Masterprogram / Sivilingeniør 5-årig, Trondheim

Industriell design

– Utenlandsopphold

Illustrasjonsbilde/FOTO

Det er veldig vanlig blant studentene ved studieprogrammet å ta ett eller to semestre ved andre læreinstitusjoner, fortrinnsvis universiteter og designskoler i utlandet. Så mye som 70-80% av hvert kull forsvinner gjerne ut i løpet av 3. eller helst 4. klasse. Studenten må være oppflyttingsklar for at søknad om utenlandsopphold skal innvilges.

Læreinstitusjoner med designfag

Danmark

Sverige

Finland

Vest-Europa

Asia og Osceania

Sør-Amerika

 

Når i studiet bør du ta utenlandsopphold?

Du kan ta ett eller to semestre i  3. eller 4. årskurs ved et utenlandsk universitet eller høgskole, så lenge dette er et godkjent lærested og at fagene du tar kan godkjennes som erstatning for årskurset du reiser ut.  Studiebelastningen må tilsvare et fullt år eller semester og emnene må i størst mulig grad tilsvare de obligatoriske/valgbare emnene i årskurset ved NTNU.


Noen utvekslingsprogrammer:

ERASMUS – EUs utvekslingsprogram som per i dag dekker 16 ulike land i Europa. Programmet åpner for studieopphold fra tre til tolv måneder i løpet av studieåret. Når du reiser gjennom Erasmus betaler du ingen studieavgift ved vertsuniversitetet. Dessuten kan du få hjelp til anskaffelse av bolig, organisering av språkkurs o.l.

Nordplus – Et program for utveksling av lærere og studenter ved universiteter og høyskoler i Norden.


Erfaring fra andre studenter

Det er nyttig å høre litt om hva andre utvekslingsstudenter har erfart på sine reiser. 


Veiledning og hjelp

Studieveileder på institutt eller fakultetet du tilhører kan gi deg råd om forhåndsgodkjenning og emnevalg, og om tidligere godkjente utvekslingsopphold for din utdanning.

Informasjon om den praktiske delen av planleggingen som søknadsprosedyrer, frister og stipend, kan du lese mer om på Innsida


Finansiering

Lånekassen tilbyr lån, stipend og reisestøtte. I tillegg finnes det mange andre finansieringsmuligheter. Utvekslingsoppholdet blir en del av graden du tar ved NTNU og du trenger ikke forlenge studietiden.

Hvis du studerer i et land der undervisningen foregår på et annet språk enn engelsk, kan du få støtte til språkkurs fra Lånekassen.