Teknologiledelse og digital omstilling

Erfaringsbasert masterprogram, deltid

Teknologiledelse og digital omstilling


Foto av mann ved et vindu
Samfunnet står ovenfor store teknologiske endringer i årene som kommer, og professor Bjørn Sørskot Andersen er programleder for et nytt masterprogram på NTNU som skal gjøre studentene klare for akkurat den omstillingen. Foto: Anne Line Bakken

Om studiet

Kurs med ledige plasser våren 2021:

Bærekraftige industrielle prosesser og ressursutnyttelse, søknadsfrist 15. februar

Praktisk prosjektledelse - Trondheim, ta kontakt for ledige plasser

Digitalisering av verdiskaping, ta kontakt for ledige plasser

 


Ta enkeltemner eller en mastergrad samtidig som du jobber. Du bestemmer selv progresjonen i studiet ditt. 


Målgruppe

Dette studieprogrammet er aktuelt for deg som jobber i norske kunnskaps- og teknologibedrifter og som ønsker faglig påfyll og kompetanseheving innen digitalisering, teknologi og økonomi. Studieprogrammet er også aktuelt for deg som er eller ønsker å bli leder i norske kunnskaps- og teknologibedrifter.


→ Studiets oppbygning

Masterprogrammet har et omfang på 90 studiepoeng og består av åtte emner (á 7,5 studiepoeng) og en masteroppgave (30 studiepoeng). Studiet er lagt opp som et samlingsbasert deltidsstudium, slik at du kan jobbe ved siden av. 

Du kan velge mellom to studieretninger:


→ Om teknologiledelse og digital omstilling

Teknologi er og blir relevant. Teknologiske endringer kommer fort, noe som krever oppdatert kunnskap for ledere og beslutningstakere. Målet med den erfaringsbaserte mastergraden i teknologiledelse og digital omstilling er å gi påfyll til deg som er leder i norske kunnskaps- og teknologibedrifter slik at du kan lede nåværende og fremtidige teknologiske endringer. 


→ Opptakskrav

Opptakskrav til enkeltemner er en grad innen teknologi, økonomi eller realfag på 180 studiepoeng, samt minst to års relevant yrkeserfaring.

Opptakskrav til masteroppgaven er fullført 4 basisemner og 4 spesialiseringsemner i studieprogrammet.  


Kontakt

Kontakt oss gjerne på
epost: videre@ntnu.no
eller telefon: 73 59 66 43


Søknadsfrist

Søknadsfrist

Søknadsfristen for emner i høstsemesteret er 1. juni og for emner i vårsemesteret 1. desember.

Høsten 2020 har vi fremdeles ledige plasser på emnet
Digitale løsninger for planlegging og optimalisering (Trondheim)

01 okt 2020

Fakta om studieprogrammet MTDO

Fakta

Grad: Master i teknologiledelse og digital omstilling

Studiepoeng: 90
Undervisningsform: Deltid, samlingsbasert

Søknadsfrist: 1. juni og 1. desember

Forbehold

Forbehold

NTNU følger koronasituasjonen tett og vurderer fortløpende endringer i undervisningsmetoder på våre videreutdanningsemner. Emner med fysiske samlinger kan bli erstattet med nettundervisning, eller bli utsatt. Antall søkere vil også være avgjørende for hvorvidt emner skal kjøres med fysiske samlinger eller på nett.

Blogg: Ny master gir svar på samfunnets behov for omstilling

Foto: Erna Solberg åpner Norwegian Cyberrange

Ny master gir svar på samfunnets behov for omstilling

Internet of things, cybersikkerhet, maskinlæring og sirkulær økonomi - les mer om aktuelle tema som inngår i programmet.

Krysspublisert! - NTNU VIDERE

Hold deg oppdatert

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.