Industriell design

Master i teknologi 5-årig, Trondheim

Industriell design

– Jobbmuligheter

Bilde jobbmuligheter

Idemyldring med gullapper og studenter.
Foto: Ida Opsahl/NTNU

Arbeidsmarked

Arbeidsmarked

Etter fullført studie i Industriell design har man kunnskaper innenfor et bredt fagfelt; både realfag og studieretningsfag. Yrkesmulighetene er derfor store. Av tidligere uteksaminerte studenter jobber mange med design og produktutvikling gjennom prosjekter i industrien, innenfor konsulentbransjen, telekom, media og it, og med forskning og undervisning. Interaksjonsdesign har blitt et sentralt fagfelt, ettersom vi stadig tar i bruk flere digitale verktøy i hverdagen.

Linjeforeningen Leonardo gjør en arbeidsmarkedsundersøkelse annethvert år som tar for seg arbeidsmarked og -situasjon for sivilingeniører uteksaminert fra Institutt for produktdesign ved NTNU. Under viser vi noen av resultatene basert på svarene til de 84 personene som deltok i 2018.

 

Hvilke bransjer jobber Industridesignere innenfor?

Diagram - bransjeinndeling

Grafikken viser at de fleste jobber som konsulent eller innen telekom, media eller it.

Innenfor de ulike bransjene jobber Industridesignere fra IPD blant annet med interaksjonsdesign, utvikling av presentasjonsmateriale, produktutvikling og brukergrensesnitt.

 

Hvor i landet arbeider de?

Geografisk inndeling arbeidsplasser

 

Grafikken viser at de fleste jobber i Oslo omradet

Det er liten endring sammenlikned med  Arbeidsmarkedsundersøkelsen fra 2014 i den geografiske spredningen for IPD'ere som arbeider i Norge eller i utlandet.

 

Hvordan fikk de sitt første jobb?

Grafikken viser at de fleste fikk sitt første jobb gjennom å søke på stillingsannonse. Rapportene fra de forskjellige årene finnes her:

Arbeidssituasjonsundersøkelsen 2018
Arbeidssituasjonsundersøkelsen 2016
Arbeidssituasjonsundersøkelsen 2014
Arbeidssituasjonsundersøkelsen 2010
Arbeidssituasjonsundersøkelsen 2008

 

Vi presenterer her noen tidligere studenter som viser en del av dette spennet:


Hilde Merete F. Slette

Hilde Merete F. Slette

Stilling: Interaksjonsdesigner
Firma: BEKK
Uteksaminert: 2017

Som interaksjonsdesigner og konsulent er arbeidsdagene mine veldig varierte og spennende. Jeg får være med på å løse komplekse problemstillinger, og har stor frihet til å legge opp arbeidsdagene selv. Under et år etter at jeg startet har jeg allerede jobbet med 3 forskjellige prosjekter i ulike team, samt fordypet meg i et tema på egenhånd.

Jeg jobber som konsulent, noe som vil si at jeg leies inn av en kunde, som regel sammen med et utviklingsteam, for å hjelpe kunden med å lage et digitalt produkt. Det kan være alt fra en nettside, til en app eller et større system over flere flater. Min rolle i et slikt team er i hovedsak å ha fokus på sluttbrukeren, og sørge for at produktet er brukervennlig og dekker behovene til dem som skal benytte seg av det.

Arbeidsoppgavene varierer fra prosjekt til prosjekt, men hittil har jeg jobbet mye med å

- planlegge og utføre brukerintervjuer og brukertester
- være et kontaktpunkt mellom kunde, sluttbrukere og utviklere
- skisse opp/visualisere konsepter og ideer
- lage digitale prototyper
- i de tilfellene hvor det ikke er en grafisk designer på prosjektet, har jeg laget ferdige designskisser til utvikling

Det jeg har fått mest nytte av fra studiet er fokuset på å teste ut designet tidlig gjennom brukertester og designkritikker, i tillegg til å holde presentasjoner, argumentere for valgene man har gjort, stille masse spørsmål og bruke designprosessen for å løse komplekse oppgaver.


Christina Erring

Christina Erring

Stilling: Software tester
Firma: Accenture
Uteksaminert: 2010

Dagen min består av å planlegge, gjennomføre og dokumentere test av nyutviklet programvare for våre kunder ute på kundens lokasjon. Vi arbeider i team og som teamets ekspert på test har jeg ansvar for at vi leverer kvalitet, at dette er godt dokumentert og at teamet har fokus på dette fra start til slutt. Studiene lærte meg å være løsningsorientert og ta imot utfordringer som har vært veldig nyttig da jeg først fikk tildelt min rolle. Vi bytter mye mellom å arbeide alene og levere som et team, og ikke minst har jeg hatt nytte av all erfaring med dokumentasjon fra studiene.

Ved siden av jobb så driver jeg et enkeltpersonsforetak innen kostymebygging (cosplay) og holder workshops og foredrag innen dette. Her har jeg fått veldig god nytte av det praktiske arbeidet fra studiet, alt fra idegenerering, verkstederfaring, modellbygging og presentasjonsteknikker.


Lise Tinnmannsvik

Lise Tinnmannsvik

Uteksaminert studentStiiling: Konsulent
Firma: EGGS Design
Uteksaminert: 2008

Fra jeg var ferdig med studiet ved Institutt for produktdesign har jeg jobbet som interaksjonsdesigner i konsulentbransjen. Nå jobber jeg i Eggs Design.

 

 Min arbeidshverdag
Som konsulent er det vanlig å ha mange ulike typer prosjekter. Selv har jeg stort sett jobbet med store, langvarige prosjekter, hovedsakelig for Kongsberg Maritime. Her har jeg jobbet med grensesnitt for navigasjon og automasjonsapplikasjoner for skip. Dette er komplekse systemer som krever at brukeren får informasjonen han trenger til riktig tid, samt et effektivt varslingssystem når noe ikke er som det skal. For å oppnå dette kreves god brukerinvolvering og forståelse for brukerens behov og arbeidsoppgaver. Det er utfordrende og morsomt å jobbe med slike store systemer, og å få mulighet til å sette seg inn i ukjente fagområder og arbeidsmiljø.  
 
Deltar i prosjektet fra a til å
I prosjekter tar jeg del i hele prosessen fra brukerintervjuer, konseptutvikling, brukertesting og detaljert design. Jeg har alltid interessert meg for grafisk design, og jeg har også fått mulighet til å  jobbe mye med dette siden jeg ble ferdig med studiet. Fra studiet er nok gjennomført brukerfokus i designprosessen og erfaring med prosjektarbeid den viktigste kunnskapen jeg har tatt med meg inn i arbeidslivet. Med fokus på god brukeropplevelse har jeg en spennende og variert jobb som jeg er veldig fornøyd med.
 


Hva med en akademisk karriere?

Hva med en akademisk karriere?


Design for industri

Design for industri

Skal norsk industri lykkes i globaliserte markeder må det skapes produkter som er engasjerende, nyttige og økologisk forsvarlige, og som skiller seg ut på markedet. Studiene ved instituttet kombinerer kunnskaper, innsikt og arbeidsmetoder innen både design og teknologi. Utdanningen er den eldste i sitt slag i Skandinavia.