Masterprogram, 5-årig – Trondheim

Kombiner utdanning og forskning med en Ph.d.

Studieprogram: 5-årig master i datateknologi – Algoritmer og datamaskiner og dokotorgrad i informasjonsteknologi
Arbeidssted: Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap ved NTNU
Navn: Benjamin Bjørnseth

Benjamin er ansatt som stipendiat i faggruppen Computer Architecture and Design ved Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap (IDI) hvor han jobber på et prosjekt om energieffektive datasystemer (EECS – Energy Efficient Computing Systems).

Som stipendiat på et integrert PhD-programmet (doktorgrad) i informasjonsteknologi kombinerer Benjamin utdanning og forskning.

 

 

Hvordan foregår en Ph.d. på IDI?Portrett av Benjamin Bjørnseth. Foto

PhD-studiet består stort sett av tre deler, avhengig av hvor lenge man er tilsatt som Ph.d. Ene delen er en opplæringsdel og består av emner man skal ta enten på doktogradsnivå eller tilsvarende rettet inn mot forskningsfeltet, i tillegg til fag som tar for seg IT som forskningsfelt, etikk, publisering, god skikk osv.

Så har man forskningsdelen som skal lede frem til en avhandling, den kan bestå av en artikkelsamling, være en monografi eller en blanding. I forskningsdelen er det også oppmuntret til at man skal ha et opphold i utlandet, relatert til forskningsfelt.

Siste delen er pliktarbeid, som avhenger av hvor lenge man er tilsatt som Ph.d. Normalt er studietiden normert til 3 eller 4 år, hvor de som har pliktarbeid er som regel tilsatt i 4 år. Pliktarbeid kan for eksempel bety at stipendiaten deltar i undervisningsopplegg i et emne.

 

Hva er en integrert Ph.d.?

Integrert Ph.d. betyr egentlig at man siste år på sivilingeniørstudiet starter å jobbe deltid med doktorgraden. Man er altså 50 prosent student og 50 prosent stipendiat.

 

man får lov til å utforske ny teknologi og lære masse nytt

Du leverer dog fortsatt en separat master. Fordelen med en integrert PhD er at masteren og Ph.d. er tett knyttet sammen, man kan for eksempel lage rammeverk i master for forskningsprosjekt, lese masse litteratur og modnes i feltet, slik at man får ett godt grunnlag for videre forskning.


 

Hva fikk deg til å velge å ta en Ph.d.-utdannelse?

Jeg synes det er veldig morsomt å studere, jeg har og lenge hatt en lidenskap for IT og liker å tilegne meg ny kunnskap, så å studere videre var noe jeg absolutt ville gjøre, så en Ph.d. utdannelse passet meg da ypperlig.

 

Hva er det beste ved å ta en Ph.d.-utdannelse?

Man er fortsatt student på en måte, man får lov til å utforske ny teknologi og lære masse nytt, samtidig som man får lønn for det. Er også en lavrisikomulighet til å prøve seg som forsker og se hvordan det er.

 

Hva gjør doktorgraden din artig?

Min doktorgrad gir meg muligheten til å ta dypdykk i hvordan datamaskiner fungerer både på et grunnleggende nivå, samtidig får jeg mulighet til å få dypere innsikt i sentrale systemkomponenter, og på den måten belyse mystiske sider av hvordan datamaskinen fungerer.

 

Har du noen avsluttende ord?

Motivasjon må komme innenfra for å ville studere videre og ta en doktorgrad, veien mot mål kan være mer tåkelagt enn ved en “vanlig” jobb.

Jeg anbefaler virkelig alle som liker IT og å lære nye ting å vurdere en doktorgrad etter masteren!

Her er det ingen som sier hva du skal gjøre og motiverer deg, du må selv ha drivet og ønske om å angripe det ukjente, en tørst for kunnskap og lyst til å lære nytt samtidig som man er en bidragsyter i fremtidens IT-forskning. Jeg anbefaler virkelig alle som liker IT og å lære nye ting å vurdere en doktorgrad etter masteren!