Masterprogram / Sivilingeniør 5-årig, Trondheim

Industriell design

– Studiemiljø

Når du sammen med ca 30 andre studenter blir tatt opp til studiet Industriell design, hører du til under Institutt for produktdesign (IPD), som holder til i et eget bygg på Gløshaugen. Her har hver klasse egen tegnesal og hver elev sin arbeidsplass. Dette skaper en god sosial atmosfære hvor det er lett å bli kjent med de andre studentene, også på tvers av årskullene. Vi har et godt læringsmiljø og en god arbeidsmoral med ivrige og flittige studenter.

Studieretningsfagene

Studieretningsfagene som undervises av IPD er basert på praktisk læring, prosjekt- og gruppearbeid. Engasjerende faglærere vil veilede studentene gjennom tegning, designtenkning, problemløsning og modellbygging.  

Fellesfagene

Fellesfagene for sivilingeniørutdanningen foreleses i større auditorier andre steder på NTNU. Det blir gitt ut øvinger som skal leveres ukentlig. Til hver av disse er det satt av to timer til øvingsveiledning, hvor man kan samarbeide med andre og få hjelp av studentassistentene til oppgaver man lurer på. 

Andre muligheter for engasjement og læring

LeonardoLeonardo

Linjeforeningen for industriell design heter Leonardo. Den er oppkalt etter universalgeniet Leonardo da Vinci, som behersket både kunst, estetikk og teknikk, og er dermed idealet for en master i teknologi i industriell design. Linjeforeningen arrangerer sosiale aktiviteter som bedriftspresentasjoner, fester, filmkveld, trening og mer eller mindre faglige arrangementer på kveldstid.

De to første ukene i 1. klasse er fadderuker, arrangert av 2.-årselevene. Rebusløp og andre sosiale aktiviteter blir organisert slik at man blir godt kjent med klassen og fadderne. Ingen grunn til panikk om man ikke kjenner noen før man flytter til Trondheim!

Erik har dokumentert en dag som designstudent på NTNU

Designstudenter bygger mars-biler

I'm a designer

Sosiale medier

Er du nysgjerrig på livet som student ved NTNU?

 Facebook  Facebook: NTNU neste stopp 

 Instagram: NTNUstudent

Studiebyen Trondheim

Trondheim har flere ganger blitt kåret til Norges beste studentby. En av grunnene til dette er de flere titalls studentorganisasjonene som finnes. Disse er med på å bidra til en variert og spennende studietilværelse.

Samfundet, UKA , ISFIT, Tekna og NTNUI er alle eksempler på samlesteder for engasjement, læring og trivsel. Her får de studenter som ønsker det også nyttig organisasjons- og arbeidserfaring.

 


Utviklet hydrogenbil som prosjekt- og masteroppgave

Bilen, utviklet av 13 NTNU-studenter som en del av sine prosjekt- og masteroppgaver, gjorde stor suksess i Shell Eco-Marathon i Frankrike i mai. I tillegg til andreplass på banen vant bilen også to av juryens spesialpriser for sikkerhetsopplegg og kommunikasjon. Målet var å kjøre 850 kilometer på hydrogen som tilsvarer en liter bensin. Den tverrfaglige gruppe studenter stemmer fra følgende fagmiljøer: energi og miljø, produktutvikling og prosjektledelse, strømningsteknikk og materialteknologi.