Datateknologi

Masterprogram (sivilingniør), 5-årig, Trondheim

Datateknologi

– Jobbmuligheter


Som ferdigutdannet sivilingeniør i datateknologi er du godt orientert om dagens utfordringer og løsninger. 
Du er også godt forberedt på å utvikle nyskapende løsninger for fremtidens utfordringer.

Utdanningen gir deg et solid faglig fundament som sikrer deg valgfrihet i din videre karriere.
Datastudenter får ofte jobbtilbud 10-12 måneder før de er ferdig med utdanning.

Bedrifter kommer til NTNU for å få presentere seg for deg og gjøre et godt inntrykk så tidlig som mulig. 
Du kan komme i kontakt med bedriftene for å diskutere sommerjobber og ansettelse både på bedriftspresentasjoner og jobbmesser.


Karrieretjenesten og NTNU Bridge (krysspublisert)

Karriereveiledning – hva kan jeg bli?

NTNU Karriere kan hjelpe deg med å sortere dine muligheter, og tilbyr blant annet kurs, foredrag og veiledning innenfor områdene utdanningsvalg, å være ny student, studie- og eksamensteknikker, bevisstgjøring av kompetanse og jobbmuligheter.


Praksisplasser og jobber

NTNUs studenter er svært attraktive for arbeidslivet. Det lønner seg å komme i kontakt med arbeidslivet før studiene er ferdig. NTNU Bridge kobler NTNU-studentene og arbeidslivet i samarbeid om tema til oppgaver, praksisplasser og jobber.


Bruk NTNU Alumni-nettverket

NTNU Alumni vil være nyttig for deg som student og videre gjennom hele din karriere. Du kan dra nytte av tidligere studenters erfaringer og få innblikk i arbeidslivet nasjonalt og internasjonalt.  


Ressurspublisering

Felles utfordringer i tverrfagligmiljø

Navn: Simon Randby
Studieprogram: Datateknologi – kunstig intelligens
Arbeidssted: Norsk helsenett

«På Data gikk jeg retningen kunstig intelligens fordi jeg likte fokuset på problemløsing. Det var en veldig god kombinasjon av spennende teori og at vi hele veien fikk anvende den på praktiske problemer.» 

Fra Commodore 64 til jobb i programvarehus

Navn: Christian Neverdal Jonassen
Studieprogram: Datateknologi – Algoritmer og datamaskiner
Arbeidssted: Kodeworks

Christian Neverdal Jonassen bygget på sin bachelor i informatikk med en master i datateknologi.
Les om hvordan arbeidshverdagen til Christian er i et programvarehus.