Bioingeniør

Bachelorprogram - 3-årig, Trondheim

Bioingeniør

– Jobbmuligheter

Bioingeniør

Bioingeniør_Lab_Arbeid_Studenter_Undervisning

Bioingeniør

Et treårig bioingeniørstudium gir deg et yrke, og er den eneste utdanningen som automatisk gjør deg kvalifisert til å jobbe på alle typer medisinske laboratorier. Du får autorisasjon som bioingeniør ved fullført studium og har mange muligheter for videre studier. Master i molekylærmedisin ved NTNU er en populær påbygging.

I tillegg til medisinske laboratorier på sykehus jobber mange bioingeniører på forskningsinstitusjoner, innen veterinærmedisin, næringsmiddelkontroll, farmasøytisk og petrokjemiskindustri, salg av laboratorieutstyr og kvalitetssikring.


Arbeidsmarkedet for bioingeniører er meget godt og prognosene viser at det vil være bra i mange år framover.