Bygg- og miljøteknikk

Masterprogram (Sivilingeniør) 5-årig, Trondheim

Bygg- og miljøteknikk

– Studiets oppbygning


Studenter gjør lab-arbeid

Bygg- og miljøteknikk

1. - 2. år

De to første årene av studiet består delvis av grunnleggende naturvitenskapelige emner og delvis av introduksjonsemner innen Bygg- og miljøteknikk. Disse skal gi en nødvendig teoretisk basis for videre studier og valg av studieretning 3. år.

3. - 5. år

Etter to år med fastlagte emner skal du velge studieretning ut fra dine interesser. Studieretning er en faglig spesialisering innen studieprogrammet. De ulike retningene er satt sammen av emner som naturlig hører sammen, inndelt omtrent som faggrupperingene innen byggebransjen. På Bygg- og miljøteknikk er det fem studieretninger, du velger en:

I 9. semester velger man hovedprofil innen valgt studieretning. Hovedprofilen angir tema for fordypning og masteroppgave.

Studieplan

Under ser du studieplanen for Bygg- og miljøteknikk. Ved å velge inneværende år får du opp emnene som studentene som startet opp i år har. Ved å velge fjoråret får du opp emnene for de studentene som startet opp dette året har osv. Klikk på emnene i tabellen for å få mer informasjon om emnets innhold.

NB! Det kan komme endringer i studieplanen i senere studieår.


studyprogramme-planner-portlet

Studieplan

Forskerlinjen

Forskerlinjen

Les mer om den nystartede forskerlinjen ved Institutt for bygg- og miljlteknikk.

Dette er ett tilbud til forskningsinteresserte studenter som ønsker å bruke mer tid på å dyrke sine egne faglige interesser. 

UROP

UROP

Som student på bygg- og miljøteknikk får du mulighet til å være med i forskningsprogrammet UROP!

Programmet har som mål å gi studentene et tidlig innblikk i forskningens verden ved å løse praktiske oppgaver med en forskningsmessig tilnærming.

UROP