Industriell design

Master i teknologi 5-årig, Trondheim

Industriell design

– Studiets oppbygning

Bilde - oppbygning

Gullapper på kontorpult - idedugnad og studenter.
Foto: Ida Opsahl/NTNU

studyprogramme-planner-portlet

Studieplan

Industriell design

Semesterplan

Sivilingeniørutdanningen i industriell design gjennomføres på fem år. Studiet skal på den ene siden gi grunnleggende teknologisk kompetanse og på den andre siden ferdigheter innen produktdesign, estetiske emner og menneske maskin interaksjon. Designprosjekter utgjør en stor del av studiebelastningen.

  • 1. - 4. semester deles mellom generelle grunnlagsemner, ferdighetstrening i form og farge og prosjektbasert produktdesignlæring.
  • 5. - 6. semester har videregående ingeniør- og designemner og prosjektbasert læring med fokus på menneske og teknologi i systemperspektiv.
  • 7. - 10. semester har flere større individuelle prosjekter hvor studentene kan spesialisere seg innen Institutt for produktdesign sine forskningsområder, i tillegg til å velge fra en bred palett av NTNUs emner. Felles tema er strategisk bruk av design, produktutviklingsmetodikk, ledelse, identitet og designstrategier.

Valg av emner i 6. og 8. semester og prosjektarbeid i 7. semester
Emnekombinasjonen skal inneholde så mange obligatoriske og valgbare emner i hvert årskurs at kravet om 60 studiepoeng er oppfylt. Frist for valg av emner er 15.mai. Emnevalget i 6. semester skjer elektronisk ved registrering i Utdanningsplanen.

Fordypningsemnet
Prosjektarbeidet tilhørende fordypningsemnet tas ut i første undervisningsuke i 9. semester, og frist for innlevering er siste eksamensuke (uke 51).

Tabellene under viser en skisse av studieforløpet. Oversikten over emnene er publisert med forbehold om evt. endringer. Studenter bør alltid konferere med studieplanen.


3. - 5. år

3. - 5. år

Etter to år med fastlagte felles emner skal du velge en studieretning ut fra dine interesser:

» Produktdesign
Produktdesign fokuserer på design og utvikling av fysiske produkter med grunnleggende ingeniøremnene Mekanikk1 og Mekanikk2. i 5. og 6. semester.  

» Interaksjonsdesign
Interaksjonsdesign fokuserer på design og utvikling av brukergrensesnitt med de grunnleggende ingeniør emnene Webteknologi og Objekt orientert programmering.


Fellesemner

Fellesemner

Ex.phil., ex.fac. og perspektivemner 
Fellesemnene er obligatoriske i alle bachelorprogram og 5-årige masterprogram ved NTNU.

Eksperter i Team (EiT):
Felles tverrfaglig emne for alle som tar mastergrad ved NTNU.

Emner A til Å