Industriell design

Master i teknologi 5-årig, Trondheim

Industriell design

– Utenlandsopphold

Bilde - utenlandsopphold

Feltarbeid i Nepal - på en helsestasjon.
Foto: Ida Opsahl

Industriell design

Illustrasjonsbilde/FOTO

Det er vanlig blant studentene ved studieprogrammet å ta ett eller to semestre ved universiteter og designskoler i utlandet. Så mye som 60 % av hvert kull forsvinner gjerne ut, helst i 4. årskurs, og tilsvarende antall utenlandske studenter kommer hit og fyller opp plassene. Studenten må ha tilstrekkelig studieprogresjon for at søknade om utenlandsopphold skal innvilges.

Hvorfor?

Hvorfor studere i utlandet?

Du blir kjent med et nytt land og får innsyn i dette landets språk og kultur. du får nye perspektiver, anledning til å studerne emner eller spesialisere deg på områder som kanskje ikke finnes i Norge eller hvor andre universiteter har større kompetanse. Samtidig viser du at du er selvstendig, tar initiativ og er åpen for nye impulser, noe som ikke er dumt å ha på CV-en.

Før du bestemmer deg bør du tenke over hvilket undervisningsspråk du ønsker i utlandet, og om det er noen bestemte land eller områder i verden du ønsker å dra til.


Læreinstitusjoner med designfag

Anbefalte universiteter

NTNU har utvekslingsavtaler med over 700 læresteder og mange av disse tilbyr designfag, slik at mulighetene er mange. nedenfor er en liste over de lærestedene som vi anbefaler og har regelmessig studentutveksling til:

Norden

Vest-Europa

Asia og Osceania

Amerika

 

Utvekslingsprogrammer

Noen utvekslingsprogrammer

ERASMUS - EUs utvekslingsprogram som per i dag dekker 16 ulike land i Europa. Programmet åpner for studieopphold fra tre til tolv måneder i løpet av studieåret. Når du reiser gjennom Erasmus betaler du ingen studieavgift ved vertsuniversitetet. dessuten kan du få hjelp til anskaffelse av bolig, organsiering av språkkurs og annet.

Nordplus - Et program for utveksling av lærere og studenter ved universiteter og høyskoler i Norden.


Utenlandsopphold under studieprogram ID

Erfaring fra andre studenter

Det er nyttig å høre litt om hva andre utvekslingsstudenter har erfart på sine reiser. 


Veiledning og hjelp

Studieveileder på institutt eller fakultetet du tilhører kan gi deg råd om forhåndsgodkjenning og emnevalg, og om tidligere godkjente utvekslingsopphold for din utdanning.

Informasjon om den praktiske delen av planleggingen som søknadsprosedyrer, frister og stipend, kan du lese mer om på Innsida


Finansiering

Lånekassen tilbyr lån, stipend og reisestøtte. I tillegg finnes det mange andre finansieringsmuligheter. Utvekslingsoppholdet blir en del av graden du tar ved NTNU og du trenger ikke forlenge studietiden.

Hvis du studerer i et land der undervisningen foregår på et annet språk enn engelsk, kan du få støtte til språkkurs fra Lånekassen.


Klar til å søke utvekslingsopphold?

Praktisk informasjon om utveksling


KRYSSPUBLISERT – Utveksling facebook