Industriell design

Master i teknologi 5-årig, Trondheim

Industriell design

– Om studieprogrammet

Om - video


Industriell design

Skaper morgendagens produkter

Industriell design er et studium der du i løpet av fem år fullfører en mastergrad og blir sivilingeniør. Industriell design er et privilegert studium som har eget bygg med tegnesaler og verksted midt på Gløshaugen.

Studieprogrammet er bygd opp rundt prosjektarbeid knyttet til design av produkter, varer og tjenester. Dette inkluderer fysiske gjenstander, men også utviklingen av brukergrensesnitt og designstrategier. Du vil som teknologistudent også bli undervist i tradisjonelle sivilingeniørfag, som gir deg innsikt i å kombinere design med gode tekniske løsninger.

Oppgavene man skal løse i løpet av studiet er ofte bygget på reelle problemstillinger, med oppdragsgivere fra næringslivet, og du vil lære deg å sette deg inn i forskjellige brukergruppers behov.

Gjennom mye gruppearbeid og tett oppfølging fra veiledere, tilegner man seg erfaring med prosjektstyring og arbeid i team, noe som er etterspurt i arbeidslivet.

I et samfunn med en overflod av varer og tjenester, kan god industridesign bidra til å skåne miljøet og skape fremtidsrettede løsninger som er nyttige og verdifulle.

Vi legger vekt på å:

  • utvikle kreativitet og evnen til kommunikasjon, lederskap og samarbeid, samt evnen til å ta sosialt og etisk ansvar
  • utvikle forståelsen for hvordan bruk av teknologi får økonomiske, økologiske og samfunnsmessige konsekvenser.
  • gi innsikt i vitenskapelige og profesjonelle arbeidsmetoder i produktutvikling og design.
Studenter jobber med en modell på verkstedet.
Foto: NTNU

Hva kreves?

Hva kreves av deg?

Du bør være en åpen og nysgjerrig person med interesse for å påvirke dine og andre menneskers omgivelser. Som industridesigner må du ta stilling til utfordringer knyttet til teknologi, estetikk, materialer, miljø, økonomi - og en rekke andre faktorer. Her må du bidra både til å skape og finne løsninger, og til å evaluere og velge alternativer. Dette krever kreativitet, selvstendighet og pågangsmot, samt evnen til å fokusere og arbeide målbevisst og strukturert.

En viktig del av studiet består av å formgi produkter. Det er derfor en fordel å ha praktisk sans, god romforståelse og interesse/anlegg for tegning. De formelle opptakskravene er det samme som for andre teknologistudier ved NTNU.


likes

Forskning innen industriell design

Forskning innen industriell design

Elever sitter bøyd over lesebrett, med headset.
Foto: Tone Øderud

SINTEF skal lede global WHO-studie

Hvilke tekniske hjelpemidler bruker funksjonshemmede og eldre rundt om i verden – og hvilke udekkede behov har denne gruppen? Det skal SINTEF finne ut på oppdrag fra Verdens helseorganisasjon (WHO).


Studenter på feltarbeid i Nepal med lokale folk.

Barselomsorg laget av NTNU-studenter prøves ut i Nepal

Nepal ligger skyhøyt på statistikken over mødre- og barnedødelighet. en studietur til fjellandet inspirerte NTNU-studenter til å ville forbedre nepalske kvinners situasjon.