Bioingeniør

Bachelorprogram - 3-årig, Trondheim

Bioingeniør

– Videre studier

bioingeniør

Bioingeniør_Lab_Urinundersøkelse_Studenter

Bioingeniør

Studere videre?

Du får autorisasjon som bioingeniør ved fullført studium og har mange muligheter for videre studier. Master i molekylærmedisin er en populær påbygging.

Mastergrad

En bachelor i bioingeniørfag gir deg muligheten til videre studier i Norge og i utlandet. Eksempler på mastergradsutdanninger aktuelle for bioingeniører er:

Andre videreutdanninger

Kurs i cervixcytologi. Kontakt Maj Liv Eide for mer informasjon

NITO, bioingeniørfaglig institutt gir en god oversikt over etter- og videreutdanningstilbud i Norge.