Industriell design

Master i teknologi 5-årig, Trondheim

Industriell design

– Studiemiljø

Studiemiljø bilde

Opptog av organisasjoner på immatrikuleringsdagen
Foto: Thor Nielsen

Din hverdag som student

Din hverdag som designstudent

Du er sannsynligvis vant med klasseromsundervisning og fastlagte timeplaner preget av mange obligatoriske gjøremål.

Hverdagen som universitetsstudent er annerledes enn hverdagen på videregående.

Hverdagen som universitetsstudent er annerledes enn hverdagen på videregående. Du må ta mer ansvar for å strukturere hverdagen og studiene dine utenom fastsatte forelesningstider, men du har også friheten til å tilpasse hverdagen slik at den passer deg best mulig.

 


Dette sier studentene

Workshopping.
Foto: Kathinka B. Høyden/NTNU

 

Dette sier studentene

"Industriell design er den perfekte linja til å kombinere teknologi, design og egentlig litt psykologi også. " 

Elisabeth Ancher Elboth

Les mer om hva studentene selv sier om studiet

 

 

 

FasiliteterStudentfasiliteter

Som student ved industriell design får du tilgang til ulike fasiliteter som verksted, ulike laber, prosjektrom og datasaler:
 

Klasserom / tegnesaler

Hvert årskull har sine egne tegnesaler på rundt 75 kvm med tegnepulter og låsbare skap,
samt fellesareal med bord og stoler.

Datasal

Instituttet disponerer egen datasal, i tillegg til NTNUs fellesdatasaler:

 • oppdatert maskinpark med til sammen rundt 20 PCer
 • scannere, 3D-scanner, lysbildescannere, kopimaskin, farge- og svart/hvitt-printer, plotter og lamineringsmaskin for plakater
 • stort utvalg i programvare innen billedbehandling, 2D- og 3D-design og ergonomi

Prototyping verksted

Instituttet har eget verksted der studentene lager modeller i tre, skum, metall eller plast:

 • tre- og skumavdeling med bl.a. båndsager, sirkelsager og dreiebenk.
 • metallavdeling med utstyr for bl.a. sveising og dreiing
 • plastavdeling med utstyr for bl.a. støping og vakumtrekking
 • lakkrom med avsug
 • elektronikkavdeling
 • 3D-fres
 • laserkutter
 • en stor og flere små 3D-printere

Brukbarhetslab

 • Oculus Rift 3D VR glasses
 • Leap Motion controller
 • Silverback usability testing
 • 2 x Mirametrix eyetracking equipment
 • 25" touchscreen
 • large Wacon tablet
 • Human Cad 3D analysis software
 • 2x Gert Aging Simulators, wheelchair, med mere

Prosjektrom

 • verksted for papp- og tekstilarbeid
 • fotostudio med blitzlamper, reflektorer og blå vegg
 • brukes også til workshops og seminar

Studentforeninger - livet rundt studiene

 

Illustrasjonsbilde - studenter i hallen.
Foto: Hedvig Kvassheim

Studentforeninger - livet rundt studiene

Linjeforeningen Leonardo

Linjeforeningen tilbyr mange sosiale sammenkomster for studentene, og reiser også på turer sammen.

For mange er det første møtet med det sosiale rundt studentlivet fadderuka. I fadderuka stiller studentforeningen, også kalt linjeforeningen, med faddere, og i løpet av disse ukene får du gode muligheter til å bli kjent med medstudentene dine. Linjeforeningen ved Institutt design heter Leonardo. Selv om første møte med dem er i fadderuka, spiller Leonardo en viktig rolle for det sosiale miljøet også etter at fadderuka er over. Linjeforeningen og dens undergrupper og komiteer organiserer blant annet bedriftspresentasjoner, kor, turgruppe, produksjon av magasin og mange andre sosiale arrangement. Noen ganger samarbeider de også med andre linjeforeninger, slik at du som designstudent får muligheten til å bli kjent med studenter på andre studieprogram. Leonardos mål er  å favne om all sine studenter, for å knytte sterke bånd og bidra til et fantastisk studiemiljø for designstudentene.


Student i Trondheim

Student i Trondheim

Solsiden en soldag.
Norges beste studieby: Trondheim. Foto: NTNU

Trondheim er kjent for sitt gode student- og studiemiljø, og har flere ganger blitt kåret til Norges beste studieby. En av grunnene til dette er de flere titalls studentorganisasjonene som finnes. Trondheim har over 180 000 innbyggere og 33 000 studenter som setter sitt preg på byen. Hva du nå enn liker å gjøre i fritiden, så finner du helt sikkert noe å være med på. SamfundetUKA , ISFIT og NTNUI er alle eksempler på samlesteder for engasjement læring og trivsel. Her får de studentene som ønsker det også nyttig organsiasjons- og arbeidserfaring.

Finn en studentaktivitet →


SoME krysspublisert 1285069102

Følg oss på sosiale medier

Er du nysgjerrig på livet som student ved NTNU?

NTNU neste stopp 

NTNUstudent