Bygg- og miljøteknikk

Masterprogram (Sivilingeniør) 5-årig, Trondheim

Bygg- og miljøteknikk

– Om studieprogrammet

Sivilingeniører innen bygg- og miljøteknikk bygger og drifter systemer som får samfunnet til å fungere: veier, broer, forsyning av drikkevann, håndtering og rensing av avløpsvann, energiforsyning, tilrettelegging for boligbygging og utvikling av bymiljø.

I utdanningen får du kunnskap og ferdigheter om digitale verktøy og ny teknologi, som brukes innenfor eget fagområde og i samarbeid med andre. Dette omfatter blant annet programvare som brukes til planlegging, analyse og visualisering, og teknologi for undersøkelse av bygg, anlegg og infrastruktur.

Under ser du videoen "Bygg- og miljøteknikk - En bra start", den er om oppstarten av studiet og hva linjeforeningen til Bygg- og miljøteknikk (H.M. Aarhønen) har å tilby sine studenter.

Stor valgfrihet

Studiets to første år har likt innhold for alle bygg- og miljøstudenter, men fra og med 3. år starter spesialiseringen. Da velger du en av fire studieretninger:

I følge studentene som går på studieprogrammet er det særlig positivt at studiet tilbyr stor frihet ved valg av emner, prosjektbasert læring og godt klassemiljø.

bildekarusell mtbygg 2

  • Studenter Bygg- og miljøteknikk
  • Studenter Bygg- og miljøteknikk
  • Student Bygg- og miljøteknikk

Om byggebransjen

Byggebransjen - en solid næring

Arbeidsfeltet er bredt og omfatter teknologi, økonomi, sikkerhet og miljøspørsmål. Oppgavene består i vurdering og valg av tekniske løsninger, beregning og utforming og bygging. Samarbeid i tverrfaglige miljøer, med blant annet arkitekter og framtidige brukere er en viktig del av jobben. Byggebransjen er prosjektorientert, og ingen prosjekter er like. Dette gir stor variasjon i utfordringene og en variert arbeidshverdag.

Byggenæringen er en av hovednæringene i Norge. Gjennom denne og tilhørende næringer sysselsettes ca. 220 000 personer, fordelt over hele landet. Byggenæringen trenger medarbeidere for å løse mange spennende og utfordrende oppgaver.

Gjennom studiet og yrkesutøvelsen får du utviklet dine evner, enten du ønsker å:

  • gå i dybden innenfor teknologi
  • samarbeide med mennesker
  • utvikle praktiske løsninger
  • lede større prosjekter

Oskar Pilhjerta

Oskar har tolket hvordan en "vanlig" dag på bygg- og miljøteknikk utarter seg. Her er det noe for enhver smak!

(Soundtrack: Kroiß Harmut und Seine Original Wadlbeisser - Iha Iha Iha Oh)


Infovideo bygg- og miljøteknikk (lang)

Her får du et bredere innblikk i de faglige mulighetene som vil åpne seg for deg som student ved bygg- og miljøteknikk.