Teknologiledelse og digital omstilling

Erfaringsbasert masterprogram, deltid

Teknologiledelse og digital omstilling

– Om Teknologiledelse og digital omstilling


Foto: En mann med fire personer i bakgrunnen.

Masterprogrammet består av basisemner (30 studiepoeng), spesialisering (30 studiepoeng) og masteroppgave (30 studiepoeng). Du kan foreløpig velge mellom to spesialiseringer:

Spesialiseringene gir deg mulighet til å fordype deg innen den retning som er mest relevant deg.

Du kan ta enkeltemner eller en mastergrad. Du bestemmer selv progresjonen i studiumet ditt med unntak av masteroppgaven som må gjennomføres på to semestre.

Studiumet er lagt opp som et samlingsbasert deltidsstudium, slik at du kan jobbe ved siden av

Undervisning

Undervisningen gjennomføres med fysiske/digitale samlinger og nettmøter. I tillegg kommer øvinger, caseoppgaver, prosjektoppgaver og/eller andre aktiviteter. Informasjon om eksamen finner du i emnebeskrivelsen til hvert enkelt emne.


Karrieremuligheter

Studieprogrammet gir deg en svært god mulighet til å få ledende stillinger i arbeidslivet med arbeidsoppgaver innen ledelse, teknologi og økonomi - gjerne i kombinasjon.

Utdanningen gir også mulighet for nye arbeidsoppgaver og ansvar hos eksisterende arbeidsgiver.