Masterprogram / Sivilingeniør 5-årig, Trondheim

Bygg- og miljøteknikk

– Jobbmuligheter

Som ferdig utdannet sivilingeniør fra Bygg- og miljøteknikk jobber du

  • i Norges største næring
  • i en bransje med over to hundre tusen ansatte og årsomsetning på 330 milliarder kroner
  • på arbeidsplasser over hele landet, i de minste kommuner og i hver by
  • eller med spennende oppgaver internasjonalt, med utviklingsprosjekter og gjenoppbygging, vannkraftprosjekter og vegbygging.

Hvor jobber våre bygg- og miljøingeniører?

Rådgivende ingeniører og forskning

Disse utvikler og tar i bruk metoder for utforming av prosjekter med vekt på funksjon, miljøhensyn, økonomi og design. Våre norske firmaer holder høy faglig kvalitet og har godt internasjonalt omdømme. Passer spesielt godt for den som vil utnytte sine teoretiske evner til det ytterste og gå i dybden innen sitt fagfelt.

Entreprenører

I Norge er det mange små og store entreprenørbedrifter som står for den praktiske utføring av bygg- og anleggsarbeidene. Mindre entreprenører finnes overalt. De største er multinasjonale konsern og har avdelinger og tar oppdrag over hele landet og i utlandet. Sivilingeniører fra Bygg- og miljøteknikk finner du i ledende stillinger i hele dette spekteret.

Byggherrer og eiendomsforvaltere

Mange eiendomsutviklere og utbyggingsselskaper ansetter sivilingeniører fra Bygg- og miljøteknikk. Her finner vi store og små aktører innen både offentlig og privat sektor. Arbeidsoppgavene er mange og varierte innen dette feltet.

Teknologibedrifter

Et stort antall bedrifter arbeider med utfordrende oppgaver innen undersøkelser og utvikling av materialer, produkter og anvendelser. Mange slike aktører har behov for kompetanse fra Bygg- og miljøteknikk.  Eksempler på slike bedrifter kan være alt fra oljeselskaper til bilprodusenter.

Eget firma

Mange sivilingeniører som har sin utdanning fra Bygg- og miljøteknikk starter sin egen bedrift. Noen starter opp direkte etter studiet, mens andre opparbeider seg bred erfaring i det private eller offentlige før de etablerer et eget selskap. Enkelte har også privat selskap ved siden av jobb i en større bedrift, og kan på den måten utnytte sin tilegnede kompetanse til det fulle.


Intervju med tidligere studenter på Bygg- og miljøteknikk

Navn: Petter Martin SkjeldrumIntervju med tidligere student Petter Martin Skjeldrum
Studieprogram: Bygg- og miljøteknikk, fordypning i bygnings- og materialteknikk og prosjektledelse
Uteksaminert fra NTNU: 2016
Arbeidssted: Multiconsult
Tittel: Rådgivende Ingeniør Energibruk og Bygningsfysikk
Tidligere relevante jobber: Sommerjobber hos entreprenører

Hva jobber du med? Som yrkestittelen tilsier så jobber jeg med energibruk og bygningsfysikk. Det går kort fortalt ut på å bidra til at det bygges energieffektive og fuktsikre bygg. Vi bistår kunder i alle faser av byggeprosjektet med bygningsfysisk rådgivning, energiberegninger og energivurderinger, beregning av termisk inneklima m.m. Vi er ofte involvert i skadesaker hvor vi kartlegger og finner årsaker til skadene, samt utarbeider forslag til utbedring. I tillegg er vi også en del ute på byggeplass for å kontrollere at det bygges som prosjektert.

Hva er det beste ved jobben din? Det er vanskelig å velge én ting. Noe av det beste er at jobben er veldig variert. Noen dager går med til beregning, simulering og prosjektering, mens andre dager er man ute på byggeplass.

I tillegg er oppdragene vi utfører av den størrelsen at vi ofte styrer dem selv. Man blir oppdragsleder tidlig med ansvar for å følge opp budsjett, timer og kunder i oppdrag.

I tillegg er oppdragene vi utfører av den størrelsen at vi ofte styrer dem selv. Man blir oppdragsleder tidlig med ansvar for å følge opp budsjett, timer og kunder i oppdrag. Ikke minst er det spennende å jobbe i et selskap med store og kompetente fagmiljøer, samt at man i mitt fag også jobber mye tverrfaglig. Det gjør at man lærer noe nytt hver dag.

Hvordan fikk du jobben etter studiene? Jeg søkte og fikk jobb!

På hvilken måte er dine studier relevante for jobben din? Studiet var mer relevant enn hva jeg forestilte meg! Jeg bruker fagkunnskap både fra bygnings- og materialteknikk og prosjektledelse daglig.


Karriereveiledning – hva kan jeg bli?

NTNU Karriere kan hjelpe deg med å sortere dine muligheter, og tilbyr blant annet kurs, foredrag og veiledning innenfor områdene utdanningsvalg, å være ny student, studie- og eksamensteknikker, bevisstgjøring av kompetanse og jobbmuligheter.


Finn oppgaver, praksisplasser og jobber

NTNUs studenter er svært attraktive for arbeidslivet. Det lønner seg å komme i kontakt med arbeidslivet før studiene er ferdig. NTNU Bridge kobler NTNU-studentene og arbeidslivet om tema til oppgaver, praksisplasser, sommerjobber, del- og heltidsjobber.

Som NTNU-student kan du også bli benyttet  til idé- og forretningsutvikling.


Hva med en akademisk karriere?

kanskje jeg skal bli doktor

Les mer om vårt doktorgradstudie!

Teknologiporten

Teknologiporten er bedriftskontakten for fakultet for ingeniørvitenskap.

De arrangerer en rekke bedriftspresentasjoner hvert semester i tillegg til faglige temakvelder og ekskursjoner. Teknologiporten dekker nesten 3000 sivilingeniørstudenter og har som mål å skape interesse og muligheter i næringslivet for teknologistudenter ved NTNU.