Masterprogram / Sivilingeniør 5-årig, Trondheim

Industriell design

– Jobbmuligheter

Etter fullført studie i Industriell design har man kunnskaper innenfor et bredt fagfelt; både realfag og studieretningsfag. Yrkesmulighetene er derfor store. Av tidligere uteksaminerte studenter jobber mange med produktutvikling gjennom prosjekter i industrien, innenfor konsulentbransjen og med forskning og undervisning. Interaksjonsdesign har også blitt et viktig fagfelt, ettersom vi stadig tar i bruk flere digitale verktøy i hverdagen.

Linjeforeningen Leonardo gjør en arbeidsmarkedsundersøkelse annethvert år som tar for seg arbeidsmarked og -situasjon for sivilingeniører uteksaminert fra Institutt for produktdesign ved NTNU. Under viser vi noen av resultatene basert på svarene til de 111 personene som deltok i 2014.

 

Hvilke bransjer jobber Industridesignere innenfor?

Grafikken viser at de fleste jobber i undervisning eller forskning

Innenfor de ulike bransjene jobber Industridesignere fra IPD blant annet med prosjektledelse, produktutvikling og brukergrensesnitt.

 

Hvor i landet arbeider de?

Grafikken viser at de fleste jobber i Oslo omradet

Sammenliknet med Arbeidsmarkedsundersøkelsen fra 2008 er det økning i antall IPD'ere som arbeider i utlandet eller distrikts-Norge.

 

Hvordan fikk de sitt første jobb?

Grafikken viser at de fleste fikk sitt første jobb gjennom å søke på stillingsannonsen Rapportene fra de forskjellige årene finnes her:

 

 

Vi presenterer her noen tidligere studenter som viser en del av dette spennet:

Lise Tinnmannsvik

Stiiling: Konsulent
Firma: Halogen AS
Uteksaminert: 2008

Fra jeg var ferdig med studiet ved Institutt for produktdesign har jeg jobbet som interaksjonsdesigner for konsulentselskapet Halogen. I Halogen jobber vi med brukeropplevelse på digitale flater, for eksempel med nettsteder, intranett, applikasjoner og mobile løsninger. Selv jobber jeg utelukkende med applikasjonsdesign.
 
Min arbeidshverdag
Som konsulent er det vanlig å ha mange ulike typer prosjekter. Selv har jeg stort sett jobbet med store, langvarige prosjekter, hovedsakelig for Kongsberg Maritime. Her har jeg jobbet med grensesnitt for navigasjon og automasjonsapplikasjoner for skip. Dette er komplekse systemer som krever at brukeren får informasjonen han trenger til riktig tid, samt et effektivt varslingssystem når noe ikke er som det skal. For å oppnå dette kreves god brukerinvolvering og forståelse for brukerens behov og arbeidsoppgaver. Det er utfordrende og morsomt å jobbe med slike store systemer, og å få mulighet til å sette seg inn i ukjente fagområder og arbeidsmiljø.  
 
Deltar i prosjektet fra a til å
I prosjekter tar jeg del i hele prosessen fra brukerintervjuer, konseptutvikling, brukertesting og detaljert design. Jeg har alltid interessert meg for grafisk design, og jeg har også fått mulighet til å  jobbe mye med dette siden jeg ble ferdig med studiet. Fra studiet er nok gjennomført brukerfokus i designprosessen og erfaring med prosjektarbeid den viktigste kunnskapen jeg har tatt med meg inn i arbeidslivet. Med fokus på god brukeropplevelse har jeg en spennende og variert jobb som jeg er veldig fornøyd med.
 


Åse-Kari Haugeto

Illustrasjonsbilde/FOTO

Stilling: Prosjektleder "Design uten grenser"
Firma: Norsk Form
Uteksaminert: 2000

–Norsk Form er en stiftelse som ble etablert av kulturdepartementet og som nå har ca 25 ansatte. Vi arbeider med det bygde miljø: Dagliglivets gjenstander, bygninger, by- og tettstedsproblematikk. Vi gjør alt fra å utgi bøker og arrangere kveldsmøter, kurs og konferanser, til å igangsette og lede utviklingsprosjekter som fungerer som pilotprosjekter innenfor sitt fagområde.

Tverrfaglig arbeidsmiljø
De fleste av de faglige ansatte har design eller arkitekturbakgrunn. Men vi har også fagutdannede innen sosiale fag og pedagogikk som jobber med våre fagområder: Design og arkitektur. Det er spennende å ha kolleger med ulik vinkling på sitt eget fag. I tillegg lærer jeg mye nytt, f. eks innen arkitektur.

Prosjektarbeid
De fleste faglige ansatte er prosjektledere, i prosjekter som samarbeider med partnere utenfor Norsk Form. Selv er jeg leder for Design uten grenser, et program som tar sikte på å kople design/produktutvikling mot bistand og nødhjelp. Det er en utfordrende jobb som innebærer å bygge opp et program der konkrete utviklingsprosjekter skal identifiseres, knyttes opp mot riktige miljøer, skaffes finansiell støtte og igangsettes. Det er ikke jeg som gjør selve produktutviklingsjobben, men jeg sørger for at de riktige personer blir koplet på, og at de enkelte prosjektene går som planlagt. I tillegg er jeg med å arrangere møter og konferanser, jeg jobber mot presse, holder foredrag m.m. for å spre info om arbeidet vi gjør.

Arbeidsreiser og stort nettverk
Jobben gjør at jeg får reist en del, at jeg får bygget et stort kontaktnettverk, og at jeg får prosjektledererfaring. Konstruksjonskunnskaper, regneferdigheter og mer avanserte dataverktøy har jeg derimot jobbet lite med etter endt utdannelse."


Hva med en akademisk karriere?

kanskje jeg skal bli doktor

Les mer om vårt doktorgradstudie!

Design for industri

Skal norsk industri lykkes i globaliserte markeder må det skapes produkter som er engasjerende, nyttige og økologisk forsvarlige, og som skiller seg ut på markedet. Studiene ved instituttet kombinerer kunnskaper, innsikt og arbeidsmetoder innen både design og teknologi. Utdanningen er den eldste i sitt slag i Skandinavia.