Masterprogram / Sivilingeniør 5-årig, Trondheim

Industriell design

– Studiets oppbygning

Studieplan og studiehåndbok

For mer informasjon om emnene det undervises i:
Se studieplan for
Industriell Design, 

eller studiehåndbok for teknologistudiene (sivilingeniør) ved NTNU.

Sivilingeniørutdanningen i Industriell design gjennomføres på fem år. Studiet skal på den ene siden gi grunnleggende teknologisk kompetanse og på den andre siden ferdigheter innen produktdesign, estetiske emner og menneske maskin interaksjon. Designprosjekter utgjør en stor del av studiebelastningen.

  • 1. - 4. semester deles mellom generelle grunnlagsemner, ferdighetstrening i form og farge og prosjektbasert produktdesignlæring.
  • 5. - 6. semester har videregående ingeniør- og designemner og prosjektbasert læring med fokus på menneske og teknologi i systemperspektiv.
  • 7. - 10. semester har flere større individuelle prosjekter hvor studentene kan spesialisere seg innen Institutt for produktdesign sine forskningsområder, i tillegg til å velge fra en bred palett av NTNUs emner. Felles tema er strategisk bruk av design, produktutviklingsmetodikk, ledelse, identitet og designstrategier.

Valg av emner i 6. og 8. semester og prosjektarbeid i 7. semester

Emnekombinasjonen skal inneholde så mange obligatoriske og valgbare emner i hvert årskurs at kravet om 60 studiepoeng er oppfylt. Frist for valg av emner er 15.mai. Emnevalget i 6. semester skjer elektronisk ved registrering i Utdanningsplanen.

Fordypningsemnet
Prosjektarbeidet tilhørende Fordypningsemnet tas ut i første undervisningsuke i 9. semester, og frist for innlevering er siste eksamensuke (uke 51).

 

Tabellene under viser en skisse av studieforløpet. Oversikten over emnene er publisert med forbehold om evt. endringer. Studenter bør alltid konferere med studieplanen.


Informasjonens gyldighet

Tabellene under gjelder for studieåret 2018/2019. Det kan komme endringer i studieplanene i senere studieår.


1. år

Emnekode Emnenavn Studiepoeng
TDT4105 Informasjonsteknologi, grunnkurs 7,5
TMA4100 Matematikk 1 7,5
TPD4100 Design 1 - Introduksjon 7,5
TPD4111 Estetikk 1: Komposisjon 7,5
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
TMA4105 Matematikk 2 7,5
TPD4102 Design 2 - Komposisjon 7,5
TPD4105 Informasjonsteknologi for formgivning og kommunikasjon 7,5
TPD4112 Estetikk 2: Kommunikasjon 7,5

2. år

Emnekode Emnenavn Studiepoeng
EXPH0004 Examen philosophicum for naturvitenskap og teknologi 7,5
TMA4110 Matematikk 3 7,5
TPD4113 Estetikk 3: Kontekst 7,5
TPD4121 Design 3 - Bruk 7,5
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
TDT4262 Prototyping av interaktive media 7,5
TFY4125 Fysikk 7,5
TPD4127 Design 4 - Produksjon og materialer 7,5
TPD4200 Bærekraftig design 7,5

3. - 5. år

Etter to år med fastlagte felles emner skal du velge en studieretning ut fra dine interesser:

» Produktdesign
Produktdesign fokuserer på design og utvikling av fysiske produkter med grunnleggende ingeniøremnene Mekanikk1 og Mekanikk2. i 5. og 6. semester.  

» Interaksjonsdesign
Interaksjonsdesign fokuserer på design og utvikling av brukergrensesnitt med de grunnleggende ingeniør emnene Webteknologi og Objekt orientert programmering.


Fellesemner

Ex.phil., ex.fac. og perspektivemner 
Fellesemnene er obligatoriske i alle bachelorprogram og 5-årige masterprogram ved NTNU.

Eksperter i Team (EiT):
Felles tverrfaglig emne for alle som tar mastergrad ved NTNU.

Emner og emnekoder

TPD4100 - Design 1 - Introduksjon
TPD4102 - Design 2 - Komposisjon
TPD4105 - IT i design 
TPD4111 - Estetikk 1
TPD4112 - Estetikk 2
TPD4113 - Estetikk 3
TPD4121 - Design 3 - Bruk
TPD4127 - Design 4 - Produksjon
TPD4134 - Brukergrensesnitt
TPD4142 - Design Thinking 
TPD4144 - Design 6 - Industri
TPD4150 - Produktkommersialisering 
TPD4155 - Produktdesign 7 - Industrioppgave 
TPD4156 - Design 7 - Samfunn

TPD4165 - Produktdesign 8 Designstrategier 
TPD4175 - Produktdesign, introduksjon 
TPD4185 - Formgivning i tre 
TPD4190 - Designprosjekt 
TPD4195 - Designstudier  
TPD4200 - Bærekraftig Design 
TPD4500 - Produktdesign 9 - Fordypningsprosjekt 
TPD4505 - Designteori, Fordypningsemne 
TPD4900 - Industriell design, masteroppgave 
TPD4910 - Industriell Ecology, Master Thesis

Informasjon om valgfag i 7. semester og komplementære emner i 7. og 9. semester i studieplanen.  

Andre fag ved Institutt for produktdesign
PD8401 - Interaksjonsdesign (PhD kurs)
TPD4850 - Eksperter i team - Utvikling av velferdstjenester og teknologi
TPD5100 - Bærekraftig design, videregående kurs