Bioingeniør

Bachelorprogram - 3-årig, Trondheim

Bioingeniør

– Studiets oppbygging

Bioingeniør

Bioingeniør_Lab_Labdemonstrasjon_Studenter

Bioingeniør

OBS: Dette studieprogrammet har fått ny nettside og nytt navn fra 2020.

Bioingeniørfag - Bachelorprogram 3-årig, Trondheim-Ålesund

Studiet finnes i både Trondheim og Ålesund, og du må velge studieby når du skal søke på Samordna Opptak.

 

Som bioingeniørstudent kombinerer du fag fra naturvitenskap, samfunnsfag og medisinsk laboratorievitenskap. Du utvikler ferdigheter og lærer å bruke stadig mer avansert teknologi, som bidrar til bedre forebygging, diagnostisering, behandling og oppfølging av sykdom.

Undervisningen legger vekt på medisinsk laboratorieteknologi med ulike spesialområder, som for eksempel:

  • kroppens kjemi og sykdomsprosesser i levende organismer
  • blod og blodsykdommer
  • mikroorganismer, som bakterier, virus og sopp
  • immunforsvar og kroppens forsvarsmekanismer overfor sykdommer
  • kroppens arvemateriale og genteknologiske metoder
  • cellelære
  • sykdomslære

 

Forskning i undervisninga

Bioingeniørutdanningen driver med avansert medisinsk forskning. Programmet har to professorer og fem doktorgradsstipendiater og er partner i Senter for fremdragende forskning, i samarbeid med St. Olavs Hospital. Dette kommer også deg som bachelorstudent til gode. Det gir deg tilgang på interessante og gode bacheloroppgaver og oppdatert og forskningsbasert undervisning.

 

Studieformer

Vanlige arbeidsformer er forelesninger og gruppearbeid, små og store praktiske laboratorieoppgaver og prosjekter. Studiet avsluttes med en bacheloroppgave på våren i 3. studieår.

Studiet legger stor vekt på praksis.


Studieplan

For mer informasjon om emnene det undervises i og fullstendig studiebeskrivelse, se studieplanen:


Ser du etter eldre studieplaner? Se oversikten over alle studiehåndbøker og studieplaner ved NTNU.

 

 

 

studyprogramme-planner-portlet

Studieplan