend og reisestøtte. I tillegg finnes det mange andre finansieringsmuligheter. Utvekslingsoppholdet blir en del av graden du tar ved NTNU og du trenger ikke forlenge studietiden.

Hvis du studerer i et land der undervisningen foregår på et annet språk enn engelsk, kan du få støtte til språkkurs fra Lånekassen.


Klar til å søke utvekslingsopphold?

 

Praktisk informasjon om utveksling


Abakus utland

Abakus utland

Abakus har samlet nøkkelinformasjon om utenlandsstudier og publisert en nettside som omhandler utenlandsopphold for IKT-studenter.