Sivilingeniør/masterprogram 5-årig

Datateknologi

– Mangfoldig Studie

Spesialbygd datamaskin. Foto.

Et praktisk studium

En rekke prosjektarbeider i løpet av studiet gir en nyttig forsmak på yrkeslivet. I prosjektene får du brukt det teoretiske fagstoffet til å løse utfordringer i realistiske prosjektoppgaver sammen med andre studenter.

I 4. årskurs vil du blant annet jobbe enten med datamaskinprosjektet eller kundestyrt prosjekt. I begge prosjektene blir studentene involvert i hele utviklingsprosessen; fra kravspesifikasjon til ferdigstillelse med egenskrevet programvare og testing av det ferdige systemet.

I datamaskinprosjektet spesialiserer du deg i datamaskinkonstruksjn og skreddersyr dine egne datamaskinsystemer. Mens i kundestyrt prosjekt får du prøve deg som IT-konsulent med en reel kunde fra næringslivet. Oppgaveen som gis må løses i tett kontakt med kunden.

 

Design av grafiske brukergrensesnitt

Design av grafiske brukergrensesnitt er et emne i informatikkstudiet som velges av både 

informatikk- og datateknologistudenter. Her skal du utvikle grafiske brukergrensesnitt med utgangspunkt i en produktide.

Faget innebærer et tverrfaglig samarbeid mellom data- og produktutviklingstudenter, som både er lærerikt og berikende ved at du lærer å se verden fra ulike synspunkt.

 

 

Spillteknologi

NTNU er det eneste universitetet i Norge som tilbyr en fordypning i spillteknologi. Studiespesialiseringen gir inngående kunnskap og ferdighet innen spillteknologi med hovedfokus på programmering, programvarearkitektur og grafikk.

Studiene er bygd opp slik at man kombinerer teori med praktisk ferdighetsutvikling. Emnene gir kompetanse i fagområder som er spesielt viktig for spillutvikling, som 2- og 3-dimensjonal datagrafikk, animasjon, rendering av karakterer og omgivelser, interaksjonsdesign, osv.

 

Kunstig intelligens

En annen populær spesialisering er kunstig intelligens, hvor man får en god innsikt i hvordan datamskinen kan tenke selv og lære. 

Ett av fagene man kan velge under spesialiseringen er Kunstig intelligens programmering som er et spennende fag med tre ulike prosjekter hvor man implementerer algoritmer og bruker dem i større AI systemer som simulert fotball, poker-spilling og robot navigering.
 

For en full oversikt over fag og studieretninger på Datateknologi kan man finne på sidene om studiets oppbygning.