Bioingeniør

Bavhelorprogram - 3-årig, Trondheim

Bioingeniør

– Studiemiljø

Bioingeniør

Bioingeniør

Studiemiljø

Bioingeniørutdanningen holder til på Laboratoriesenteret ved St Olavs Hospital.

Vi har Norges best utstyrte studentlaboratorier for bioingeniørstudenter. De flotte lokalene, og samlokaliseringen med St Olavs Hospitals laboratorier, setter oss i en særstilling og gir våre studenter veldig gode muligheter til å utforske, prøve, feile og utvikle sine praktiske ferdigheter.

På Laboratoriesenteret har vi gode undervisningslaboratorier, forelesningssaler, kurssaler, grupperom, pauserom og kantine. Det er til en hver tid ca. 180 bioingeniørstudenter.


Linjeforeningen Nucleus

Studentene har en aktiv linjeforening, Nucleus, som du kan følge på Facebook. Nucleus bidrar med forskjellige sosiale og faglige aktiviteter gjennom studieåret.

NTNU neste stopp på Facebook

NTNU neste stopp på Facebook

Facebook Facebook-siden NTNU neste stopp drives av 40 studenter fra forskjellige fagområder. Her kan du lese om livet som student ved NTNU. Du kan også enkelt komme i kontakt med studentene og stille dem spørsmål om det du måtte lure på angående studier og studentliv.