Industriell design

Master i teknologi 5-årig, Trondheim

Industriell design

– Studieveiledning

Industriell design

Studieveileder på programmet du tilhører kan hjelpe deg med:

  • Utdanningsplan
  • Studieprogresjon
  • Utenlandsopphold
  • Permisjon
  • Retningsvalg
  • Utfordringer i studiehverdagen

Ta direkte kontakt

Du kan også ta direkte kontakt med en av våre studieveiledere:

Faglige spørsmål

For faglige spørsmål, utdanningsplaner og fagvalg:

Generelle spørsmål

For generelle administrative henvendelser, og spørsmål om studieprogrammet:

Vanlige spørsmål knyttet til industriell design

Vanlige spørsmål knyttet til industriell design

Hva trengs for å bli en god designer?
Interesse for mennesker og miljø og evne til å velge og vrake alternative løsninger er viktig. Kreativitet og evnen til å se nye muligheter er en fordel. Industridesignere er som regel brukerens talsmenn overfor produsent og produktutviklere.

Er det nødvendig å være kreativ og glad i å tegne, eller er dette noe man vil lære seg i løpet av studiet?
Det er en stor fordel å være kreativ og ha interesse og anlegg for tegning og skapende arbeid. Man lærer likevel mye gjennom undervisning i form og farge, som starter på et grunnleggende nivå. Dette gir mulighet til å lære og utvikle ferdigheter innen tegning, visualisering, formforståelse og fargebruk du ikke har fått anledning til i en vanlig videregående skole.

Jeg har forstått det slik at studiet i hovedsak legger vekt på det praktiske. Hvilken plass har det teoretiske i siv. ing.-utdanningen industriell design?
De første årene har man 50-50 med studieretningsfag (prosjektbaserte) og teoretiske ingeniørfag (matte, mekanikk, fysikk og materialteknologi). I høyere årskurs kan man spesialisere seg innenfor ulike emner og velger da selv hvilken retning man velger å gå. Studentene avslutter derfor studiet med noe ulik kompetanse. Noen ønsker å arbeide mest med formgiving, mens andre satser på produktutvikling, interaksjonsdesign eller ledelse.

Hvor gamle er studentene som begynner på dette studiet?
Gjennomsnittsalderen til de som starter på studiet er ca. 20-21 år. 40 % kommer inn på primærvitnemålskvote, dvs. rett fra videregående. Av de andre har flere gått ett år på NTNU eller ved andre universitet, høyskoler eller folkehøyskoler.

Hvor mange får plass ved studiet?
Antall studieplasser: 42

Får man jentepoeng til dette studiet?
Nei, kjønnsfordelingen har vært omtrent 50-50 de siste årene.

Hvor kan jeg finne ut mer om design?
Noen nettsteder:
www.norskdesign.no
www.nid.no
www.core77.com

Må man ta ex.phil og ex.fac. før man begynner, eller er disse en del av studiet?
Ex.phil er en del av 3. semester, men kalles fellesemne ved NTNU. Man må ikke ha ex.fac.

Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo gir en industridesign-utdanning. Er det store forskjeller på denne utdanningen og industriell design/produktdesign ved NTNU?
Ved arkitekthøyskolen i Oslo kan man studere industridesign, som er et beslektet studium, men med mer vekt på estetikk og mindre vekt på teknologi. «industriell design», eller «teknisk design» som det het før gjenspeiler at studiet vårt munner ut i en siv.ing.-grad.

Hva kalles industriell design på engelsk?
Product Design Engineering eller Industrial Design Engineering

Er det mulig å bytte til industriell design fra et annet studie på NTNU?
Alle studenter må søke via Samordna opptak og begynne i 1. studieår. Tilsvarende emner som er tatt ved andre studieprogram ved NTNU vil bli innpasset i utdanningsplanen.

Dersom man kommer inn ved en annen skole i Skandinavia enn NTNU, vil det være mulig å flytte over til NTNU etter hvert?
Teoretisk er det mulig å bytte studium, for 4.-5. årskurs, men det blir da basert på individuell vurdering og sammenligning av fagplaner.

Hvilke andre gode alternativer til industriell design ved NTNU finnes i Skandinavia?
Chalmers i Gøteborg har startet en utdanning i teknisk design som har gode ambisjoner. Høyskolen i Østfold har en 3-årig ingeniørutdanning i Teknisk Design, som gir mulighet for et begrenset antall studenter til videre studier hos oss på NTNU frem til en mastergrad. Aalborg i Danmark har en lignende linje og flere er på vei.


Krysspublisert: Andre tjenester

Korona: For NTNU er de til enhver tid gjeldende smittevernregler førende.
Hvis du har fått påvist covid-19 smitte, eller har sterk mistanke om smitte, ber vi deg om å varsle NTNU i arbeidstiden om dette på telefon 48409065 (HMS-seksjonen). NTNU vil bruke varslingen til å få utført smittevernrenhold i lokaler der du har oppholdt deg. Hvis du mistenker at du er smittet, gå i karantene og kontakt kommunens koronatelefon.


For spørsmål om fravær, kontakt din nærmeste leder/ studieveileder/ foreleser.

Hvis du er i risikogruppe og ikke kan møte på campus på grunn av det, ta kontakt med studieveilederen din for en samtale om muligheten for tilrettelegging av studiesituasjonen.

 

Spørsmål og svar

Utdanningsvalg og karriere

  • for deg som ønsker tips og råd om utdanningsvalg, om det å være ny student, studie- og eksamensteknikker, presentasjonsteknikk, bevisstgjøring av kompetanse og jobbmuligheter

Tilrettelegging av studiene

Studieveiledning


Ikke send personlige opplysninger, som for eksempel fødselsnummer og opplysninger om sykdom, i e-post.