Bygg- og miljøteknikk

Masterprogram (Sivilingeniør) 5-årig, Trondheim

Bygg- og miljøteknikk

– Om studieprogrammet

Sivilingeniører innen bygg- og miljøteknikk bygger og drifter systemer som får samfunnet til å fungere: veier, broer, forsyning av drikkevann, håndtering og rensing av avløpsvann, energiforsyning, tilrettelegging for boligbygging og utvikling av bymiljø.

I utdanningen får du kunnskap og ferdigheter om digitale verktøy og ny teknologi, som brukes innenfor eget fagområde og i samarbeid med andre. Dette omfatter blant annet programvare som brukes til planlegging, analyse og visualisering, og teknologi for undersøkelse av bygg, anlegg og infrastruktur.

bildekarusell mtbygg 2

  • Student Bygg- og miljøteknikk

  • Studenter Bygg- og miljøteknikk

  • Studenter Bygg- og miljøteknikk

Om byggebransjen

Stor valgfrihet

Studiets to første år har likt innhold for alle bygg- og miljøstudenter, men fra og med 3. år starter spesialiseringen. Da velger du en av fem studieretninger:

I følge studentene som går på studieprogrammet er det særlig positivt at studiet tilbyr stor frihet ved valg av emner, prosjektbasert læring og godt klassemiljø.

Byggebransjen - en solid næring

Arbeidsfeltet er bredt og omfatter teknologi, økonomi, sikkerhet og miljøspørsmål. Oppgavene består i vurdering og valg av tekniske løsninger, beregning og utforming og bygging. Samarbeid i tverrfaglige miljøer, med blant annet arkitekter og framtidige brukere er en viktig del av jobben. Byggebransjen er prosjektorientert, og ingen prosjekter er like. Dette gir stor variasjon i utfordringene og en variert arbeidshverdag.

Byggenæringen er en av hovednæringene i Norge. Gjennom denne og tilhørende næringer sysselsettes ca. 220 000 personer, fordelt over hele landet. Byggenæringen trenger medarbeidere for å løse mange spennende og utfordrende oppgaver.

Gjennom studiet og yrkesutøvelsen får du utviklet dine evner, enten du ønsker å:

  • gå i dybden innenfor teknologi
  • samarbeide med mennesker
  • utvikle praktiske løsninger
  • lede større prosjekter

Forskning

Forskning

Føtter vasser i vann
Illustrasjonsfoto: Shutterstock

Denne løsningen kan hindre oversvømmelser i tettbebygde strøk

Villere og våtere klima kombinert med mer asfalt, skaper problemer i tettbebygde strøk. Men forskere jakter på en løsning: drenerende dekker.

 Kloakkrenseanlegget på Bekkelaget
Foto: Olav Urdahl / Aftenposten / NTBScanpix

Kloakken din er mer verdifull enn du tror

En verden uten fosfor, er en verden uten liv.  Men fosfor er en begrenset ressurs. Derfor gjenvinner forskere den fra kloakk.