Teknologiledelse og digital omstilling

Erfaringsbasert masterprogram, deltid

Teknologiledelse og digital omstilling

– Om Teknologiledelse og digital omstilling


En mann med fire personer i bakgrunnen. Foto: Colourbox

Masterprogrammet består av basisemner (30 studiepoeng), spesialisering (30 studiepoeng) og masteroppgave (30 studiepoeng). Du kan videre velge mellom to spesialiseringsretninger:

Spesialiseringene gir deg mulighet til å fordype deg innen den retning som er mest relevant.

Du kan ta enkeltkurs eller en mastergrad. Du bestemmer selv progresjonen i studiumet ditt med unntak av masteroppgaven som må gjennomføres på to semestre.

Studiumet er lagt opp som et samlingsbasert deltidsstudium, slik at du kan jobbe ved siden av

Undervisning

Undervisningen foregår som nettforelesninger, nettmøter og to fysiske samlinger per emne. I tillegg kommer øvinger, caseoppgaver, prosjektoppgaver og/eller andre aktiviteter. Informasjon om eksamen finner du i emnebeskrivelsen til hvert enkelt emne.


Karrieremuligheter

Studieprogrammet gir deg en svært god mulighet til å få ledende stillinger i arbeidslivet med arbeidsoppgaver innen ledelse, teknologi og økonomi - gjerne i kombinasjon.

Utdanningen gir også mulighet for nye arbeidsoppgaver og ansvar hos eksisterende arbeidsgiver.