Bioingeniør

Bachelorprogram - 3årig, Trondheim

Bioingeniør

– Om bioingeniør

Bioingeniør

Bioingeniør_Lab_Bakterier_Undervisning

Bilde bioingeniør

OBS: Dette studieprogrammet har fått ny nettside og nytt navn fra 2020.

Bioingeniørfag - Bachelorprogram 3-årig, Trondheim-Ålesund

Studiet finnes i både Trondheim og Ålesund, og du må velge studieby når du skal søke på Samordna Opptak.

 

Hva gjør en bioingeniør?

En bioingeniør er både helsearbeider og ingeniør og har ansvar for det daglige analysearbeidet i medisinske laboratorier.

Som bioingeniør på et medisinsk laboratorium tar du prøver av pasienter og utfører analyser av alle typer biologisk materiale, som for eksempel blodprøver og vevsprøver. Du får ansvaret for korrekt håndtering av prøvemateriale og riktige analyseresultater. Graden av direkte pasientkontakt varierer etter hvilken medisinsk laboratoriespesialitet du velger å jobbe med.


Om bioingeniørstudiet

Studiet er en bachelorutdanning som skal utdanne personell som er kvalifisert til å arbeide innen ulike medisinske laboratorier. Studiet kan også kvalifisere for arbeid utenfor helsevesenet innen beslektede naturvitenskapelige og industrielle forsknings- og utviklingslaboratorier

Utdanningen skal kvalifisere til autorisasjon som bioingeniør.

Bachelorgraden danner grunnlag for videre Mastergradsstudier innen relevante fagområder som for eksempel innen molekylærmedisin, biomedisin, helsevitenskap, teknologiledelse.


Studer i velutstyrte laboratorier 

Vi har Norges best teknologisk utstyrte studentlaboratorier for bioingeniørstudenter. De flotte lokalene, og samlokaliseringen med St. Olavs Hospitals laboratorier, setter oss i en særstilling. Det gir deg som student veldig gode muligheter til å utforske, prøve, feile, lære og utvikle praktiske ferdigheter i alt fra grunnleggende manuelle laboratorieteknikker til bruk av avansert teknologi i kontrollerte omgivelser. Praktiske ferdigheter er en viktig del av utdanningen.

Fakta om studieprogrammet

Fakta

Gradsnavn:
Bachelor i bioingeniørfag

Studieprogramkode: MTBIO

Studiepoeng: 180
Studiekode: 194 702
Undervisningsform: Heltid

Fakultet for naturvitenskap
Institutt for bioingeniørfag

Sted: Trondheim, Øya
Søknadsfrist: 15. april