Bygg- og miljøteknikk

Masterprogram (Sivilingeniør) 5-årig, Trondheim

Bygg- og miljøteknikk

– Om studieprogrammet

Sivilingeniører innen bygg- og miljøteknikk bygger og drifter systemer som får samfunnet til å fungere: veier, broer, forsyning av drikkevann, håndtering og rensing av avløpsvann, energiforsyning, tilrettelegging for boligbygging og utvikling av bymiljø.

I utdanningen får du kunnskap og ferdigheter om digitale verktøy og ny teknologi, som brukes innenfor eget fagområde og i samarbeid med andre. Dette omfatter blant annet programvare som brukes til planlegging, analyse og visualisering, og teknologi for undersøkelse av bygg, anlegg og infrastruktur.

bildekarusell mtbygg 2

  • Student Bygg- og miljøteknikk

  • Studenter Bygg- og miljøteknikk

  • Studenter Bygg- og miljøteknikk

Om byggebransjen

Stor valgfrihet

Studiets to første år har likt innhold for alle bygg- og miljøstudenter, men fra og med 3. år starter spesialiseringen. Da velger du en av fem studieretninger:

I følge studentene som går på studieprogrammet er det særlig positivt at studiet tilbyr stor frihet ved valg av emner, prosjektbasert læring og godt klassemiljø.

Byggebransjen - en solid næring

Arbeidsfeltet er bredt og omfatter teknologi, økonomi, sikkerhet og miljøspørsmål. Oppgavene består i vurdering og valg av tekniske løsninger, beregning og utforming og bygging. Samarbeid i tverrfaglige miljøer, med blant annet arkitekter og framtidige brukere er en viktig del av jobben. Byggebransjen er prosjektorientert, og ingen prosjekter er like. Dette gir stor variasjon i utfordringene og en variert arbeidshverdag.

Byggenæringen er en av hovednæringene i Norge. Gjennom denne og tilhørende næringer sysselsettes ca. 220 000 personer, fordelt over hele landet. Byggenæringen trenger medarbeidere for å løse mange spennende og utfordrende oppgaver.

Gjennom studiet og yrkesutøvelsen får du utviklet dine evner, enten du ønsker å:

  • gå i dybden innenfor teknologi
  • samarbeide med mennesker
  • utvikle praktiske løsninger
  • lede større prosjekter

Forskning

Forskning

 Kloakkrenseanlegget på Bekkelaget
Foto: Olav Urdahl / Aftenposten / NTBScanpix

Kloakken din er mer verdifull enn du tror

En verden uten fosfor, er en verden uten liv.  Men fosfor er en begrenset ressurs. Derfor gjenvinner forskere den fra kloakk.

Karoline Osnes
Foto: Julie G. Solem/NTNU

Sprenger seg til en tryggere hverdag

Karoline Osnes sprenger vinduer. Det gir henne kunnskap om de beste vindusløsninger – i tilfelle en terrorsituasjon oppstår.