Datateknologi

Masterprogram (sivilingniør), 5-årig, Trondheim

Datateknologi

– Om datateknologi

Hva er datateknologi?

Å beherske datateknologi er nødvendig for å utvikle fremtidens teknologier. Forskerne som underviser på datateknologi jobber allerede i dag med følgende fremtidsrettede problemstillinger:

 • Å bidra til å løse klimautfordringene gjennom å gjøre datateknologi mer energieffektiv
 • Å lære datamaskiner å ta beslutninger og løse problemer på egenhånd
 • Å utvikle søkeløsninger som gjør samfunnet i stand til å nyttiggjøre seg de stadig økende mengdene av informasjon som er tilgjengelig på internett
 • Å bruke datateknologi til å forstå sammenhenger i genmateriale. Denne innsikten kan så brukes til å utvikle bedre medisiner og kurere sykdommer

På datateknologi lærer du teknikker og metoder for å utvikle systemer og løse problemer. Du blir god i alle faser av slike prosesser:

 • Du lærer å ta problemstillinger fra en løs ide til en spesifikasjon som er konkret nok til at den kan brukes til å lage systemet
 • Du lærer å lage datasystemer ved hjelp av mange smarte teknikker som effektivt løser ulike problemer
 • Du lærer hvordan man på en god måte kan kontrollere at systemet fungerer slik det er ment å skulle virke

På datateknologi og i databransjen generelt jobber man i team. Oppgavene er for kompliserte til at én person kan løse dem alene. Dette gjør at mange datateknologer blir ledere i små og store prosjekter og bedrifter.

Andre datateknologer blir eksperter på ett enkelt teknologiområde. Det er ikke nødvendig å kunne programmere når man starter på datateknologi; de fleste studentene kan ikke programmere når de starter på studiet.

I det tredje studieåret kan du velge mellom fire studieretninger:

 • Kunstig intelligens: Her lærer du teknikker og metoder som lar datamaskiner løse oppgaver alene eller som støtter mennesker i å ta vanskelige beslutninger
 • Databaser og søk: Her lærer du hvordan man mest mulig effektivt kan søke frem informasjon fra databaser og hvordan man lager søkemotorer som for eksempel Google
 • Programvaresystemer: Her lærer du hvordan man støtter utvikling og bruk av datasystemer i forhold til organisasjoner og brukere
 • Algoritmer og datamaskiner: Her lærer du metoder og teknikker som kan anvendes til å utvikle systemer som krever høy ytelse

 

Hvem passer studiet for?

Datateknologi passer for deg som er nysgjerrig og som ønsker å skape fremtidens teknologi i samarbeid med andre. Hvis du i tillegg ønsker å gå på et interessant studieprogram som leder frem til en morsom og spennende jobb, er datateknologi et naturlig valg.

 

Andre studiemuligheter

Hvis du ikke oppfyller kravene til realfagsmatematikk og fysikk eller hvis du ønsker større frihet til å sette sammen datastudiet ditt selv, tilbyr NTNU også bachelor og master i informatikk . Hvis du allerede er ingeniør, kan du søke på vårt 2-årige masterprogram i datateknologi.

 

Mangfoldig Studie

Spesialbygd datamaskin. Foto.

Et praktisk studium

En rekke prosjektarbeider i løpet av studiet gir en nyttig forsmak på yrkeslivet. I prosjektene får du brukt det teoretiske fagstoffet til å løse utfordringer i realistiske prosjektoppgaver sammen med andre studenter.

I 4. årskurs vil du blant annet jobbe enten med datamaskinprosjektet eller kundestyrt prosjekt. I begge prosjektene blir studentene involvert i hele utviklingsprosessen; fra kravspesifikasjon til ferdigstillelse med egenskrevet programvare og testing av det ferdige systemet.

I datamaskinprosjektet spesialiserer du deg i datamaskinkonstruksjn og skreddersyr dine egne datamaskinsystemer. Mens i kundestyrt prosjekt får du prøve deg som IT-konsulent med en reel kunde fra næringslivet. Oppgaveen som gis må løses i tett kontakt med kunden.

 

Design av grafiske brukergrensesnitt

Design av grafiske brukergrensesnitt er et emne i informatikkstudiet som velges av både 

Eksempel på grafisk brukergrensesnitt på mobil. Foto.informatikk- og datateknologistudenter. Her skal du utvikle grafiske brukergrensesnitt med utgangspunkt i en produktide.

Faget innebærer et tverrfaglig samarbeid mellom data- og produktutviklingstudenter, som både er lærerikt og berikende ved at du lærer å se verden fra ulike synspunkt.

 

 

Spillteknologi

NTNU er det eneste universitetet i Norge som tilbyr en fordypning i spillteknologi. Studiespesialiseringen gir inngående kunnskap og ferdighet innen spillteknologi med hovedfokus på programmering, programvarearkitektur og grafikk.

Studiene er bygd opp slik at man kombinerer teori med praktisk ferdighetsutvikling. Emnene gir kompetanse i fagområder som er spesielt viktig for spillutvikling, som 2- og 3-dimensjonal datagrafikk, animasjon, rendering av karakterer og omgivelser, interaksjonsdesign, osv.

 

Kunstig intelligens

En annen populær spesialisering er kunstig intelligens, hvor man får en god innsikt i hvordan datamskinen kan tenke selv og lære. 

Ett av fagene man kan velge under spesialiseringen er Kunstig intelligens programmering som er et spennende fag med tre ulike prosjekter hvor man implementerer algoritmer og bruker dem i større AI systemer som simulert fotball, poker-spilling og robot navigering.
 

For en full oversikt over fag og studieretninger på Datateknologi kan man finne på sidene om studiets oppbygning.