Teknologiledelse og digital omstilling

Erfaringsbasert masterprogram, deltid

Teknologiledelse og digital omstilling

– Studiets oppbygging

Masterprogrammet består av tre deler:

  • Basismodul: Velg 4 emner á 7,5 studiepoeng (totalt 30 studiepoeng)
  • Spesialiseringsmodul: Velg 4 emner á 7,5 studiepoeng (totalt 30 studiepoeng)
  • Masteroppgaven (30 studiepoeng)

Basis- og spesialiseringsmodulen tas normalt over to år, og masteroppgaven det tredje året. Du kan velge å gjennomføre hele masterprogrammet, ta enkeltemner eller hele moduler.


Basisemner

Emnet Etikk, metode og vitenskapsteori er obligatorisk for de som vil fullføre mastergraden. I tillegg velger du tre emner for å oppnå 30 studiepoeng i basismodulen.

Emnekode Navn Studiepoeng
  Etikk, metode og vitenskapsteori (obligatorisk emne) 7,5
IT6205 Muliggjørende teknologier for digitalisering 7,5
PK6400 Praktisk prosjektledelse 7,5 
IØ6550 Bærekraftig bedriftsøkonomi og forretningsanalyse 7,5
IIKG6503 Cybersikkerhet 7,5

Se hvilke kurs som går nå


Spesialisering

Du kan velge mellom to spesialiseringer:


Masteroppgave

Det forventes at du gjennomfører masteroppgaven på to semester.

Masteroppgaven skrives innen en valgt tematikk som er relevant for temaet omstilling i arbeidslivet, og innenfor en av de to spesialiseringenes faglige område.

Arbeidet skal omfatte en problembeskrivelse, et litteraturstudium, valg av forskningsmetodikk samt gjennomføring av et selvstendig forskningsarbeid i tilknytning til egen arbeidssituasjon.