Bygg- og miljøteknikk

Masterprogram (Sivilingeniør) 5-årig, Trondheim

Bygg- og miljøteknikk

– Jobbmuligheter

Som ferdig utdannet sivilingeniør fra Bygg- og miljøteknikk jobber du

  • I Norges største næring
  • I en bransje med over to hundre tusen ansatte og årsomsetning på 330 milliarder kroner
  • På arbeidsplasser over hele landet, i de minste kommuner og i hver by
  • Eller med spennende oppgaver internasjonalt, med utviklingsprosjekter og gjenoppbygging, vannkraftprosjekter og vegbygging.

Hvor jobber våre bygg- og miljøingeniører?

Hvor jobber våre bygg- og miljøingeniører?

Disse utvikler og tar i bruk metoder for utforming av prosjekter med vekt på funksjon, miljøhensyn, økonomi og design. Våre norske firmaer holder høy faglig kvalitet og har godt internasjonalt omdømme. Passer spesielt godt for den som vil utnytte sine teoretiske evner til det ytterste og gå i dybden innen sitt fagfelt.
I Norge er det mange små og store entreprenørbedrifter som står for den praktiske utføring av bygg- og anleggsarbeidene. Mindre entreprenører finnes overalt. De største er multinasjonale konsern og har avdelinger og tar oppdrag over hele landet og i utlandet. Sivilingeniører fra Bygg- og miljøteknikk finner du i ledende stillinger i hele dette spekteret.
Mange eiendomsutviklere og utbyggingsselskaper ansetter sivilingeniører fra Bygg- og miljøteknikk. Her finner vi store og små aktører innen både offentlig og privat sektor. Arbeidsoppgavene er mange og varierte innen dette feltet.
Et stort antall bedrifter arbeider med utfordrende oppgaver innen undersøkelser og utvikling av materialer, produkter og anvendelser. Mange slike aktører har behov for kompetanse fra Bygg- og miljøteknikk.  Eksempler på slike bedrifter kan være alt fra oljeselskaper til bilprodusenter.
Mange sivilingeniører som har sin utdanning fra Bygg- og miljøteknikk starter sin egen bedrift. Noen starter opp direkte etter studiet, mens andre opparbeider seg bred erfaring i det private eller offentlige før de etablerer et eget selskap. Enkelte har også privat selskap ved siden av jobb i en større bedrift, og kan på den måten utnytte sin tilegnede kompetanse til det fulle.

Studentintervjuer

Studentintervjuer

Under kan du lese intervju med noen av våre tidligere studenter:

Ressurspublisering

Ikke vær redd for å stikke deg ut!


Navn: Victoria SandakerTidligere student på bygg- og miljøteknikk
Studieprogram: Bygg- og miljøteknikk
Uteksaminert: 2018
Arbeidssted: Asplan Viak
Tittel: Akustiker

Det er spennende å være med å formgi prosjekter, enten det er en enebolig, et kulturhus eller en hel bydel.

Mestringsfølelsen når oppgaver i prosjektene løses er herlig!


Tidligere student ved bygg- og miljøteknikk

Navn: Elise Myhre Hverven
Studieprogram: Bygg- og miljøteknikk
Uteksaminert fra NTNU: 2017
Arbeidssted: Sweco Norge
Tittel: Sivilingeniør

Målet er å kunne være med på flere grensesprengende prosjekter av ulike typer, både i Norge og utlandet, og å kunne si at dette har JEG vært med på å bygge.


Det er en variert og spennende jobb, der jeg daglig får bruk for det jeg lærte på NTNU


Tidligere student ved Bygg- og miljøteknikk

Navn: Nina Eklo Kjesbu
Studieprogram: Bygg- og miljøteknikk
Uteksaminert fra NTNU: 2017
Arbeidssted: Norconsult 2017
Tittel: Sivilingeniør bygningsfysikk

Det beste med jobben min er å få være med å prosjektere bygg som skal stå i mange år fremover, som skal være energieffektive, og også gi et godt innemiljø for de som skal bruke dem. Jeg får også samarbeide mye med andre, noe jeg trives godt med.


Noe av det beste er at jobben er veldig variert


Tidligere student ved bygg- og miljøteknikk

Navn: Petter Martin Skjeldrum
Studieprogram: Bygg- og miljøteknikk
Uteksaminert fra NTNU: 2016
Arbeidssted: Multiconsult
Tittel: Rådgivende Ingeniør Energibruk og Bygningsfysikk

Som yrkestittelen tilsier så jobber jeg med energibruk og bygningsfysikk. Det går kort fortalt ut på å bidra til at det bygges energieffektive og fuktsikre bygg.


Jeg får jobbe med mennesker


Navn: Kristina Bjerrehorn og Hans Ivar Andersen
Studieprogram: Bygg- og miljøteknikk
Arbeidsted: Skanska og Aas-Jakobsen

I denne videoen får du blant annet møte de tidligere byggstudentene Kristina Bjerrehorn som jobber i Skanska som prosjektingeniør og Hans Ivar Andersen som er rådgivende byggingeniør i Aas-Jakobsen.


Karrieretjenesten og NTNU Bridge (krysspublisert)

Karriereveiledning – hva kan jeg bli?

NTNU Karriere kan hjelpe deg med å sortere dine muligheter, og tilbyr blant annet kurs, foredrag og veiledning innenfor områdene utdanningsvalg, å være ny student, studie- og eksamensteknikker, bevisstgjøring av kompetanse og jobbmuligheter.


Utdannelse og jobbmuligheter

7000 tidligere studenter har fortalt oss hvordan det har gått med dem etter de ble uteksaminert fra NTNU.


Praksisplasser og jobber

NTNUs studenter er svært attraktive for arbeidslivet. Det lønner seg å komme i kontakt med arbeidslivet før studiene er ferdig. NTNU Bridge kobler NTNU-studentene og arbeidslivet i samarbeid om tema til oppgaver, praksisplasser og jobber.


Bruk NTNU Alumni-nettverket

NTNU Alumni vil være nyttig for deg som student og videre gjennom hele din karriere. Du kan dra nytte av tidligere studenters erfaringer og få innblikk i arbeidslivet nasjonalt og internasjonalt. 


Hva med en akademisk karriere?

Hva med en akademisk karriere?

kanskje jeg skal bli doktor

Les mer om vårt doktorgradstudie.

Teknologiporten

Teknologiporten

Teknologiporten er bedriftskontakten for fakultet for ingeniørvitenskap.

De arrangerer en rekke bedriftspresentasjoner hvert semester i tillegg til faglige temakvelder og ekskursjoner. Teknologiporten dekker nesten 3000 sivilingeniørstudenter og har som mål å skape interesse og muligheter i næringslivet for teknologistudenter ved NTNU.